Resistance of Cities Performing Command and Control Functions in Central and Eastern Europe to the Economic Crisis

Authors

  • Piotr Raźniak Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej
  • Sławomir Dorocki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
  • Anna Winiarczyk-Raźniak Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.332.4

Keywords:

cities, globalisation, headquarters, industry sectors, regional command and control functions, sectoral diversification, sectoral diversification

Abstract

The paper discusses the spatial distribution of the largest companies in Central and Eastern Europe that play a control and management role in cities. Their sales revenue and profits were used to determine the vulnerability of the control and management function to crisis in the main sector underpinning this function. The paper uses an indicator called “Economic Centre of Central and Eastern Europe” to examine this key issue. Research has shown that Warsaw, Prague, and Budapest are most immune to economic crisis in the dominant sector of their control and management function, which is driven in Central and Eastern European cities by the consumption, transportation, and production sectors. The spatial distribution of ECCEE index values is affected by the old 15 member states of the European Union and the former Soviet Union. Main ECCEE cities are located close to the old “EU 15” states. The largest number of ECCEE cities are located in countries that remained independent after World War II, although were strongly politically and economically affected by the Soviet Union. On the other hand, cities in former Soviet republics that are now independent states are less immune to crisis in their control and management function. At the same time, these countries are found relatively far away from the old 15 EU member states.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Piotr Raźniak, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Piotr Raźniak, dr, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Geograficzno-Biologiczny, Instytut Geografii, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej. Do jego zainteresowań badawczych należą problemy gospodarcze miast, hierarchie miast światowych, problemy funkcjonowania obszarów metropolitalnych oraz
funkcje kontrolno-zarządcze miast kreowane przez korporacje.

Sławomir Dorocki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Sławomir Dorocki, PhD, Pedagogical University of Krakow, Faculty of Geography and Biology, Institute of
Geography, Department of Socio-Economic Geography. Associate professor at the Pedagogical University of
Krakow, Institute of Geography. He has graduated from the Pedagogical University of Krakow, holds an MA
degree in Geography and a PhD in History (Institute of European Studies of the Jagiellonian University). His
research interests are connected to regional problems and processes of socio-economic regionalisation, with
particular emphasis on the diversity of Europe, processes of European integration, historical conditions, and
application of computer and statistical methods in the study of diversity of space.

Anna Winiarczyk-Raźniak, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Anna Winiarczyk-Raźniak, PhD, Pedagogical University of Krakow, Faculty of Geography and Biology, Institute of Geography, Department of Socio-Economic Geography. Her research interests include: social geography of Latin American countries, especially ethnic and cultural composition, tourism in Latin America and
hierarchies of world cities and command and control functions of cities created by large corporations.

References

Alderson, A., Beckfield, J. (2004). Power and position in the world city system. American Journal of Sociology, 109(4), 811–851.

Bański, J., Czapiewski, K., Ferenc, M., Mazur, M., Konopski, M., Solon, B. (2013). Badanie potencjałów i specjalizacji województwa podkarpackiego. Raport. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

Chojnicki, Z., Czyż, T. (1978). Podstawy metodologiczne zastosowania analizy czynnikowej. W: Z.

Chojnicki, T. Czyż, J. Parysek, W. Ratajczak (red.). Badanie przestrzennej struktury społeczno- -ekonomicznej Polski metodami czynnikowymi. Poznań–Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Csomós, G. (2013). The Command and Control Centers of the United States (2006/2012): An Analysis of Industry Sectors Influencing the Position of Cities. Geoforum, 12(50), 241–251. doi: 10.1016/j.geoforum.2013.09.015

Csomós, G. (2017). Cities as command and control centres of the world economy: An empirical analysis, 2006–2015. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 38, 7–26. doi: 10.1515/ bog-2017-0031

Csomós, G., Derudder, B. (2014). Ranking Asia-Pacific cities: Economic performance of multinational corporations and the regional urban hierarchy. Bulletin of Geography. Socio-economic series, 25, 69–80. doi: 10.2478/bog-2014-0030

Deloitte (2018, 19 marca). Pozyskano z www.deloitte.com

Derudder, B., Cao, Z., Liu, X., Shen, W., Dai, L., Zhang, W., Caset, F., Witlox, F., Taylor, P. (2018). Changing Connectivities of Chinese Cities in the World City Network, 2010–2016. Chinese Geographical Science, 28(2), 183–201. doi: 10.1007/s11769-018-0938-6

Dorocki, S. (2012). Regional differentiation in the development of French towns–quantitative analysis. Barometr Regionalny, 3(29), 13–31.

Dorocki, S., Raźniak, P., Winiarczyk-Raźniak, A. (2019). Changes in the command and control functions of European cities in 2006–2016. Geographia Polonica, 92(3) (w druku).

Drobniak, A. (2017). Economic resilience and hybridization of development – A case of the Central European Regions. Regional Statistics, 7(1), 43–62. doi: 10.15196/RS07103

Duranton, G., Puga, D. (2000). Diversity and specialization in cities: why, where and when does it matter? Urban Studies, 37(3), 533–555.

