Problematyka kwestionariusza do badań zmian funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego w okresie transformacji systemu gospodarowania

Authors

  • Tomasz Rachwał Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.2.5

Keywords:

kwestionariusz, funkcje, transformacja, przemysł

Abstract

Jednym z najważniejszych problemów współczesnej geografii ekonomicznej w Polsce jest badanie procesów transformacji gospodarki. Ponieważ przyjmuje się, że podstawowym elementem struktury gospodarczej jest przedsiębiorstwo przemysłowe, bardzo istotną kwestią badawczą jest jego zachowanie się w procesie transformacji systemu gospodarowania. System centralnego sterowania gospodarką, ograniczający w znacznym stopniu samodzielność przedsiębiorstw, nie sprzyjał koniecznej modernizacji asortymentu produkcji, struktur organizacyjnych, procesów produkcyjnych, wchłanianiu innowacji, dbałości o jakość produktów i in. (Zioło 1994).

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Pakuła L., 1967, Uwagi o prowadzeniu ćwiczeń terenowych z geografii przemysłu, [w:] Wybrane zagadnienia z metodyki ćwiczeń terenowych z geografii ekonomicznej, Prace z dydaktyki szkoły wyższej, z. 4, WSP w Krakowie

Pączka S., 1994, Badania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania w Polsce, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków–Warszawa

Troc M., 1991a, Ćwiczenia z geografii przemysłu, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków

Troc M., 1991b, Kwestionariusz do badania zakładu przemysłu rolno-spożywczego, [w:] Problemy przemysłu rolno-spożywczego w badaniach geograficznych, red. Z. Zioło, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków–Warszawa

Zioło Z., 1988, Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa przemysłowego w przestrzeni geograficznej, red. Z. Zioło, Materiały i Sprawozdania COMSN nr 16, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków

Zioło Z., 1994, Zmiany otoczenia przedsiębiorstw przemysłowych w nowych warunkach gospodarowania, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków–Warszawa

Published

2001-01-01

How to Cite

Rachwał, T. (2001). Problematyka kwestionariusza do badań zmian funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego w okresie transformacji systemu gospodarowania. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2, 49–58. https://doi.org/10.24917/20801653.2.5

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>