Vol. 6 (2003): Przemysł w procesie globalizacji

					View Vol. 6 (2003): Przemysł w procesie globalizacji

Przemysł w procesie globalizacji

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 6

Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Warszawa - Kraków 2003

Note: The primary version of the journal is printed version.

Published: 2003-01-01