Cluster initiatives as a chance for the development of the furniture industry in Poland in the conditions of a crisis: The example of the Swarzędz Cluster of Furniture Producers

Authors

  • Wojciech M. Dyba Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
  • Tadeusz Stryjakiewicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.27.11

Keywords:

cluster initiatives, crisis, Poland, furniture industry, Swarzedz

Abstract

The main aim of this article is to present cluster initiatives as a chance for the development of small and medium-sized enterprises operating in the furniture industry in Poland (especially under crisis conditions). It is an important branch of the national economy, generating ca. 2% of the GDP and accounting for ca. 6% of Polish exports. Firstly, the state of the Polish furniture industry in 2013 is presented. The conditions and prospects of its development are analyzed using Porter’s five forces concept. In the next part, the idea of cluster initiatives as a form of co-operation between competing enterprises is described and illustrated with the use of some examples from Poland as a whole. The paper ends with a case study of Swarzędz - a city of carpenters and furniture producers. This industry has a long tradition in Swarzędz and is sustained to the present day. Currently, the Swarzędz Cluster of 182 Wojciech M. Dyba, Tadeusz Stryjakiewicz Furniture Producers is being formed with the initiative from the local Guild of Swarzędz Carpenters. Additionally, its development strategy is being established and is to be funded from the Innovative Economy Operational Programme.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Wojciech M. Dyba, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Wojciech M. Dyba, MSc., Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland.In 2011 he graduated from the Adam Mickiewicz University in Poznan, where he studied SpatialManagement and in 2012 graduated from Administration at the Higher School of Banking in Poznan.He is a Ph.D. student at the Adam Mickiewicz University in Poznan in the Institute of Socio-EconomicGeography and Spatial Management. He co-authored 2 academic monographs and is the author ora co-author of 11 articles or chapters in academic journals or books. In his research he deals withclusters and networks in the regional economy, regional policy and strategies for local and regionaldevelopment. He holds a scholarship of the AMU Foundation for the academic year 2014/2015.

Tadeusz Stryjakiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Tadeusz Stryjakiewicz, professor, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland.He is the Head of the Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management of the AdamMickiewicz University in Poznań (Poland), and Head of the Department of Regional Policy andEuropean Integration. He was a fellow at the Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt am Main,and in the School of Slavonic and East European Studies, University of London. He was a visitinglecturer at the Erasmus University in Rotterdam. His main research interests include: economic geography;location of economic activity; regional and local development; organisation and dynamicsof socio-economic space (including creative industries). He has participated in several national andinternational research projects, authored (or co-authored) 240 research publications and many expertreports. He is a member of the Central Commission for Scientific Degrees and Titles and of many researchcouncils and institutions.

References

Brodzicki, T., Ciołek, D., Tarkowski, M. (2012). Mapowanie klastrów w Polsce – próba dostosowania metody. W: T. Brodzicki, J. Kuczewska (red.). Klastry i polityka klastrowa w Polsce. Konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe UG, 60–98.

Brodzicki, T., Szultka, R. (red.). (2004). Klastry – innowacyjne wyzwanie dla Polski. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (2013, 27 listopada). Pozyskano z https:// prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Dutkowski, M. (2005). Klastry w rozwoju regionalnym. W: T. Czyż, H. Rogacki (red.). Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych. Warszawa: Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 219, 57–73.

Dyba, W.M., Kawińska, M. (2012). Klasyfikacja rodzajowa i polityka wspierania klastrów gospodarczych w województwie wielkopolskim. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 20. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Bogucki, 73–85.

Dyba, W.M., Stryjakiewicz, T. (2012). Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin województwa wielkopolskiego w świetle realizacji polityki intraregionalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Bogucki.

Fundusze Europejskie 2014–2020 – informacje ogólne. (2013, 5 grudnia). Pozyskano z http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx

Gorynia, M., Jankowska, B. (2008). Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Diffin.

Grycuk, A. (2010). Klastry jako instrument polityki regionalnej. Infos – zagadnienia społeczno-gospodarcze. Biuro Analiz Sejmowych nr 13 (83).

Historia swarzędzkiego fabrykanta (2009, 8 marca). Gazeta Wyborcza. Poznań.

IKEA Group Sustainability Report 2012 (2013, 5 grudnia). Pozyskano z http://franchisor.ikea.com/ FranchisingtheIKEAway/Pages/All-IKEA-stores.aspx

Interaktywna mapa klastrów i inicjatyw klastrowych w Polsce (2013, 27 listopada). Pozyskano z http:// www.klastry.pi.gov.pl/PARP/data/klastry

Jankowska, B. (2012). Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej. Poznań: Wydawnictwo UEP.

