Vol. 8 (2006): Miedzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu

					View Vol. 8 (2006): Miedzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu

Miedzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8

Komisja Geografii Przemysłu PTG i Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Warszawa - Kraków 2006

Note: The primary version of the journal is printed version.

Published: 2006-01-01

Articles