Externalities of knowledge diffusion in cities and the COVID-19 pandemic

Authors

  • Jakub Kwaśny Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Arkadiusz Mroczek Cracow University of Economics
  • Marta Ulbrych Cracow University of Economics https://orcid.org/0000-0003-3886-371X

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.362.15

Keywords:

knowledge diffusion, knowledge spill overs, externalities, COVID-19 pandemic, business process outsourcing

Abstract

The research aims at reviewing concepts and debates on knowledge flow and mutual learning as externalities in cities, and to investigate the extent of change in the organization of work in enterprises as a result of the pandemic. The following research hypotheses were adopted: a) in the business service sector the change of the work model from stationary to remote or hybrid (combining stationary and remote mode) is a permanent effect of the COVID-19 pandemic, b) said change has a negative impact on the informal flow of knowledge. The study used a qualitative descriptive method referring to a critical review of the literature on the subject and surveys.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Jakub Kwaśny, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jakub Kwaśny, PhD, The author’s research interests focus on issues related to local and regional development, local­‑government and UE Cohesion Policy. The author’s research to date includes papers on the EU Cohesion Policy, local­‑government structures in Poland and among Europe, Industrial Clustering Policy and decentralisation of public finance.

Arkadiusz Mroczek, Cracow University of Economics

Arkadiusz Mroczek, PhD, The author’s research interests consists of metropolitan and urban development, regional development and EU cohesion policy and business sector services.

Marta Ulbrych, Cracow University of Economics

Marta Ulbrych, PhD, her research interests focus on issues related to regional development and the role of manufacturing in the contemporary global economy. The author’s research to date includes papers on the EU industrial policy, the competitiveness of industrial production, as well as sustainable industrial development and green industrial policy.

References

ABSL. (2021), Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Pozystkano z: https://absl.pl/pl (dostęp: 15 grudnia 2021).

Amin, A., Cohendet, P. (2004). Architectures of Knowledge: Firms, Capabilities, and Communities. Oxford: Oxford University Press.

Augustyn, K. (2017). Koncepcja oceny efektu spillover indywidualnej kreatywności pracowników przedsiębiorstw o zróżnicowanym stopniu know­‑how. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 52, 362–371.

Florida, R., Rodríguez­‑Pose, A.; Storper, M. (2021). Cities in a post­‑COVID world. Urban Studies, 1–23. doi: https://doi.org/10.1177/00420980211018072

Harasimowicz, A. (2015). Efekty aglomeracji – czynnik czy bariera rozwoju miast? Analiza wybranych aspektów w świetle literatury przedmiotu. Studia Miejskie, 20, 23–34.

Huderek­‑Glapska, S. (2014). Efekty zewnętrzne transportu. Aspekty teoretyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy transportu i logistyki, 813, 83–97.

Jewtuchowicz, A. (1987). Rozwój miast, uprzemysłowienie i efekty zewnętrzne. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 69, 7–19.

Marshall, A. (1920). Principles of Economics. Eight Edition. London: Palgrave Macmillan.

Marszał, T. (2011). Miasto innowacyjne – koncepcja i uwarunkowania rozwoju. W: S. Makieła, A. Szromnik (red.), Miasto innowacyjne – wiedza – przedsiębiorczość – marketing. Warszawa: Studia KPZK PAN.

Micek, G. (2017). Bliskość geograficzna przedsiębiorstw zaawansowanego przemysłu i usług a przepływy wiedzy. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Piątkowski, M.J. (2020). Implementation of innovations in enterprises using the EU funds: A comparative analysis. Journal of International Studies, 13(2), 109–126. doi: https://doi.org/10.14254/2071- 8330.2020/13–2/8

Putman, R.D. (2000), Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon&Schuster Paperbacks.

Sokołowicz, M., Zasina, J., (2016), Sektor kultury jako czynnik transformacji miasta przemysłowego w kierunku miasta kreatywnego i inteligentnego? Przykład Łodzi. Acta Universitatis Lodziensis Folia Economica, 324, 5–19. doi:https://doi.org/10.18778/0208–6018.324.01

Storper, M., Venables, A.J. (2004). Buzz: face­‑to­‑face contact and the urban economy. Journal of Economic Geography, 4, 4, 351–370. doi: https://doi.org/10.1093/jnlecg/lbh027

Urry, J. (2002). Mobility and Proximity. Sociology, 36(2), 255–274.

Published

2022-06-29

How to Cite

Kwaśny, J., Mroczek, A., & Ulbrych, M. . (2022). Externalities of knowledge diffusion in cities and the COVID-19 pandemic. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 36(2), 231–243. https://doi.org/10.24917/20801653.362.15