Korporacje międzynarodowe w przestrzeni globalnej

Authors

  • Wiesława Gierańczyk Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Geografii, Zakład Geografii Ekonomicznej i Badań Regionalnych
  • Arkadiusz Stańczyk Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.5.4

Keywords:

korporacje, międzynarodowe, przestrzeń

Abstract

Na wstępie warto zastanowić się, czym jest globalizacja w aspekcie przedsiębiorstwa?Najogólniej można powiedzieć, że globalizacja firm oznacza zaawansowane umiędzynarodowienieich działalności, które polega na funkcjonalnej integracji rozproszonych poświecie jednostek organizacyjnych. Założenie to najpełniej realizowane jest przez największeprzedsiębiorstwa, które sukcesywnie i konsekwentnie rozszerzają zasięg swegodziałania m.in. poprzez łączenie się przedsiębiorstw w coraz większe organizmy gospodarcze,które dysponując coraz większą siłą mogą dyktować warunki innym uczestnikomrynku. Integracja ekonomiczna przedsiębiorstw może mieć różny przebieg, skalę i zasięg.O integracji poziomej mówi się, gdy w skład organizacji integracyjnej wchodzą przedsiębiorstwawytwarzające takie same lub podobne produkty, natomiast o pionowej, gdy łącząsię przedsiębiorstwa różnych gałęzi i branż, uczestniczące w kolejnych fazach procesuprodukcji dobra finalnego...

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Czupiał J., 1997, Organizacja przedsiębiorstw wielonarodowych, [w:] Struktury przemysłowe w gospodarce. Aspekty ekonomiczne, społeczno-kulturowe i polityczne, red. L. Olszewski, J. Mozrzymas, Wrocław

Gospodarka Polski wobec globalnych wyzwań rozwoju, 2000, pod red. W. Kowalczewskiego, Warszawa

Lewandowski M., 2001, Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, Warszawa

Pierścionek Z., 1997, Strategie rozwoju firmy, Warszawa

Wieloński A., 1996, Rola korporacji transnarodowych w restrukturyzacji przemysłu Polski, “Geografia w Szkole” nr 3, s. 136–138

Wieloński A., 2000, Geografia przemysłu, Warszawa

World Investment Report, 1991, UNCTAD, United Nations, New York and Geneva

World Investment Report, 2001, UNCTAD, United Nations, New York and Geneva

Zioło Z., 2001, Struktura branżowa i koncentracja przestrzenna wiodących światowych firm przemysłowych, [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, pod red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 1, Warszawa–Kraków

Zorska A., 1998, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Warszawa

Published

2003-01-01

How to Cite

Gierańczyk, W., & Stańczyk, A. (2003). Korporacje międzynarodowe w przestrzeni globalnej. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 5, 73–84. https://doi.org/10.24917/20801653.5.4

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>