The impact of the crisis on the functioning of Panasonic corporation

Authors

  • Wioletta Kilar Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.17.16

Keywords:

kryzys, korporacje, Panasonic

Abstract

The purpose of the article is to present the analysis of the influence of economic crisis on the functioning of one of the Japanese IT corporations - Panasonic. The paper aims at specifying changes in Panasonic’s economic potential, and at presenting actions taken in order to improve its financial situation. After the crisis which took place in this part of the world in years 1997-1998, Panasonic (like many other corporations in Asia) introduced some mechanisms of protecting the company against the sudden loss of financial liquidity. Strong economic ties with European countries, as well as with the USA, resulted in significant deterioration in this corporation’s financial situation during the crisis in years 2007-2009. Nonetheless, the undertaken actions allowed it to remain one of the largest manufacturers of consumer and industrial electronics in the world.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Czarny E. (red.), 2004, Globalizacja od A do Z, Narodowy Bank Polski, Warszawa www.nbp.pl/publikacje/globalizacja/globalizacja.pdf, (dostęp 31.08.2010).

Domański, B., Gwosdz, K., 2008, Efekty mnożnikowe w rozwoju lokalnym i regionalnym, [w:] Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, red. T. Stryjakiewicz, J.J. Parysek, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 217−235.

Dorocki S., 2010, Współczesne procesy internacjonalizacji produkcji i delokalizacji przemysłu samochodowego Francji, [w:] Procesy przemian przemysłu i usług w wybranych krajach, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 16, Wydawnictwo Naukowe UP, Warszawa−Kraków, s. 125−136.

Flejterski S., 2010, Globalny kryzys bankowo-finansowy. Geneza, aktorzy, konsekwencje, [w:] Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G.W. Kołodko, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 134−154.

Jerzewska A., Perspektywy japońskiego modelu zarządzania zasobami ludzkimi − krytyczna ocena Trzech Świętych Skarbów, [w:] http://www.orient.umk.pl/publikacje/3ss.pdf

Kalicki K., Krześniak A., 2010, Polityka pieniężna w strefie euro i USA a ceny aktywów w świetle doświadczeń kryzysu, [w:] Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G.W. Kołodko, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 155−185.

Kilar W., 2010, Procesy kształtowania się korporacji Ericsson, [w:] Procesy przemian przemysłu i usług w wybranych krajach, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 16, Wydawnictwo Naukowe UP, Warszawa−Kraków, s. 153−168.

Kutera M., Surydykowska S.T., 2009, Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.

Michalski R., 2010, Globalny kryzys finansowo-gospodarczy a zmiana układu sił w gospodarce i finansach świata, [w:] Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G.W. Kołodko, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 317−337.

Rachwał T., 2009, Changes of industry in the countries of Central and Eastern Europe under conditions of economic transformation and european integration, [w:] Countries of Central & Eastern Europe versus global economic Crisis, red. J. Kitowski, Geopolitical Studies, vol. 15, Wyd. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, s. 133−164.

Rachwał T., 2010, Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia procesów transformacji systemowej, [w:] Procesy przemian przemysłu i usług w wybranych krajach, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 16, Wydawnictwo Naukowe UP, Warszawa−Kraków, s. 103−124.

Rosati D., 2010, Przyczyny i mechanizmy kryzysu finansowego w USA w latach 2007−2009, [w:] Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G.W. Kołodko, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 103−133.

Trzpil M., 2009, Kryzys finansowy w wybranych państwach Azji, Bezpieczeństwo Narodowe, nr 9−10, s. 131−142.

Wiedermann K., 2007, Regionalne efekty mnożnikowe rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w aktywizacji gospodarczej województwa śląskiego, [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Przedsiębiorczość – Edukacja, nr 3, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG AP, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa−Kraków, s. 24−34.

Wiedermann K., 2008, Koncepcja efektów mnożnikowych w wyznaczaniu wpływu przedsiębiorstw na otoczenie społeczno-gospodarcze, [w:] Problematyka badawcza geografii przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 11, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie, Warszawa−Kraków, s. 98−106.

Wajda E., 2003, Proces kształtowania się Motoroli jako firmy ponadnarodowej, [w:] Kształtowanie się struktur przemysłowych, red. Z. Zioło i Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 5, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie i Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 85−114.

Wajda E., 2006, Rozwój i struktura przestrzenna działalności Nokii w latach 1997−2003, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło i T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 219−240.

Wajda E., 2003, Zoričič-Wołek M., Proces kształtowania się korporacji IBM, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło i Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 109−118.

Zioło Z., 2008, Procesy transformacji przemysłowych układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia, [w:] Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, red. Z. Zioło i T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 10, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa−Kraków, s. 11−22.

http://www.fundinguniverse.com/company-histories/Matsushita-Electric-Industrial-Co-LtdCompany-History.html (dostęp 25.11.2010)

Published

2011-01-01

How to Cite

Kilar, W. (2011). The impact of the crisis on the functioning of Panasonic corporation. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 17, 187–196. https://doi.org/10.24917/20801653.17.16

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>