Proces kształtowania się korporacji IBM

Authors

  • Eliza Wajda Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii
  • Małgorzata Zorićić-Wołek Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.6.10

Keywords:

korporacja, IT, IBM

Abstract

Nowoczesna technika i swoboda wymiany sprawia, że posiadamy obfitość aktualnychinformacji, czujemy bliskość świata i szybkość wydarzeń, przyswajamy zagraniczne wzorcezachowań, obserwujemy wkraczanie na nasz rynek światowych firm i produktów. Tymsamym uświadamiamy sobie rosnące znaczenie i siłę różnego rodzaju powiązań występującychna arenie międzynarodowej. Globalizacja jest bardzo szerokim i złożonym procesemtoczącym się w sferze zarówno ekonomicznej, jak i społecznej. Podmiotami współtworzącymiproces globalizacji oraz globalny rynek ekonomiczny są korporacje transnarodowebędące najpotężniejszymi i najprężniejszymi organizacjami przemysłowymi.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Forowicz J., 1997, Ewolucja przedsiębiorstw od strategii międzynarodowej do strategii globalnej, [w:] Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa, pod red. M.K. Nowakowskiego, Warszawa

Zioło Z., 2001, Współczesne tendencje rozwoju przemysłu i ich problematyka badawcza, [w:] Problematyka przemian struktur przestrzennych przemysłu, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 2, Kraków

Zioło Z., 2001, Struktura branżowa i koncentracja przestrzenna wiodących światowych firm przemysłowych, [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 3, Kraków–Rzeszów

Zorićić M., 2002, „Kształtowanie się ponadnarodowych korporacji na przykładzie IBM”, praca magisterska wykonana w Zakładzie Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie pod kierunkiem prof. Z. Zioło

„Business Week” 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

www.ibm.com

www.businessweek.com.pl

Published

2003-01-01

How to Cite

Wajda, E., & Zorićić-Wołek, M. (2003). Proces kształtowania się korporacji IBM. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 6, 109–118. https://doi.org/10.24917/20801653.6.10