Organizacja przestrzenna grup kapitałowych jako problem badawczy geografii ekonomicznej

Authors

  • Tadeusz Stryjakiewicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
  • Jacek Wajda Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.6.3

Keywords:

grupy, kapitałowe, geografia, ekonomiczna

Abstract

Ziemia, praca i kapitał - to trzy główne czynniki produkcji wyróżniane przez klasycznąekonomię. O ile ziemia wraz z jej bogactwami i użytkami, a także czynnik pracy(ludziez ich kwalifikacjami i umiejętnościami) stanowią przedmiot zainteresowania nie tylkoekonomii, ale i geografii od początku jej istnienia, to kapitał - jego przepływy i przestrzennąalokację należy uznać za zaniedbany problem badawczy w geografii ekonomicznej.Wpływa na to szereg przyczyn, ale najważniejszymi są zapewne: trudno uchwytny (aprzy zastosowaniu obecnych technik komunikacyjnych wręcz „niewidzialny”, niematerializującysię) charakter obrotu kapitału oraz poufność danych.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Domański R., 1982, Teoretyczne podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa

Haus B., 1993, Ewolucja struktur organizacyjnych przemysłu, Warszawa

Jagoda H., Haus B., 1995, Holding – organizacja i funkcjonowanie, Warszawa

Nogalski B., 2000, Holding: kapitałowo-organizacyjna forma rozwoju MiŚP, Bydgoszcz

Sokołowicz W., 1998, Holding: Tworzenie, funkcjonowanie, wzory dokumentów, Warszawa

Sołtysiński S., 1994, Zgrupowania spółek. Zarys problematyki prawnej, Kwartalnik Prawa Gospodarczego, Zeszyt 3

Stryjakiewicz T., 1999, Adaptacja przestrzenne przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Poznań

www.kghm.pl

www.optimus.pl

Published

2003-01-01

How to Cite

Stryjakiewicz, T., & Wajda, J. (2003). Organizacja przestrzenna grup kapitałowych jako problem badawczy geografii ekonomicznej. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 6, 27–48. https://doi.org/10.24917/20801653.6.3

Most read articles by the same author(s)