Tourism in conditions of global economic crisis

Authors

  • Małgorzata Zdon-Korzeniowska Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
  • Tomasz Rachwał Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.18.10

Keywords:

turystyka, kryzys gospodarczy

Abstract

The market of tourist services is constantly changing due to various impulses coming from  international environment as well as from factors of national, regional and local level. The determinants  of change in global tourism are primarily associated with the processes of globalization (including the  global economic crisis’ years 2008−2010). The aim of this study is to analyze the tourism sector in  conditions of global economic crisis. The analysis of demand and supply data - for the period of years  2006−2010 with forecasts for 2011 - made it possible to determine the economic condition of the  sector. It seems that tourism was sensitive to the contemporary global economic crisis, while decreases  in the indicators analyzed were relatively small and were mainly observed in 2009.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Gołembski G., red., 2002, Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa−Poznań.

Gorzelak G., red., 2009, The Geography of the Polish Crisis. A Crisis of the Periphery or a Periphery of the Crisis?, Regional Studies Association – Polish Section, Warsaw.

Jodkowska L., Polish economy in the time of crisis against the backdrop of CEE countries, [in:] J. Kitowski (ed.), Countries of Central & Eastern Europe versus global economic crisis, Geopolitical Studies, vol. 15, Polish Academy of Sciences − Institute of Geography and Spatial Organization, Warsaw, s. 29−43.

Karpińska-Mizielińska W., Smuga T., 2009, Structural funds − enterprise − crisis, [in:] J. Kitowski (ed.), Countries of Central & Eastern Europe versus global economic crisis, Geopolitical Studies, vol. 15, Polish Academy of Sciences − Institute of Geography and Spatial Organization, Warsaw, s. 199−210.

Kotler P., Caslione J.A., 2009, Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa.

Nesterowicz R., 2009, Globalization of financial markets and risk of economic crisis, [in:] J. Kitowski (ed.), Countries of Central & Eastern Europe versus global economic crisis, Geopolitical Studies, vol. 15, Polish Academy of Sciences − Institute of Geography and Spatial Organization, Warsaw, s. 45−56.

Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, 2009, Narodowy Bank Polski, Warszawa.

Rachwał T., 2003, Globalne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie, KGP PTG, Warszawa−Kraków, s. 129−138.

Rachwał T., 2009a, Changes of industry in the countries of Central and Eastern Europe under conditions of economic transformation and European integration, [in:] J. Kitowski (ed.), Countries of Central & Eastern Europe versus global economic crisis, Geopolitical Studies, vol. 15, Polish Academy of Sciences − Institute of Geography and Spatial Organization, Warsaw, s. 133−164.

Rachwał T., 2009b, Problematyka badawcza zmian powiązań przestrzennych przedsiębiorstw przemysłowych, [w:] Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych, red. T. Kudłacz i J. Wrona, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 8, Kraków, s. 157−176.

Repetowski R., 2010, Konkurencyjność przedsiębiorstw w dobie globalnego kryzysu finansowego, [w:] Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej, red. Z. Zioło i T. Rachwał, Przedsiębiorczość – Edukacja nr 6, , Warszawa–Kraków, s. 92−100.Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP, Wydawnictwo „Nowa Era”

Zioło Z., 2003, Kształtowanie się przedsiębiorstw przemysłowych w procesie globalizacji, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z.Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 6, Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie, KGP PTG, Warszawa−Kraków, s. 9−19.

Published

2011-01-01

How to Cite

Zdon-Korzeniowska, M., & Rachwał, T. (2011). Tourism in conditions of global economic crisis. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 18, 116–128. https://doi.org/10.24917/20801653.18.10

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>