Przemiany strukturalne przemysłu na przykładzie małych miast Pomorza Środkowego

Authors

  • Eugeniusz Rydz Akademia Pomorska w Słupsku
  • Iwona Jażewicz Akademia Pomorska w Słupsku

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.3.6

Keywords:

przemiany, struktura, przemysł, małe, miasta, Pomorze

Abstract

Zapoczątkowane po 1989 r. zmiany ustrojowe w Polsce oraz przejście do systemu gospodarki rynkowej wymagają nowego spojrzenia na funkcjonowanie zakładów przemysłowych w miastach, zwłaszcza najmniejszych jednostkach. Często bowiem w małych miastach przemysł pełnił wiodącą funkcję miastotwórczą (Żechowski 1973, Ginsbert-Gebert 1966). Celem niniejszego wystąpienia jest próba przedstawienia zróżnicowania poziomu rozwoju oraz struktury przemysłu w małych miastach Pomorza Środkowego w ujęciu przestrzennym, gałęziowym, wielkości oraz własności w świetle aktualnie trwających przeobrażeń społeczno-gospodarczych.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Ginsbert-Gebert A., Małe miasta i przesłanki ich rozwoju. - Gospodarka i administracja terenowa 5

Kielczewska-Zaleska M., 1963, Osadnictwo. W: Geografia Powszechna t. II. Warszawa

Liszewski S., 1993, Dorobek łódzkiego ośrodka geograficznego w zakresie badania ośrodków lokalnych. Próba syntezy, kierunki dalszych prac. W: Problematyka lokalnych systemów osadniczych, red. W. Maik. Toruń

Myna A., 1993, Przemysł w małych miastach. Człowiek i Środowisko, nr 2-3

Rajmao J., 1977, Miejsce małych miast w systemie osadniczym województwa opolskiego. Studia Śląskie, Seria nowa, tom XXXII

Rajmao J., 1989, Wpływ przemysłu na zmiany w sieci i funkcjach miast (na przykładzie miast makroregionu południowego). W: Studia nad urbanizacją południowej Polski .Prace Monograficzne. WSP Kraków

Rochnacki H., 1996, Przemysł, W: Województwo toruńskie i wrocławskie w okresie transformacji systemowej. Diagnoza w skali regionalnej, red. S. L. Bagdziński, W. Maik i A. Potoczek, Toruń

Rydz E., 1981, Miejsce małych miast w systemie osadniczym Pomorza Środkowego. Słupskie Prace Matematyczno-Przyrodnicze, nr 2

Rydz E., 1995, Rozmiary i struktura bezrobocia w województwie słupskim. w: Zadania badawcze geografii społecznej i ekonomicznej w obliczu transformacji ustrojowej i restrukturyzacji gospodarczej (materiały z konferencji), red. A. Jagielski, Wrocław Szklarska Poręba

Zioło Z., 1996, Oddziaływanie procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, red. Z. Zioło, Warszawa Kraków

Żechowski Z. A., 1973, Przemiany małych miast w procesie uprzemysłowienia. Poznań

Published

2002-01-01

How to Cite

Rydz, E., & Jażewicz, I. (2002). Przemiany strukturalne przemysłu na przykładzie małych miast Pomorza Środkowego. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 3, 71–86. https://doi.org/10.24917/20801653.3.6