Wybrane aspekty konkurencyjności polskiego przemysłu w dobie globalnych wyzwań rozwoju

Authors

  • Wiesława Gierańczyk Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Geografii, Zakład Geografii Ekonomicznej i Badań Regionalnych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.6.9

Keywords:

konkurencyjność, przemysł, Polska,

Abstract

Jedną z głównych cech współczesnej gospodarki światowej jest postępujący proces jejglobalizacji, przejawiający się m.in. znoszeniem kolejnych barier w przepływie towarówi usług oraz czynników produkcji. Próba przebudowy polskiej gospodarki po 1989 r. z myśląo dostosowywaniu jej do wymagań integrującego się rynku światowego oznaczała koniecznośćuruchomienia procesów gospodarczych prowadzących do zwiększenia zdolnościkonkurencyjnej naszej gospodarki. W warunkach gospodarki rynkowej proces ten w dużejmierze uzależniony jest od działań podejmowanych przez poszczególne przedsiębiorstwa.Jednakże w polskich realiach prowadzenie działalności gospodarczej nadal obwarowanejest wieloma barierami, m.in. natury organizacyjnej (np. brak zaplecza instytucjonalnegowspierającego rozwój przedsiębiorczości), administracyjnej (rozbudowane procedury, biurokracja,zmienność przepisów), finansowej i fiskalnej (zadłużony budżet ogranicza możliwościdostępu do kapitału, wysokie stopy podatkowe), co w znacznym stopniu ograniczaswobodę działania. Taka sytuacja pozwala wysnuć wniosek, iż prowadzona od ponad10 lat restrukturyzacja polskich przedsiębiorstw, rozumiana jako radykalna zmiana w conajmniej jednym spośród trzech wymiarów organizacji, tj. w zakresie działania, strukturzekapitałowej lub organizacji wewnętrznej firmy, miała charakter wstępny. Istotą restrukturyzacjipowinno być bowiem zwiększenie konkurencyjności.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Balicka M., 2002, Ogon, dawniej tygrys, „Polityka” nr 3, 19 stycznia

Bogdanowicz A., Kosiedowski W. red., 2000, Konkurencyjność regionów w państwach przechodzących do gospodarki rynkowej, Toruń

Grzeszak A., 2001, Pod dobrym znakiem, „Polityka” nr 51/52, 22/29 grudnia

Kowalczewski W. red., 2000, Gospodarka Polski wobec globalnych wyzwań rozwoju, Warszawa

Markiewicz W., 2002, Eurokoszyk 2001, „Polityka” l, 5 stycznia

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski, 1995, Raporty – studia nad konkurencyjnością, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa

Ostrowski M., Szostkiewicz A., 2002, Rok 2004, „Polityka” 12, 23 marca

Zioło Z. red., 2000, Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 1, Warszawa–Kraków

Raport z badania „wskaźniki innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce” przeprowadzonego przez Ipsos-Demoskop w 2001 roku na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001, http://www.parp.gov.pl/innowacje.php

Rochnowski H., 2000, Niektóre cele i uwarunkowania przemysłu Polski w okresie transformacji, [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarkirynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 1, Warszawa–Kraków

Stańczyk A., 2002, Innowacyjność polskiej gospodarki w warunkach globalizacji, [w:] Geograficzne

uwarunkowania rozwoju Małopolski, Kraków

Published

2003-01-01

How to Cite

Gierańczyk, W. (2003). Wybrane aspekty konkurencyjności polskiego przemysłu w dobie globalnych wyzwań rozwoju. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 6, 77–86. https://doi.org/10.24917/20801653.6.9

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>