The impact of the COVID-19 pandemic on the functioning of selected aero clubs – a preliminary study

Authors

  • Marzena Hajduk-Stelmachowicz Politechnika Rzeszowska
  • Katarzyna Cecuła Politechnika Rzeszowska
  • Paulina Bełch Politechnika Rzeszowska
  • Elżbieta Szczygieł Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie https://orcid.org/0000-0002-8804-1071

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.372.5

Keywords:

aircraft, air transport, aviation clubs, COVID‑19, positive influence, sailplane flights, training, change management

Abstract

The article attempts to determine how the COVID‑19 pandemic influenced the practical side of ed‑ ucation in the acquisition and improvement of aviation skills through flight training in selected aviation clubs. The topic is important because the pandemic may have negatively affected pilots’ levels of competence, which may have serious consequences both in the short and long term. These effects can be felt by both business and academic communities. The work is a case study (the result of a scientific pilot research). The desk research method and the in‑depth interview method were used for its preparation. The following research question was asked in the paper: How did the COVID‑19 pandemic affect the practical side of teaching, specifically in the acquisition and improvement of aviation skills in the surveyed aviation clubs? The hypothesis adopted in this study that the COVID‑19 pandemic period reduced the number of air strikes (compared to the period before the pandemic) was largely rejected. In both surveyed associations, the largest part of all air operations in 2018–2020 were sailplane flights. The authors were surprised to find that despite the pandemic, the increase in demand for training in the field of sailplane flights was reflected in a marked increase in the number of flying hours. This fact was confirmed by the analysis of data from monitoring the work of pilots and reports on the work of AMO and CAMO personnel.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Marzena Hajduk-Stelmachowicz, Politechnika Rzeszowska

Marzena Hajduk-Stelmachowicz, PhD, Assistant Professor. She works at the Department of Economics at the Faculty of Management, Rzeszow University of Technology. The subject of her publications is the issues of sustainable development, green management & economy, green entrepreneurship, eco-innovations, management systems (pro-ecological, quality, energy, security), multi-criteria methods of decision-making, regional development, circular economy, work-life balance. The author of books and scientific articles in economics and management.

Katarzyna Cecuła, Politechnika Rzeszowska

Katarzyna Cecuła, student, Rzeszów University of Technology, The Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics. Her research focuses on aviation issues. She is an active participant in international and national scientific conferences.

Paulina Bełch, Politechnika Rzeszowska

Paulina Bełch, Ph.D. Eng. Assistant Professor, Rzeszów University of Technology, Faculty of Management, Department of Management Systems and Logistics. Her research focuses on the logistics management, formalized management systems, logistics controlling with particular emphasis on production processes. The author of books and scientific articles in economics and management.

Elżbieta Szczygieł, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Elżbieta Szczygieł, PhD, assistant professor in the Department of Entrepreneurship and Social Innovations, Institute of Law and Economics, Pedagogical University of Cracow. Her research focuses on the quality of life with special attention on the responsible factors for households socio-economic development, as well as the implementation of circular economy concept into households` every day life and its impact on increasing of living standard. Moreover her research interests include sustainable development and regional development analysed with using statistical methods. She has been involved in many research projects in the mention fields. Practitioner – worked for state and local authorities, in business and third sector. The author of books and scientific articles in economics and management

References

Aeroklub Stalowowolski (2021, 6 maja). Pozyskano z: https://www.aeroklubstalowowolski.pl/, https://www.aeroklubstalowowolski.pl/historia.php (dostęp: 30.11.2022).

Aeroklub Podkarpacki (2021, 6 maja). Pozyskano z: https://apdkp‑ato.echronometraz.pl/; http://www.aeroklub‑podkarpacki.pl/; https://www.aeroklub‑podkarpacki.pl/szkolenia‑i‑kursy/szybowcowe/ (dostęp: 30.11.2022).

Bar, M., Hajduk‑Stelmachowicz, M. (2021). Wpływ ograniczeń związanych z Sars‑Cov‑2 na funkcjonowanie firmy spedycyjnej – Case study. W: P. Bełch (red.), Transport w obliczu wyzwań XXI wieku. Wybrane problemy. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 117–134.

Bembenek, B., Frankowska, M., Myszak, J.M. (2020). National Strategic Documents on Cluster Policy as a Source of Challenges for Cluster Management in Poland. European Research Studies Journal, XXIII, 2, 182–199.

Bełch, P. (2021a). Management of a transport company during the Covid‑19 pandemic. W: J. Pyka, R. Wolniak, B. Skotnicka‑Zasadzień (red.), Scientific Papers of Silesian University of Technology “Organization and Management”. Modernity of Industry and Sciences. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 7–16.

