Demand-related Conditions of the Development of Recreational Services in Krakow Based on the Example of University Students

Authors

  • Renata Rettinger Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Turystyki i Badań Regionalnych
  • Franciszek Mróz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Turystyki i Badań Regionalnych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.304.12

Keywords:

free time, recreation function, recreation services, tourism, tourism activity

Abstract

The growing importance of recreation as an economic phenomenon raises questions on its developmental mechanisms. At present, the market and demand-supply relations are the basic regulators of economic processes. Therefore, this paper is an attempt to determine the factors which are conditions for the size and structure of demand for recreation services among the university students in Krakow. The survey was administered among a total of 490 students of full-time and extramural undergraduate studies at the Pedagogical University in Krakow, the Pontifical University of John Paul II and the Agricultural University. One of the research hypotheses was the verification of the statement that the economic factor lies at the base of the possibilities to participate in recreation. Currently, young people have broad possibilities of active relaxation and recreation and it seems justified to state that only an economic factor may hinder participation in various forms of recreation. Research has shown that the main barriers that restrict student participation in various forms of recreation include the lack of free time (34% of all answers), followed by the financial condition (20.73%) and “lack of eagerness” (16.16%). Almost half of the respondents (46.6%) indicated that they use sports and recreational facilities in Krakow at least once a week while 5.9% do it every day, 24.5% - twice or three times a week, 16.2% once a week. The comparison of research results leads to the conclusion that students have their free time but they spend it on the Internet whereas active relaxation and recreation are of less importance to them.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Renata Rettinger, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Turystyki i Badań Regionalnych

Renata Rettinger, Ph.D., an assistant professor at the Department of Tourism and Regional Research of the Institute of Geography at the Pedagogical University of Cracow. In her research, the author concentrates on the problems of tourism development in the Caribbean region. Her research is mostly concerned with issues of the size and spatial differentiation of tourist infrastructure and tourism volume itself, alongside the directions of tourism development. The research topics also include the issue of tourist enclaves as a dominating form of tourist infrastructure in Caribbean in the light of sustainable development and pro-poor tourism.

Franciszek Mróz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Turystyki i Badań Regionalnych

Franciszek Mróz, Ph.D., an assistant professor at the Department of Tourism and Regional Research of the Institute of Geography at the Pedagogical University of Cracow. Lecturer at the Pontifical University of John Paul II in Cracow. In 2006 he received his Ph.D. in Earth Science in the fiels of geography based on a doctoral dissertation entitled Origins and Typology of Sanctuaries in Poland, written under the supervision of Professor Antoni Jackowski, Ph.D., of the Institute of Geography and Spatial Management at the Jagiellonian University. He is a consultant in the Migration, Tourism and Pilgrimage Council of the Polish Episcopal Conference, member of Archicofradía Universal del Apóstol Santiago, instructor of Polish cultural and regional studies. He is also a member of the consulting team for the preparation of the Action Plan for the development of religious tourism in Cracow until 2020, nominated by the Mayor of Cracow. His present research interests are concentrated on, for example, issues related to pilgrimages, religious and cultural tourism in Poland, origins and functioning of pilgrimage centres in Europe, and European cultural routes, especially Camino de Santiago – the Way of St. James. He is the author of more than 90 publications and more than 40 popular science publications in this field, as well as an editor of 11 collaborative publications.

References

Alejziak, W. (2007). Inhibitory aktywności turystycznej. Teoretyczne i metodologiczne aspekty studiów nad ograniczeniami i barierami uczestnictwa w wyjazdach wypoczynkowych, Folia Turistica, 18, 59–87.

Bergier, J. (2012). Aktywność fizyczna społeczeństwa – współczesny problem (przegląd badań), Człowiek i Zdrowie, 6(1).

Czerepniak-Walczak, M. (2007). Od próżniaczenia do zniewolenia – w poszukiwaniu dyskursów czasu wolnego. W: E. Marynowicz-Hetka (red.). Pedagogika społeczna, t. II. Warszawa: PWN.

Delekta, A. (2013). Determinanty aktywności i destynacji turystycznych studentów dużego i małego ośrodka akademickiego. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Delekta, A. (2014). Społeczne determinanty aktywności turystycznej studentów krakowskiego ośrodka akademickiego, Humanities and Social Sciences, 19(21), 25–35.

Godek, Ł., Brożyna, M., Śliż, M. (2014). Aktywność turystyczna studentów I roku turystyki i rekreacji w Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Turystyka i Rekreacja, 11(2), 82–86.

Gołembski, G., Hołderna-Mielcarek, B., Niezgoda, A., Szmatuła, P. (2002). Model zachowań turystycznych w czasie wolnym polskiej młodzieży studiującej. Problemy turystyki, 1–2, 69–85.

Kamińska, J. (2009). Model wypoczynku wakacyjnego studentów Kielecczyzny i jego determi- nanty. Handel Wewnętrzny, 11, 76–86.

Latosińska, J., Ludwicka, D. (2010). Aktywność turystyczna młodzieży akademickiej na przykładzie wyższych uczelni w Łodzi. Turyzm, 1, 21–28.

Lubowiecki-Vikuk, A.P., Paczyńska-Jędrycka, M. (2010). Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Lubowiecki-Vikuk, A.P., Podgórski, Z. (2013). Zachowania i preferencje turystyczne młodzieży akademickiej. W: R. Pawlusiński (red.). Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 149–158.

Maksymiuk, G., (2005). Rozwój terenów rekreacyjnych – wspomaganie czy ograniczenie w przyrodniczej rewitalizacji miast. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych Oddziału Lubelskiego PAN, 1, 149–156.

Młodzi w internecie (2015, 12 grudnia). . Pozyskano z http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/4509763,mlodzi-w-internecie-ponad-polowa-rodzicownie-wie-co-robia-tam-ich-dzieci,1,id,t,sa.html

Mróz, F., Rettinger, R. (2015). Turystyka aktywna a spędzanie czasu wolnego przez studentów kierunku „Turystyka i rekreacja” wybranych szkół wyższych w Małopolsce. W: A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk B., (red.). Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej. Warszawa, 373–386.

Stangel, M., (2013). Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Ujma-Wąsowicz, K. (2007). Otwarte tereny aktywnej rekreacji na obszarach zurbanizowanych. Cele i kierunki rozwoju. Czasopismo Techniczne. Architektura, 104(1A), 169–174.

Young Europeans: A survey among Young people aged between 15 and 30 in the European UnionAnalitycal Report (2007) (2016, 21 stycznia). Flash Eurobarometr, 202. Pozyskano z http:// ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_en.pdf

Zaniewska, K. (2012). Kultura czasu wolnego młodzieży akademickiej średniego miasta. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, 3, 123–144.

Zielińska, M. (2011). Teoretyczne i metodologiczne problemy badania czasu wolnego – co, jak i po co badać. W: E. Narkiewicz-Niedbalec, M. Zielińska (red.). Młodzież w czasie wolnym. Między przyjemnością a obowiązkami. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 5–6.

Published

2016-12-06

How to Cite

Rettinger, R., & Mróz, F. (2016). Demand-related Conditions of the Development of Recreational Services in Krakow Based on the Example of University Students. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 30(4), 158–173. https://doi.org/10.24917/20801653.304.12

Most read articles by the same author(s)