Proces kształtowania się Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Authors

  • Eugeniusz Rydz Akademia Pomorska w Słupsku

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.7.1

Keywords:

SSE, Słupsk

Abstract

Recesja gospodarcza z początku lat dziewięćdziesiątych spowodowała, że ważnym zagadnieniem stało się poszukiwanie sposobów wsparcia obszarów zagrożonych recesją gospodarczą i rosnącym bezrobociem. Możliwości takie dawała idea, sprawdzona na Zachodzie, jaką było powoływanie specjalnych stref ekonomicznych, na terenie których inwestujące przedsiębiorstwa mogą liczyć na ulgi i przywileje w zamian za budowę zakładów

i tworzenie nowych miejsc pracy. Wzorcem w tym zakresie stała się specjalna strefa ekonomiczna w Shaanon, w Irlandii, która przed wejściem do Unii Europejskiej borykała się z podobnymi jak Polska problemami. Należy nadmienić, iż Shaanon było kiedyś lotniskiem obsługującym ruch atlantycki. Po wprowadzeniu odrzutowców, które nie musiały lądować w celu uzupełnienia paliwa na dalszą drogę, Shaanon przestało spełniać swoją funkcję. Perspektywą była utrata pracy przez kilka tysięcy ludzi oraz zmarnowanie całej infrastruktury tworzonej przez wiele lat. Powstał więc pomysł, aby stworzyć tu sieć sklepów wolnocłowych. W 1959 r. powołano w tym celu strefę ekonomiczną, na terenie której umożliwiano podejmowanie działalności produkcyjnej firmom prywatnym i stwarzano warunki dla przyciągania zagranicznych inwestorów. Dla podniesienia atrakcyjności strefy uproszczono przepisy zakładania nowych firm, zniesiono podatki i zwolniono z opłat celnych wszystkie importowane i eksportowane towary oraz materiały do produkcji na eksport. W efekcie tych działań w 1962 r. liczba nowych miejsc pracy przekroczyła liczbę wcześniej utraconych stanowisk, a trzy lata później ze strefy pochodziło 30% irlandzkiego eksportu. Efekty były więc stosunkowo szybkie i dobrze widoczne (Polskie Specjalne Strefy..., 2000, s. 30).

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Bielecki J., 2002, Ustępstwa z obu stron, „Rzeczpospolita”, nr 119 (6196), s. B2

Bielecki J., 2001, Specjalne strefy do rewizji, „Rzeczpospolita”, nr 91 (5864)

Korycińska T., Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce i ich udział w pobudzaniu gospodarki danego regionu, Departament Rozwoju Regionalnego – Ministerstwo Gospodarki, Warszawa

Korżak D., 2002, „Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna i tendencje jej rozwoju”, praca magisterska napisana w Instytucie Geografii PAP, pod kier. E. Rydza, Słupsk

Kraskowski L., 1999, Strefy nie spełnionych marzeń, „Rzeczpospolita”, nr 215, s. B2

Lubinecka L., 1997, Strefa specjalnych przywilejów, „Głos Słupski”, nr 29, s. 7

Niklewicz K., 2002, Strefy zamknięte, „Gazeta Wyborcza”, nr 175 (4083), s. 20

Ofiarska E., 2000, Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce – zagadnienia publicznoprawne, Szczecin

Oktaba L., 1997, Technoparki w Krakowie i Modlinie, „Rzeczpospolita”, nr 240 (4797), s. 10

Oktaba L., 2001, Mniej specjalnych stref ekonomicznych, „Rzeczpospolita”, nr 62 (5835) s. B2

Plan operacyjny na 2002 rok dla Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 2001, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Słupsk

Plan Rozwoju Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 2001, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Słupsk

Polskie Specjalne Strefy Ekonomiczne, 2000, praca zbiorowa pod red. E. Kryńskiej, Warszawa

Przybylski M., 2000, Pomoc państwa reglamentowana, „Rzeczpospolita”, nr 32 (5502), s. B2

Rajman J., 1989, Dynamika kształtowania się stref zurbanizowanych (Metody analizy struktur społeczno-zawodowych na przykładzie aglomeracji Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego), [w:] Studia nad urbanizacją południowej Polski, Kraków, s. 98–118

Rydz E., Zaleski J., 1992, Rola i funkcje Słupska na tle sieci osadniczej Środkowego Wybrzeża, Słupsk

Specjalne strefy ekonomiczne – kłopoty czy korzyści, 2000, „Gazeta Prawna”, nr 46, s. 17 (dodatek: „Gazeta Gospodarcza”)

Problemy integracji międzynarodowej przemysłu w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, 2000, pod red. Z. Zioło, Warszawa–Kraków

Published

2004-01-01

How to Cite

Rydz, E. (2004). Proces kształtowania się Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 7, 9–24. https://doi.org/10.24917/20801653.7.1