Społeczno-gospodarcze aspekty konkurencyjności Polski w warunkach globalizacji

Authors

  • Arkadiusz Stańczyk Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.6.8

Keywords:

konkurencyjność, globalizacja

Abstract

Trzecia fala globalizacji jest pochodną postępu technicznego, standaryzacji procesów wytwarzania,wzrostu wydajności pracy, liberalizacji handlu i przepływu kapitału, upowszechnianiasię inwestycji zagranicznych oraz integracji regionalnej. Transformacja społeczno-gospodarczarozpoczęta na początku lat 90. minionego wieku wpłynęła na zmianę postrzeganianaszego państwa przez międzynarodowe instytucje polityczne i gospodarcze, inwestorów orazprzywódców państwowych. W minionym dziesięcioleciu Polska stała się pełnoprawnym członkiemNATO, MFW, WTO oraz OECD. Przed nami rysuje się członkostwo w Unii Europejskiej.Efektem ponad 10-letniej transformacji są wyraźne zmiany społeczne i gospodarcze. Bilans tychzmian zawiera zarówno pozytywne, jak i negatywne zdarzenia.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Kołodko G.W., 2001, Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych, Toruń

Stańczyk A., 2002, Innowacyjność polskiej gospodarki w warunkach globalizacji, [w:] Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, Kraków

Strategia rozwoju Polski do roku 2020, 2000, t. 1, Warszawa

Struktury przemysłowe w gospodarce, 1997, pod. red. L. Olszewskiego i J. Mozrzymasa, Wrocław

Współczesna gospodarka świata, 1999, pod red. A.B. Kisiel-Łowczyc, Gdańsk

Wysokińska Z., 2001, Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, Warszawa–Łódź

Published

2003-01-01

How to Cite

Stańczyk, A. (2003). Społeczno-gospodarcze aspekty konkurencyjności Polski w warunkach globalizacji. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 6, 87–100. https://doi.org/10.24917/20801653.6.8