Dziemianowicz, W., Szlachta, J., Peszat, K. (2014). Potencjały rozwoju i specjalizacje polskich województw. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Forbes Global 2000 (2018, 15 lutego). Pozyskano z www.forbes.com Gawlikowska-Hueckel, K., Szlachta, J. (2014). Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Globalization and World Cities (2018, 19 marca). Pozyskano z www.lboro.ac.uk Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J. (2011). Łódź u progu XXI wieku. Studia Miejskie, 4, 131–138.

Kilar, W. (2015). Settlement concentration of economic potential represented by IT corporations. Geographia Polonica, 88(1), 123–141. doi: 10.7163/GPol.0009

Maćkiewicz, A.J, Ratajczak, W. (1993). Principal components analysis (PCA). Computers and Geosciences, 19(3), 303–342. doi: 10.1016/0098-3004(93)90090-R

Masik, G. (2016). Economic resilience: The case of Poland and certain European regions. Geographia Polonica, 89(4), 457–471. doi: 10.7163/GPol.0068

Morrison, D. (1967). Multivariate statistical methods. New York: McGrawHill.

Parysek, J., Ratajczak, W. (2002). Analiza składowych głównych, jej korzyści i ograniczenia z punktu widzenia badań geograficznych. W: H. Rogacki (red.). Możliwości i ograniczenia zastosowania metod badawczych w geografii i gospodarce przestrzennej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 61–73.

Páthy, Á. (2017). Types of development paths and the hierarchy of the regional centres of Central and Eastern Europe. Regional Statistics, 7(2), 124–147. doi: 10.15196/RS070202

Raźniak, P., Dorocki, S., Winiarczyk-Raźniak, A. (2015). Ranga miasta w świetle syntetycznego wskaźnika stabilności gospodarczej. Studia Miejskie, 18, 119–130.

Raźniak, P., Dorocki, S., Winiarczyk-Raźniak, A. (2017). Permanence of the economic potential of cities based on sector development. Chinese Geographical Science, 1(27), 123–136. doi: 10.1007/s11769-017-0850-5

Raźniak, P., Dorocki, S., Winiarczyk-Raźniak, A. (2018a). Eastern European cities as command and control centres in time of economic crisis. Acta Geographica Slovenica, 58(2), 101–110. doi: 10.3986/AGS.3124

Raźniak, P., Dorocki, S., Winiarczyk-Raźniak, A. (2018b). Światowe centra ekonomiczne w Stanach Zjednoczonych – stan obecny i perspektywy rozwoju. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 32(3), 116–127. doi 10.24917/20801653.323.7

Raźniak, P., Dorocki, S., Winiarczyk-Raźniak, A., Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2016). Lokalizacja ośrodków kontroli i zarządzania elementem stabilności gospodarczej ośrodków miejskich w Europie Środkowo-Wschodniej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2(30), 38–54.

Raźniak, P., Dorocki, S., Winiarczyk-Raźniak, A., Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2017). Zmiany pozycji ekonomicznej miast Europy Środkowo-Wschodniej w przypadku kryzysu dominującego sektora. Ekonomista, 2017(1), 67–83.

Raźniak, P., Winiarczyk-Raźniak, A. (2014). Influence of the societal security level on population migrations in Poland. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 120, 2–12. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.02.075

Raźniak, P., Winiarczyk-Raźniak, A. (2015). Did the 2008 global economic crisis affect large firms in Europe? Acta Geographica Slovenica, 55(1), 127–139. doi: 10.3986/AGS.740

Sassen, S. (1991). The Global City: New York, London, Tokyo. Princeton: Princeton University Press.

Sassen, S. (2006). Cities in a world economy. 3rd Edition. Pine Forge Press: Thousand Oaks.

Sassen, S. (2011). Cities in a World Economy, fourth edition. Sage Publications.

Sassen, S. (2016). The Global City: Enabling Economic Intermediation and Bearing Its Costs. City and Community, 15(2), 97–108. doi: 10.1111/cico.12175

Śleszyński, P. (2015). Economic control functions in Poland in 2013. Geographia Polonica, 88(4), 701–708. doi: 10.7163/GPol.0041

Śleszyński, P. (2018). Research Topics of Geography of Enterprise and Decision-Control Functions in Poland against Global Trends. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 32(4), 23–47. doi: 10.24917/20801653.324.2

Taylor, P., Ni, P., Derudder, B., Hoyler, M., Huang, J., Lu, F., Pain, K., Witlox, F., Yang, X., Bassens, D., Shen, W. (2009). The Way We Were: Command and Control Centres in the Global Space- Economy on the Eve of the 2008. Environment and Planning A, 41(1), 7–12. doi:10.1068/ a41318

Winiarczyk-Raźniak, A., Raźniak, P. (2011). Regional differences In the standard of living in Poland (based on selected indices). Procedia – Social and Behavioral Sciences, 19, 31–36.

Zdanowska, N. (2017). Distribution of foreign direct investment across the national urban system in countries of Central and Eastern Europe in 2013. Geographia Polonica, 90(2), 5–24. doi: https://doi.org/10.7163/GPol.0084

Published

2019-09-13

How to Cite

Raźniak, P. ., Dorocki, S., & Winiarczyk-Raźniak, A. . (2019). Resistance of Cities Performing Command and Control Functions in Central and Eastern Europe to the Economic Crisis. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 33(2), 45–58. https://doi.org/10.24917/20801653.332.4

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>