Industrial Revolution 4.0 as a New Context of Alienation in Socio-economic Life

Authors

  • Magdalena Zdun Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.372.3

Keywords:

alienation, economic culture, industry 4.0, industrialization, social change

Abstract

The Fourth Industrial Revolution, where production is transferred to the digital level, is not only the next stage of technological advancement but also an important context for social and cultural changes, which have always been associated with industrialisation and techno‑economic leaps. Digitisation appears to be an extremely important aspect of the Fourth Industrial Revolution, entailing the transfer of some economic activ‑ ities to virtual spaces. Industry 4.0 is equally strongly connected with artificial intelligence and a new way of organising production, including the functionality of the smart factory. This infrastructure determines how an individual can participate in the economy and production, as well as largely determining the phenomenon of alienation. The aim of this article is to identify the characteristics and forms of alienation that are characteristic of Industry 4.0. The outcome of the analysis is a set of recommendations related to counteracting this new form of human alienation in the economy, i.e., recommendations promoting inclusion. The article is theoretical, and its methodology is based on the discussion of concepts and positions.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Magdalena Zdun, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Magdalena Zdun, Professor at the Krakow University of Economics, is a habilitated doctor in the field of sociological sciences and is employed in the Department of Social and Economic Geography. Her interests lie in the cultural determinants of entrepreneurship, innovation, development and well‑being. In recognition of her monograph: “Innovations: Socio‑cultural Perspective”, she received the Aniela Potulicka Award. She has authored over 50 publications in the field of sociology. In 2018, she received and implemented a grant from the National Science Center, “Miniatura 1”. One year later, based on the monograph “(Super) Nova Atlantis: The Regional Diversification of Economic Development Cultures”, she obtained a postdoctoral degree in the field of sociological sciences. In 2019, she also received a scholarship from the Minister of Science and Higher Education for outstanding young scientists.

References

Baudrillad J. (1996.) Precesja symulakrów, przekł. Tadeusz Komendant. W: R. Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński, s. 175-189.

Biegasiewicz M. (2011). O próbach wykorzystania konstruktu alienacji do konceptualizacji procesu demoralizacji. „Studia Psychologica” nr 11 (1):113-123.

Błażejewski M. (2021). Polska perspektywa Koncepcji – Praca 4.0. W: Renata Kusiak-Winter (red.) Ewolucja elektronicznej administracji publicznej. Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 107-115.

Branicki Wacław. (2009). Tożsamość a wirtualność, Nomos, Kraków.

Drożdż B. (2005). Początki teorii alienacji. „Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” Nr 2: 27-44.

Durkheim, É. (2011). Samobójstwo: studium z socjologii, przekł. K. Wakar, przedm. A. Sułek, E. Tarkowska (red.). Warszawa: Oficyna Naukowa.

Fudalej M.(1987). Alienacja w społeczeństwie masowym: los ludzi marginesu czy powszechna kondycja ludzka. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 2: 237-250.

Fromm E. (1970). Ucieczka od wolności, przeł. O. Ziemińska, A. Ziemiński. Warszawa: Czytelnik.

Gajak-Toczek M. (2010). Tożsamość a współczesne media. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura”, Nr 1, s. 90-101.

Główny Urząd Statystyczny (2020). Wypracowanie metodologii oraz badanie stopnia dostosowania wybranych przedsiębiorstw do wymogów gospodarczych, jakie stawia czwarta fala rewolucji przemysłowej (Przemysł 4.0). Raport końcowy. Dostęp on line: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/6337/13/1/1/raport_koncowy_przemysl_4.0.pdf (19.01.2023).

Götz M. (2018.) Przemysł czwartej generacji (przemysł 4.0) a międzynarodowa współpraca gospodarcza. „Ekonomista”, Nr 4: 385-403.

Gurczyński J. (2013). Czym jest wirtualność. Matrix jako model rzeczywistości wirtualnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Hopfinger M. (2005). Wprowadzenie. W: M. Hopfinger (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia. Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 9-22.

Kołakowski L. (2009). Główne nurty marksizmu. Tom 1, Warszawa: PWN. Hegel G.W. (1963). Fenomenologia ducha. T. 1 przeł., wstępem i objaśnieniami opatrzył Adam Landman. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Lévinas E. (1996). Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. M Kowalska. Warszawa: PWN.

Maciąg A. (2017). Obca praca, obce „ja”, obcy bóg – wybrane aspekty teorii alienacji w okresie od XVIII wieku do współczesności. „Edukacja i społeczeństwo” 24 (1): 91:102.

Marks K. (2005). Rękopisy filozoficzno-ekonomiczne z 1844 r. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Mumford L. (1966). Technika a cywilizacja. Historia rozwoju maszyny i jej wpływ na cywilizację, przekł. E. Danecka. Warszawa:PWN

Rongińska T., Vodopyanova N. (2016).Poczucie alienacji w zespole wypalenia zawodowego. „Psychologiczne zeszyty naukowe półrocznik instytutu psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego” nr 2/2016: 145-155.

Roussean, J. J. (1956). Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi. W: Trzy rozprawy z filozofii społecznej, przekł. H. Elzenberg. Warszawa: PWN.

Sarfraz H. (1997). Alienation: A Theoretical Overview. “Pakistan Juornal of Psychological Research” Vol.12, Nos. 1-2: 45-60.

Seeman, M. (1959). On the Meaning of Alienation. “American Sociological Review”, 24, 6, 783-791.

Seeman, M. (1991). Alienation and Anomie. W: J.P. Robinson, P.R. Shaver, L.S. Wrightsman (eds.), Measures of Personality and Social Psychological Attitudes. Vol. 1 (291-371). San Diego: Academic Press. Merton R.K. (1982).Teoria socjologiczna i struktura społeczna, przekł. E. Morawska, J.Wertenstein-Żuławski. Warszawa: PWN, s. 224–225.

Turkle S. (2005). The Second Self. Computers and Human Spirit. Cambridge, Massachusetts, London: The MIT Press.

Wodnicka M. (2010). Wpływ czwartej rewolucji przemysłowej na innowacyjność usług. „Optimum. Economic Studies” NR 3 (105) : 48-59.

Published

2023-06-29

How to Cite

Zdun, M. (2023). Industrial Revolution 4.0 as a New Context of Alienation in Socio-economic Life. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 37(2), 36–48. https://doi.org/10.24917/20801653.372.3