Wpływ transformacji ustrojowej na zmiany strukturalne w przemyśle województwa toruńskiego

Authors

  • Wiesława Gierańczyk Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Geografii, Zakład Geografii Ekonomicznej i Badań Regionalnych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.1.7

Keywords:

transformacja, przemysł, Toruń

Abstract

Urynkowienie gospodarki na początku lat dziewięćdziesiątych miało wyraźny wpływ na zmiany w przemyśle całej Polski. Regres, który zaznaczył się m.in. spadkiem produkcji, zatrudnienia, wzrostem cen, trudnościami ze zbytem oraz pozyskiwaniem środków finansowych, dotknął większość branż przemysłu woj. toruńskiego. Terapia „szokowa” wyrażona m.in. liberalizacją większości cen, nałożeniem ostrych hamulców na wszelkie źródła wypływu pieniądza na rynek, wprowadzeniem niezwykle wysokiego podatku od ponadnormatywnych wynagrodzeń oraz wzrostem stopy oprocentowania kredytów, przyczyniła się do obniżenia produkcji sprzedanej w latach 1990-1991 o prawie jedną trzecią, podczas gdy w latach osiemdziesiątych dynamika produkcji sprzedanej wzrastała przeciętnie o 5%

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Dominiak P., Bławat F., 1995, Problemy rozwoju małych przedsiębiorstw na terenach słabo zurbanizowanych (na przykładzie woj. radomskiego), za: G. Canullo, P. Pettenati, referat przedstawiony na konferencji Experiences of Economic Transformation in Central Europe: Lesson for the Future, Warsaw 1994, [w:] Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w krajach centralnej i wschodniej Europy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Maik W., Parysek J., 1978, Klasyfikacja i charakterystyka barier wzrostu w gospodarce przestrzennej, [w:] Bariery wzrostu w gospodarce przestrzennej, Biuletyn KPZK PAN, z. 99, Warszawa.

Piasecki B., 1995, Dylematy polityki wspierania rozwoju sektora MSP w okresie transformacji, [w:] Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w krajach centralnej i wschodniej Europy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Stawasz D., Stawasz E., 1993, Small and Medium Size Enterprises and the Role of Private Industry in Poland.

Tulski J., Woźniakowski T., 1992, Miejsce małych firm prywatnych w polityce wzrostu zatrudnienia, Studia i Materiały IPiSS, z. 20, Warszawa.

Published

2000-01-01

How to Cite

Gierańczyk, W. (2000). Wpływ transformacji ustrojowej na zmiany strukturalne w przemyśle województwa toruńskiego. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 1, 77–88. https://doi.org/10.24917/20801653.1.7