Application of the case study method in the analysis of formation of tourist product based on the example of the Wooden Architecture Route

Authors

  • Małgorzata Zdon-Korzeniowska Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.353.6

Keywords:

case study, process of forming the tourist product, research method, Wooden Architecture Route

Abstract

In economics and management, the case study has been a recognised teaching method for over a century. For several decades, a significant increase in interest in this method in science as a method of qualitative research has also been observed. The aim of this article is to present the case study method as a research method and an example of its application to tourism in relation to the analysis of the process of forming the tourist product, which is the Wooden Architecture Route. Tourism as a field of academic research, but also as a field of economy, is characterised by particularly high interdisciplinarity, complexity and uniqueness. Therefore, the use of the case study seems to be particularly desirable here.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Małgorzata Zdon-Korzeniowska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Małgorzata Zdon-Korzeniowska, Ph.D., Assistant Professor at the Department of Entrepreneurship and Spatial Management in the Institute of Geography of Pedagogical University of Cracow. Her research interest include: market orientation of local government, territorial marketing, management of tourism at local and regional level, regional tourism products.

References

Chiucchi, M. (2009). Adopting the case study method in business research. W: M. Strzyżewska (red.), Selected Methodological Issues for Doctoral Students. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Czarnecka, M. (2014). Idea miasta-ogrodu a turystyka kulturowa – studium przypadku dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Turystyka Kulturowa, 5, 78–89.

Dorocki, S., Szymańska, A.I., Zdon-Korzeniowska, M. (2016). Agricultural Tourism Farms in Poland. How the Farmers Improve their Businesses – a Case Study. W: G. Micek (red.), Understanding Innovation in Emerging Economic Spaces. Global and Local Actors, Networks and Embeddedness. London; New York: Routledge, 247–262.

Eisenhardt, K.M. (1989). Building Theories from Case Study Research. Academy of Management Review, 14(4).

Eisenhardt, K.M., Graebner, M.E. (2007). Theory building from cases. Opportunities and challenges. Academy of Management Journal, 50(1), 25–32.

Gaweł, Ł. (2011). Zarządzanie Szlakiem Architektury Drewnianej w kontekście profesjonalizacji szlaków kulturowych. Turystyka Kulturowa, 1, 4–18.

Grzegorczyk, W. (2005). Marketing na rynku międzynarodowym. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Grzegorczyk, W. (2015). Studium przypadku jako metoda badawcza i dydaktyczna w naukach o zarządzaniu. W: W. Grzegorczyk (red.), Wybrane problemy finansów i zarządzania. Studia przypadków. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 9–16.

Krogmann, A., Mróz, F., Dvořáková, Z.L., Dubcová, A., Nemčíková, M., Oremusová, D. (2020). Possibilities of Beer Routes in Slovakia. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 34(3), 36–52. doi: https://doi.org/10.24917/20801653.343.3.

Lee, A. (1989). Case studies as natural experiments. Human Relations, 42.

Matejun, M. (2011). Metoda studium przypadku w pracach badawczych młodych naukowców z zakresu nauk o zarządzaniu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskego. Problemy Zarzadzania,Finansów i Marketingu, 19, 203–213.

Pałka-Łebek, E., Kudla, N. (2017). Wykorzystanie lokalnych zasobów wsi w kształtowaniu markowych produktów turystycznych. Studium przypadku bałtowskiego kompleksu turystycznego. Studia Obszarów Wiejskich, 47, 129–144.

Pietrzak, M., Baran, J. (2007). Podstawy zarządzania. Studia przypadków i inne ćwiczenia aktywizujące, Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Ponikowska, K. (2019). Cittaslow ideas as elements of building a territorial brand. A case study of Kalety. Zarządzanie Publiczne, 2(26), 119–129.

Skorek, N., Trojanowski, M., Wilczak, A. (2010). Studium przypadku w nauczaniu marketingu. Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe. Warszawa: PWE.

Tellis, W. (1997). Introduction to Case Study. The Qualitative Report, 3(2).

Wójcik, P. (2013). Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu. E-mentor, 1. Pozyskano z http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/48/id/983 (dostęp 13.08.2019).

Yin, R.K. (1984). Case Study Research. Design and Methods. Beverly Hills, CA: Sage Publications.

Yin, R.K. (1993). Application of Case Study Research. Beverly Hills, CA: Sage Publishing.

Yin, R.K. (1994). Case study research. Design and methods (2nd ed.). Beverly Hills, CA: Sage Publishing.

Yin, R.K. (2009). Case study research. Design and methods. Thousand Oaks: Sage.

Zainal, Z. (2007). Case study as a research method. Jurnal Kemanusiaan, 9, 1–6.

Zajadacz, A., Kosińska, A. (2015). Problemy rozwoju turystyki w skali regionalnej – studium przypadku Wielkopolski. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 64.

Zdon-Korzeniowska, M. (2009). Jak kształtować regionalne produkty turystyczne. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zdon-Korzeniowska, M., Noviello, M. (2019). The Wooden Architecture Route as an Example of a Regional Tourism Product in Poland. Sustainability, 11(18). doi: https://doi.org/10.3390/su11185128.

Published

2021-09-30

How to Cite

Zdon-Korzeniowska, M. . (2021). Application of the case study method in the analysis of formation of tourist product based on the example of the Wooden Architecture Route. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 35(3), 90–99. https://doi.org/10.24917/20801653.353.6