Headquarters of Large Enterprises in the Spatial Structure of Major Polish Cities

Authors

  • Przemysław Śleszyński Polish Academy of Sciences Institute of Geography and Spatial Organization

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.25.10

Keywords:

business location, CBD, economic control functions, enterprise, geography of enterprises, internal city space, Poland, spatial concentration

Abstract

The paper is based on the author’s monograph (Śleszyński, 2008). It presents the analysis of enterprise headquarters’ locations in eight largest Polish cities (Warsaw, Szczecin, The Tricity [Gdańsk-Gdynia-Sopot], Poznań, Łódź, Wrocław, Katowice and Krakow). The study primarily involved data from the Hoppenstedt Bonnier database for the year 2004, concerning 3810 entities whose overall revenue exceeded the minimum of 15.6 million PLN. The businesses were analysed in terms of their location with respect to the city centre, as well as the differentiation of revenues, line of business and ownership structure. The analyses helped in the formulation of the basic regularities of the location distribution. For instance, it was found that spatial concentration is most significant in the case of the largest enterprises, the public sector and more advanced businesses, particularly high-order services.The location of large company headquarters, as well as their mutual connections, performs one of the key roles (or even the most important one) in the development of Central Business Districts in Polish cities during transformation.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Przemysław Śleszyński, Polish Academy of Sciences Institute of Geography and Spatial Organization

Przemysław Śleszyński (born 1973), is a professor at the Institute of Geography and Spatial Organization of Polish Academy of Sciences. He is a scientist in economic, social and political geography and spatial economy. He is an author and a co-author of about 300 publications (including above 20 monographs) from this field of interest. He is an expert in the spatial development and the spatial planning, especially locations concerning issues and the social-economic and regional development. Heled or participated in about 100 projects for government institutions, self-government and of the private sector. He is a member of the Polish Geographical Society and a member of the Society of Polish Town-Planners. For more detailed information please visit the website: http://www.igipz.pan.pl/osoba/show/przemyslaw_sleszynski.html

References

Castells, M. (1972). La question Urbaine. Paris: François Maspero.

Domański, B. (1997). Industrial control over the socialist town. Benevolence or exploitation? Westport: Praeger.

Dziemianowicz, D. (2000). Warszawskie przedsiębiorstwa w procesie globalizacji. In: A. Kukliński, J. Kołodziejski, T. Markowski, W. Dziemianowicz (eds.), Globalizacja polskich metropolii, Euroreg — Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza “Rewasz”, 282–311.

Lisowski, A., Wilk, W. (2002). The changing of spatial distribution of services in Warsaw. European Urban and Regional Studies, 9(1), 81–89.

Markowski, T., Stawasz, D. (eds.) (2007). Rewitalizacja a rozwój funkcji metropolitalnych miasta Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Micek, G., Jarczewski, W. (2003). Krakowska przestrzeń biurowa. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Misztal, S. (1998). Przekształcenia struktury przemysłu Warszawy. Atlas Warszawy, 8. Warszawa: IGiPZ PAN.

Nahm, K.-B. (1999). Downtown office location dynamics and transformation of central Seoul, Korea. GeoJournal, 49(3), 289–299.

Rachwał, T. (2000). Zmiany funkcjonowania Zakładów Przemysłu Cukierniczego „San” S.A. w Jarosławiu pod wpływem inwestycji zagranicznych. In: Z. Zioło (ed.), Działalność człowieka i jego środowisko. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP, 323–336.

Rachwał, T. (2001). Funkcjonowanie Krakowskich Zakładów Elektronicznych „TELPOD” w świetle przemian w polskim przemyśle elektronicznym. In: Z. Zioło (ed.), Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3, 167–180.

Rutkowska-Gurak, A. (2000). Miejski obszar przemysłowy jako środowisko lokalizacji firm (na przykładzie Służewca Przemysłowego). Warszawa: Monografie i Opracowania, Szkoła Główna Handlowa.

Stryjakiewicz, T. (ed.) (2005). Impact of foreign investors on regional and local development: the case of GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. in Poznań. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Śleszyński, P. (2002). Struktura i koncentracja przestrzenna siedzib ważniejszych przedsiębiorstw w Warszawie w 1999 r. In: Z. Zioło (ed.), Problemy transformacji struktur przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 4, 89–114.

Śleszyński, P. (2003). Funkcje metropolitalne Warszawy – zarys problematyki. In: I. Jażdżewska (ed.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź: Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 119–134.

Śleszyński, P. (2004). Kształtowanie się zachodniej części centrum Warszawy. Prace Geograficzne, 196. Warszawa: IGiPZ PAN.

Śleszyński, P. (2006). Przedsiębiorstwa w przestrzeni Warszawy. Atlas Warszawy, 9. Warszawa: IGiPZ PAN.

Śleszyński, P. (2008). Duże przedsiębiorstwa w strukturze przestrzennej największych polskich miast. Prace Geograficzne, 217. Warszawa: IGiPZ PAN.

Tobolska, A. (2004). Zmiany własnościowe i organizacyjno-ekonomiczne w wybranych dużych przedsiębiorstwach przemysłowych Poznania w okresie transformacji. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Węcławowicz, G. (1996). Contemporary Poland. Space and Society. London: Routledge.

Wilk, W. (2001). Czynniki lokalizacji i rozmieszczenie wybranych usług w Warszawie. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Wolaniuk, A. (1997). Funkcje metropolitalne Łodzi i ich rola w organizacji przestrzennej. Szlakami Nauki, 25. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Downloads

Published

2014-01-15

How to Cite

Śleszyński, P. (2014). Headquarters of Large Enterprises in the Spatial Structure of Major Polish Cities. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 25, 178–193. https://doi.org/10.24917/20801653.25.10

Most read articles by the same author(s)