Bełch, P. (2021b). Wpływ pandemii koronawirusa na sposób zarządzania i podejmowane decyzje w przedsiębiorstwie transportowym. W: P. Bełch (red.) Logistyka i transport – wybrane zagadnienia w świetle badań naukowych i praktyki gospodarczej. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 77–88.

Bełch, P., Bednarska, P. (2021). Mierniki w controllingu przedsiębiorstwa transportu samochodowego w dobie pandemii Covid‑19. W: P. Bełch (red.) Transport w obliczu wyzwań XXI wieku – wybrane problemy. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 7–19.

Bełch, P. (2021c). Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowo‑transportowym z sektora paliw płynnych w warunkach kryzysu a jego konkurencyjność. W: G. Ostasz, T. Olejarz,

B. Zatwarnicka‑Madura (red.), Społeczne, ekonomiczne i organizacyjne dylematy współczesnego zarządzania. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Gaździe. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 39–55.

Brumarová, L., Tomanová, K., Brumar, J., Pokorný, J. (2020). J.F. Aeroclub Airport Risk Assessment Prostějov. 2020 New Trends in Aviation Development (NTAD), 28–32. doi: https://doi. org/10.1109/NTAD51447.2020.9379072

Blim, M., Staniec, I., Zawiła‑Niedźwiecki, J., Boczkowska, K., Kierner, G., Klimczak, K.M., Zakrzewska‑Bielawska, A.F. (2015). Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo CH Beck.

Cifuentes‑Faura, J., Faura‑Martínez, U. (2021). Situation of European airlines caused by COVID‑19: restrictions, government subsidies and future prospects. Aviation, 25(4), 232–240. doi: https://doi.org/10.3846/aviation.2021.15882

Czerwińska, K., Bełch, P., Hajduk Stelmachowicz, M., Pacana, A., (2021), Doskonalenie procesu aplikacji powłoki grafitowej na powierzchniach aluminiowych. Przemysł Chemiczny, 100, 12, 1191–1193. doi: https://doi/org/10.15199/62.2021.12.8

Dolina Lotnicza (2022, 28 maja). Pozyskano z: http://www.dolinalotnicza.pl/o‑nas/ (dostęp: 30.11.2022).

Dube, K., Nhamo, G., Chikodzi, D. (2021). COVID‑19 pandemic and prospects for recovery of the global aviation industry. Journal of Air Transport Management, 92, C. doi: https://doi/ org/10.1016/j.jairtraman.2021.102022

Fryc, S. (2009). Z dziejów lotniska w Krośnie w latach 1928–1997. Krosno.

„Gapa”. Lotniczy Magazyn Historyczny. Pozysnano z: http://www.gapa.info.pl/about_us.html (dostęp: 30.11.2022).

High, J. (2020). From aero clubs to aviation companies: The experiences of Thomas Macleod and his contemporaries 1910–1919. Memoirs of the Queensland Museum. Culture, 11, 57–74.

International Air Transport Association. (2022). Pozyskano z: https://www.iata.org/; https:// www.iata.org/en/iata‑repository/publications/economic‑reports/airlines‑financial‑monitor‑‑‑february‑2021/ (dostęp: 30.04.2021).

Kalwara, M., Kuźniar, M., Orkisz, M. (2021). A rotating piston engine with electric generator in serial hybrid propulsion system for use in light aircraft. Combustion Engines, 187(4), 42–45. doi: https://doi.org/10.19206/CE‑141353

Kozłowski, M., Manerowski, J. (2018). Koncepcja modelowania skutków zakłóceń ciągłości działania portu lotniczego z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 121, 203–204.

Łanecka‑Makaruk, W. (2018). Mechanika lotu szybowców. Szkolenie szybowcowe. Katowice: Stapis.

Małkowska, J., Grela, E., Hajduk‑Stelmachowicz, M. (2022). Tygiel kulturowy a zarządzanie bezpieczeństwem produktu. Problemy Jakości, 54, 2, 16–24. doi: https://doi. org/10.15199/46.2022.2.2

Michalski, K., Jurgilewicz, M., Kubiak, M., Grądzka, A. (2020). The implementation of selective passenger screening systems based on data analysis and behavioral profiling in the smart aviation security management – conditions, consequences and controversies. Journal of Security & Sustainability Issues, 9, 4, 1145–1155. doi: https://doi.org/10.9770/jssi.2020.9.4(2)

Ministerstwo Infrastuktur. (2022, 22 sierpnia). Pozyskano z: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/lotnictwo‑ogolne (30.11.2022).

