Przejawy procesu globalizacji w rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce

Authors

  • Zbigniew Makieła Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.6.4

Keywords:

globalizacja, infrastruktura, transport, Polska

Abstract

Przejawem procesu globalizacji w rozwoju systemu transportu w Polsce jest międzyinnymi postępujący proces jego integracji z systemem transportowym Europy. Celem moichrozważań jest przybliżenie tego procesu. Przedmiotem pracy jest analiza procesuzmian zmierzających do zmniejszenia zróżnicowań w zakresie struktury gałęziowej, parametrówtechnicznych, gęstości i cech jakościowych sieci.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Dziadek S., 2001, Influence of transport on development of transformation processes in countries of central Europe, [w:] Spatial dimension of socio-economic transformation processes in central and estern Europe on the turn of the 20 th century, ed. by J. Kitowski, vol. II, Rzeszów

Makieła Z., 1999, Infrastruktura techniczna w strukturze regionalnej Polski Południowo-

Wschodniej, Kraków

Makieła Z., Piróg S., 2002, Linear dimension of transformation processes in last decade of 20 tht century – trajectory Berlin–Wrocław–Upper Silesian industrial Distrect–Kraków–Rzeszów–Przemyśl, [w:] Spatial dimension of socio-economic transformation processes in central and eastern Europe on the turn of the 20 th century, ed. by J. Kitowski, Rzeszów, s. 403–416

Makieła Z., 2002, Konkurencyjność miast Polski Południowo-Wschodniej w świetle zagospodarowania infrastruktury technicznej (streszczenie), [w:] Konkurencyjność miast i regionów jako problem planowania przestrzennego w perspektywie integracji z Unią Europejską, Kraków, s.21–22.

Makieła Z., 2002, Transformation process of transport systems of the East Central Europe to transport system of the European Union, [w:] Proceedings of the international colloquy. State border reflection by border region population of V 4 States. Constantine the philosopher University in Nitra Department of Geography of the Faculty of natural sciences and International Visegrad Fund, Nitra, s. 119–133

Rydzkowski W., Wojewódzka–Król K. (praca zbiorowa), 1997, Transport, Warszawa

Published

2003-01-01

How to Cite

Makieła, Z. (2003). Przejawy procesu globalizacji w rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 6, 49–58. https://doi.org/10.24917/20801653.6.4

Most read articles by the same author(s)