Kalupa, R. (2007). Strategia rozwoju Wielkopolskiego Klastra Meblarskiego. Poznań: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Karlsson, C. (red.) (2008). Handbook of research on innovations and clusters: cases and policies. Edwar Elgar, Cheltenham, Northampton.

Karolczak, M. (2012). Swarzędzkie Fabryki Mebli – 60 lat minęło… Pozyskano z http://www.sm-swarzedz.pl/go.php/pl/nasze_miasto_nasze_sprawy/2012/ swarzedzkie_fabryki_mebli_60.html

Koszarek, M. (2005). Przemysł meblarski. W: M. Szultka, M. Koszarek, D. Piwowarczyk. Wstępna analiza trzech potencjalnych klastrów w województwie zachodniopomorskim. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 27–43.

Kowalski, M.A. (2013). Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

List intencyjny o powołaniu Swarzędzkiego Klastra Producentów Mebli (listopad 2011, niepublikowany).

Lista 500 Polityki. Ranking największych przedsiębiorstw w Polsce pod względem przychodów ze sprzedaży (2013, 20 listopada). Pozyskano z http://www.lista500.polityka.pl/rankings/show/industry: 188

Małyszka, A. (2008). Swarzędz 1638–2008. W: Swarzędz na starych pocztówkach. Ze zbiorów i w opracowaniu Piotra Choryńskiego. Swarzędz: Wydanie specjalne swarzędzkiego miesięcznika regionalnego „Prosto z ratusza” z okazji 370-lecia lokacji Swarzędza.

Meble ze Swarzędza chcą razem podbić rynek. (2009, 6 sierpnia). Gazeta Wyborcza. Poznań.

Mikołajczak, B., Kurczewska, A., Fila, J. (2009). Klastry na świecie. Studia przypadków. Warszawa: Wydawnictwo Diffin.

Nawrocki, S. (1988). Dzieje Swarzędza. Swarzędz: Publikacja sfinansowana przez Społeczny Komitet Obchodów 350-lecia miasta Swarzędza. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli – informacje ogólne (2013, 18 listopada). Pozyskano z http://www.oigpm.org.pl/index.php

Okrzesik, J. (2009). Ze Swarzędza nie zostanie nawet marka. GP Forsal. Pozyskano z http://forsal.pl/ artykuly/310130,ze_swarzedza_nie_zostanie_nawet_marka.html Pokonać kryzys – uwarunkowania makro- i mikroekonomiczne polskiej branży meblarskiej (2013, 18 listopada). Pozyskano z http://www.meble.org.pl/meble_branza_a.php?id_modul=artykuly&id=19

Porter, M.E. (1990). The competitive advantage of nations. Hampshire and London: Macmillan Press.

Porter, M.E. (1996). What is Strategy? W: Harvard Business Review, 61–78.

Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Porter, M.E. (2008). The five competitive forces that shape strategy. W: Harvard Business Review (Reprint), 24–40.

Skawińska, E., Zalewski, R.I. (2009). Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat–Europa–Polska. Warszawa: PWE.

Sobczak, J. (2008). Swarzędz. W: H. Błachnio (red.). Swarzędz i okolice. Swarzędz: Wydawnictwo Debiuty.

Stryjakiewicz, T. (1999). Dialektyka „globalność–lokalność”. Konflikty między strategiami globalnymi i lokalnymi (na przykładzie przemysłu meblarskiego). W: Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 153–158.

Stryjakiewicz, T. (2004). Sieci gospodarcze w Polsce w warunkach transformacji systemowej. W: J.J. Parysek (red.). Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989–2002. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 25–44.

Stryjakiewicz, T. (2005). Contrasting Experiences with Business networking in a Transition Economy: The Case of Poland. W: Alvstam C.G., Schamp E.W. Linking Industries Across The World: Processes of Global Networking. Aldershot, Burlington: Ashgate, 197–222.

Stryjakiewicz, T., Szkudlarek, K., Górny, J. (2010). Stolarstwo i przemysł meblarski. W: T. Kaczmarek (red.) Ilustrowany Atlas Aglomeracji Poznańskiej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Strzelecki, M. (2013). Powolne wychodzenie z recesji. Meble News, 12. Warszawa: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli.

Swarzędz ogłasza: Wszystko na sprzedaż (2010, 23 luty). Gazeta Wyborcza. Poznań.

Swarzędz wyprzedaje krzesła na Allegro (2010, 2 marca). Gazeta Wyborcza. Poznań.

Published

2014-01-03

How to Cite

Dyba, W. M., & Stryjakiewicz, T. (2014). Cluster initiatives as a chance for the development of the furniture industry in Poland in the conditions of a crisis: The example of the Swarzędz Cluster of Furniture Producers. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 27, 181–196. https://doi.org/10.24917/20801653.27.11

Most read articles by the same author(s)