Mentel, U., Hajduk‑Stelmachowicz, M. (2020). Does standardization have an impact on innovation activity in different countries? Problems and Perspectives in Management, 18(4), 486–503. doi: https://doi.org/10.21511/ppm.18(4).2020.39

Orkisz, M., Kuźniar, M. (2020). 3E – A new paradigm for the development of civil aviation. Combustion Engines, 181(2), 3–10. doi: https://doi.org/10.19206/CE‑2020‑201

Orkisz, M., Wygonik, P., Kuźniar, M., Kalwara, M. (2019). Comparative analysis of pollutants emission by classical and distributed propulsions applied on the AOS motor glider. Combustion Engines, 179(4), 102–106. doi: https://doi.org/10.19206/CE‑2019‑416

Pacana, A., Siwiec, D. (2022). Model to Predict Quality of Photovoltaic Panels Considering Customers’ Expectations. Energies, 15, 1101. doi: https:doi/org/10.3390/en15031101

Pawlak, M., Kuźniar, M, Majka, A.R. (2022). Determination of the flight trajectory in terms of emission and fuel consumption minimization – Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G. Journal of Aerospace Engineering. doi: https://doi. org/10.1177/09544100211012265

Pawlak, M., Majka, A., Kuźniar, M., & Pawluczy, J. (2020). Model of emission of exhaust compounds of jet aircraft in cruise phase enabling trajectory optimization. Transport, 35(1), 87–97. doi: 10.3846/transport.2020.12243

Pawlak, M., Majka, A., Kuźniar, M., Pawluczy, J. (2018a). Analysis of wind impact on emission of selected exhaust compounds in jet engines of a business jet aircraft in cruise phase. Combustion Engines, 173(2), 55–60. doi: 10.19206/CE‑2018‑209

Pawlak, M., Majka, A., Kuźniar, M., Pawluczy, J. (2018b). Emission of selected exhaust compounds in jet engines of a jet aircraft in cruise phase. Combustion Engines, 173(2), 67–72. doi: https://doi.org/10.19206/CE‑2018‑211

Piróg, K., Wojnicka‑Sycz, E., Walentynowicz, P., Sycz, P. (2020). Gospodarka województwa podkarpackiego wobec Przemysłu 4.0. Rzeszów: Instytut Badań Ewaluacyjnych Rynkowych i Społecznych, 65–66.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. (2021, 14 stycznia). Pozyskano z: https://www.pansa.pl/ podsumowanie‑ruchu‑lotniczego‑w‑2020‑roku/ (dostęp: 30.11.2022).

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3). (2015). Uchwała nr IX/167/15 podjęta przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, 25 maja, Rzeszów. Pozyskano z: https://regionalneprogramyoperacyjne.pl/inteligentne‑specjalizacje‑wojewodztwa‑podkarpackiego/ (dostęp: 30.11.2022).

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021–2030. (2022) Załącznik nr 1 do Uchwały 351/6976/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 stycznia 2022 r.. Rzeszów.

Rzepka, M. (2016), Wychowanie lotnicze w II Rzeczypospolitej – stan badań i perspektywy badawcze. Rozprawy z Dziejów Oświaty, 53, 95–111.

Podręcznik organizacji obsługowej Aeroklubu Podkarpackiego – Szkoły Lotniczej w Krośnie. (2019). Wyd. 1, zm. 19, z 13.04.2019.

Samolej, S., Dec, G., Rzonca, D., Majka, A., Rogalski, T. (2021). Regular graph‑based free route flight planning approach. Aircraft Engineering and Aerospace Technology, 93, 9, 1488–1501. doi: https://doi.org/10.1108/AEAT‑11‑2020‑0272

Stankiewicz, M., Mróz, M., Hajduk‑Stelmachowicz, M. (2009). Współpraca i konkurencyjność jako determinanty rozwoju współczesnych przedsiębiorstw na przykładzie klastra „Dolina Lotnicza”. W: A. Adamik, S. Lachiewicz (red.), Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

Siwiec, D., Hajduk Stelmachowicz, M., Bełch, P., Pacana, A. (2021). Sposób doboru farb przemysłowych z wykorzystaniem analizy wzajemnego wpływu kryteriów. Przemysł Chemiczny, 100, 12, 1187–1190. doi: https://doi.org/10.15199/62.2021.12.7

Urząd Lotnictwa Cywilnego. (2018 wrzesień 19). Przepisy dla lotnictwa ogólnego. Pozyskano z: https://ulc.gov.pl/pl/operacje‑lotnicze/lotnictwo‑ogolne (30.11.2022).

Zboch, J., Hajduk‑Stelmachowicz, M., Grzybowski, J. (2022), Oświetlenie ultrafioletowe jako rozwiązanie dla lotnictwa w czasie pandemii COVID‑19. Technika Lotnicza i Astronautyczna [Aviation and Space Technology], 1, 8–13.

Published

2023-06-29

How to Cite

Hajduk-Stelmachowicz, M., Cecuła, K., Bełch, P., & Szczygieł, E. (2023). The impact of the COVID-19 pandemic on the functioning of selected aero clubs – a preliminary study. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 37(2), 64–83. https://doi.org/10.24917/20801653.372.5