Przemysł drzewny na Pomorzu Środkowym w procesie przeobrażeń gospodarczych

Authors

  • Paweł Czapliński Akademia Pomorska, Słupsk Instytut Geografii i Studiów Regionalnych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.1.6

Keywords:

przemysł, drzewny, Pomorze, przeobrażenia

Abstract

Przemysł drzewny odgrywa ważną rolę w strukturze gospodarczej Pomorza Środkowego, gdyż obok przemysłu spożywczego i skórzanego jest on najlepiej rozwinięty i najszerzej reprezentowany. Obejmuje produkcję płyt i sklejek, opakowań drewnianych i elementów stolarki budowlanej, ale przede wszystkim produkcję tarcicy i mebli. Wprowadzenie na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych systemu gospodarki rynkowej spowodowało istotne zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu, kierunkach rozwoju i przestrzennym rozmieszczeniu zakładów drzewnych. W latach 1990-1991 szeroki dostęp do surowca pozwalał na utrzymanie, a nawet wzrost produkcji, jednak przestarzałe technologie, a zwłaszcza niedostatek kapitału, spowodowały spadek produkcji oraz powolny, ale stały spadek zatrudnienia. Podkreślić należy, że w tym dziale wytwórczości szybko podjęto działania restrukturyzacyjne, które w 1994 r. w dość znacznym stopniu poprawiły sytuację finansową zakładów.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Gasztold T., Muszyński A., Rybicki H., 1974, Koszalin. Zarys dziejów. WP, Poznań.

Gierszewski S. (red.), 1981, Historia Słupska, WP, Poznań.

Kortus B., 1986, Wstęp do geografii przemysłu, PWN, Warszawa.

Lindmajer J., Machura T., Spors B., Wachowiak B., 1986, Dzieje Słupska, PTN, Słupsk.

Machura T. 1974, Przemysł na Pomorzu Zachodnim 1945–1949, WP, Poznań.

Małuszyńska E., 1996, Problemy lokalizacji zagranicznych inwestycji przemysłowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zachodnich województw przygranicznych, [w:] Materiały konferencyjne 45 Zjazdu PTG Słupsk-Ustka, WSP Słupsk, s. 277–280.

Rydz E., Jażewicz I., 1994, Przemiany struktur przestrzenno-gałęziowych przemysłu województwa słupskiego w zmieniających się warunkach gospodarowania, [w:] Zachowania przestrzenne przemysłu w zmieniających się warunkach gospodarowania, Kraków – Warszawa, s. 132–144.

Published

2000-01-01

How to Cite

Czapliński, P. (2000). Przemysł drzewny na Pomorzu Środkowym w procesie przeobrażeń gospodarczych. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 1, 67–76. https://doi.org/10.24917/20801653.1.6

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>