The effects of Slupsk industrial centre’s restructurisation during the period of introducing the market economy (on selected examples)

Authors

  • Eugeniusz Rydz Akademia Pomorska w Słupsku
  • Wioletta Szymańska Akademia Pomorska w Słupsku

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.9.4

Keywords:

restrukturyzacja, przemysł, Słupsk, gospodarka, rynkowa

Abstract

Our country’s economical system’s transformation, the purpose of which is to achieve conditions adequate to market economy, brought the necessity to restructurise a vast area of communal and economic Polish domains. Industry is one of these sectors, whose transformation’s spatial results are immediately noticeable. It is due not only to change with internal economic mechanisms, but likewise to the global process of constant changing, which has firm influence on structure and spatial connections in industry. The article presents a research of spatial departments’ structure and its modification on the example of Slupsk, concentrating particularly on the period of 1995-2003. It also describes ways to exploit the property of biggest factories, which were restructurised and allowed changing their function in using Słupsk industrial area.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Domański B. 2000, Tereny poprzemysłowe w miastach polskich – kierunki i bariery przekształceń, [w:] XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Domański B. 2001, Przekształcenia terenów przemysłowych w województwach śląskim i małopolskim – prawidłowości i uwarunkowania, [w:] , red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 3, Warszawa–Kraków–RzeszóProblemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowejw

Gasidło K. 1998, Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, „Architektura”, nr 37

Liszewski S. 1997, Przemiany funkcjonalne i przestrzenne terenów przemysłowych Łodzi, [w:] Aglomeracje miejskie w procesie transformacji, red. P. Korcelli, IGiPZ PAN, z. 46, Warszawa

Rajman J. 2001, Zmienna rola przemysłu jako czynnika miastotwórczego, [w:] Polska–Europa. Gospodarka, przemysł, red. J. Rajman, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków

Rydz E. 1990, Funkcje Koszalina i Słupska w regionalnej sieci osadniczej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk

Rydz E. 1999, Przeobrażenia struktury wewnętrznej Szczecinka i Słupska w okresie transformacji gospodarczej, [w:] XII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Przestrzeń miejska, jej organizacja i przemiany, Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Rydz E., Barańska P. 2000, Wybrane problemy przemysłu mleczarskiego województwa słupskiego w latach 1990–1996, [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 1, Warszawa–Kraków

Rydz E., Jażewicz I. 1997, Procesy transformacji słupskiego ośrodka przemysłowego w latach 1990–1995, [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Instytut Geografii WSP w Krakowie, Warszawa–Kraków

Rydz E., Szymańska W. 2002, Funkcjonowanie zakładów przemysłu obuwniczego regionu słupskiego w zmieniających się warunkach gospodarowania, [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 4, Warszawa–Kraków–Rzeszów

Rydz E., Zaleski J. 1992, Rola i funkcje Słupska na tle sieci osadniczej Środkowego Wybrzeża, WSP, Słupsk

Zioło Z. 2001, Struktura branżowa i koncentracja przestrzenna wiodących światowych firm przemysłowych, [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 3, Warszawa–Kraków–Rzeszów

Published

2006-01-01

How to Cite

Rydz, E., & Szymańska, W. (2006). The effects of Slupsk industrial centre’s restructurisation during the period of introducing the market economy (on selected examples). Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 9, 40–51. https://doi.org/10.24917/20801653.9.4

Most read articles by the same author(s)