Wybrane problemy przemysłu mleczarskiego województwa słupskiego w latach 1990–1996

Authors

  • Eugeniusz Rydz Akademia Pomorska w Słupsku
  • Paulina Barańska Akademia Pomorska w Słupsku

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.1.5

Keywords:

przemysł, mleczarski, Słupsk

Abstract

W polskiej gospodarce przetwórstwo spożywcze zajmuje szczególną pozycję, gdyż jest to nadal najważniejsza gałąź naszego przemysłu. Jego udział w produkcji sprzedanej całego przemysłu wynosił w 1996 r. 20,7%. Wyroby przemysłu spożywczego stanowiły około 32% sprzedaży towarów na rynek wewnętrzny i 10% eksportu. Przemysł spożywczy stanowi zatem ważne ogniwo gospodarki narodowej, w tym szczególnie gospodarki żywnościowej kraju…

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Dziadek S., 1996, Przemiany więzi produkcyjno-przestrzennych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej w Makroregionie Południowym, [w:] Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, red. Z. Zioło, Kom. Geografii Przemysłu PTG i WSP w Krakowie, Kraków – Warszawa.

Górz B., Rajman J., 1995, Społeczno-ekonomiczne skutki restrukturyzacji gospodarki na przykładach z Południowej Polski (problemy metodyczne badań), [w:] Zadania badawcze geografii społeczno-ekonomicznej w obliczu transformacji ustrojowej i restrukturyzacji gospodarki (materiały z konferencji), pod red. A. Jagielskiego, Wrocław.

Program restrukturyzacji i modernizacji mleczarstwa w woj. słupskim, 1995, UW Słupsk.

Owsiany Z., 1997, „Zmiany na rynku mleka w województwie słupskim w latach 1990–1995”, praca magisterska przygotowana pod kier. E. Rydza, WSP Słupsk.

Rajman J., 1962, Rozwój ośrodków przemysłowych nad Małą Panwią, Katowice.

Rydz E., Jażewicz I., 1994, Przemiany struktur przestrzenno-gałęziowych przemysłu województwa słupskiego w zmieniających się warunkach gospodarowania, [w:] Zachowania przestrzenne przemysłu w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, Kraków – Warszawa.

Rydz E., Zaleski J., 1992, Rola i funkcje Słupska na tle sieci osadniczej Środkowego Wybrzeża, WSP Słupsk.

Zioło Z., 1996, Oddziaływanie procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych, [w:] Wpływ procesów transformacji gospodarki na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, red. Z. Zioło, Kom. Geografii Przemysłu PTG i WSP w Krakowie, Warszawa – Kraków.

Published

2000-01-01

How to Cite

Rydz, E., & Barańska, P. (2000). Wybrane problemy przemysłu mleczarskiego województwa słupskiego w latach 1990–1996. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 1, 55–66. https://doi.org/10.24917/20801653.1.5