Struktura przestrzenno-organizacyjna korporacji General Motors

Authors

  • Eliza Wajda Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii
  • Katarzyna Zalewska Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.6.11

Keywords:

struktura, korporacja, General Motors

Abstract

We współczesnym świecie rozwój gospodarczy jest procesem mającym w coraz większymstopniu wymiar międzynarodowy. Postęp techniczny sprawia, iż działalność gospodarczarozszerza się poza granice jednego państwa i zaczyna obejmować swoim zasięgiemcoraz większą część świata (Budnikowski 2001). Jednym z najważniejszych zjawisk XXw. stało się umiędzynarodowienie działalności gospodarczej. Bardziej zaawansowany izłożony etap procesu umiędzynarodowienia stanowi nasilający się proces globalizacji.Głównymi podmiotami tego procesu są korporacje transnarodowe stanowiące najsilniejsząi wiodącą grupę w gospodarce światowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Budnikowski A., 2001, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa

Liberska B., 2002, Globalizacja, mechanizmy i wyzwania, Warszawa

Zalewska K., 2002, „Kształtowanie się ponadnarodowej firmy General Motors”, praca magisterska wykonana w Zakładzie Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, pod kierunkiem prof. Z. Zioło

Zioło Z., 2001, Współczesne tendencje rozwoju przemysłu i ich problematyka badawcza, [w:] Problematyka przemian struktur przestrzennych przemysłu, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 2, Kraków

Zioło Z., 2001, Struktura branżowa i koncentracja przestrzenna wiodących światowych firm przemysłowych, [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 3, Kraków–Rzeszów

www.fortune.com

www.gm.com

Published

2003-01-01

How to Cite

Wajda, E., & Zalewska, K. (2003). Struktura przestrzenno-organizacyjna korporacji General Motors. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 6, 119–128. https://doi.org/10.24917/20801653.6.11