Vol. 35 No. 4 (2021): Selected issues of spatial relations

					View Vol. 35 No. 4 (2021): Selected issues of spatial relations

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 35 (4)

Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 35 (4)

Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Kraków 2021

Published: 2021-12-30

Articles