Vol. 37 No. 2 (2023): Industrial and service transformation in a changing environment

					View Vol. 37 No. 2 (2023): Industrial and service transformation in a changing environment

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 37 (2)

Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 37 (2)

Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

Kraków 2023

Published: 2023-06-29