Directions of Economic Transformation of the Wilkowice Commune in the Bielsko County, in the Śląskie Voivodeship (Poland)

Authors

  • Maria Tkocz Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Wydział Zarządzania

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.332.6

Keywords:

economic activity zone, local development, multifunctionality, tourism, Wilkowice commune

Abstract

One of the new forms of rural development is the creation of economic activity zones in their area. They are one of the significant factors shaping the multifunctionality of rural communesThe purpose of this paper is the analysis of the functioning of such a zone in the Wilkowice commune (Poland) in the period 2006-2018. The development factors from the past of the Wilkowice were also presented in the articleThe commune located picturesquely in the area of the Wilkowice Gate, on the slopes of the Silesian Beskids and the Little Beskids, developed due to its tourist attractiveness and spa traditions. In the conditions of market economy, the development of the tourist function was hindered. When looking for new drivers of the economy, the commune authorities begun work on establishing an economic zone located far from residential and tourist areas. A zone of approximately 15 hectares was designed, a 1,528-metre long road was constructed and equipped with necessary utilities, with an easy access to the S-1 motorway. Within the zone, 15 new industrial plants started to operate in the years 2011-2018, and more are under construction. Economic effects resulting from the operations of the plants in the zone, which employs approximately 2,000 people, constitute the basis for further constant and sustainable development of the commune, indirectly influencing the intensification of tourism through the modernisation of infrastructure, the creation of new places to stay and the organisation of tourist events. The commune is a good example of multifunctional development based on the coexistence of tourism and industry.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Maria Tkocz, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Wydział Zarządzania

Maria Tkocz, professor, Katowice School of Economics, Department of Management professor of Earth
Sciences in the field of geography, professor at the Katowice School of Economics. She specialises in economic
geography, especially in industrial, urban and tourism geography. She is particularly interested in problems
connected with the issue of economic changes in the Upper Silesia region

References

Adamowicz, M, Zwolińska-Ligaj, M. (2009). Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 51, 11–38.

Bański, J. (2008). Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego. Przegląd Geograficzny, 80(2), 199– 222.

Benko, G. (1993). Geografia technopolii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Biniecki, J., Szczupak, B. (2004). Strategiczne myślenie o przyszłości gminy. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Budner, W. (2004). Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Domański, B. (2001). Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Haczek, A. (2014). Transformacja struktur przemysłowych Bielska-Białej. Prace Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 26(3), 159–173.

Inbud (2017, 8 grudnia). Pozyskano z http://www.inbud.bielsko.pl/realizacje/szczegoly/mika- -sp-z-o-o-wilkowice Jarczewski, W. (2007). Pozyskiwanie inwestorów do gmin. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Kamiński, W. (1995). Warianty wielofunkcyjnego rozwoju wsi – uwarunkowania przestrzenne. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 295(43), 20–76.

Kłodziński, M. (2012). Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Wieś i Rolnictwo, 2(155), 40–56.

Kłodziński, M., Rosner, A. (red.) (1997). Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Kostrowicki, J. (1976). Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Zagadnienia badawcze i planistyczne. Przegląd Geograficzny, 48(4), 601–611.

Kurek, W. (red.) (2007). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lijewski, T., Mikułowski, B., Wyrzykowski, J. (1998). Geografia turystyki Polski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Łoboda, J. (1993). Przemiany i funkcjonowanie sieci osadniczej regionu. Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia Geograficzne, 58, 11–32.

Parysek, J. (2001). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Samorządy (2018, 29 września). http://www.samorzady.org.pl/10-orly-polskiego-samorzadu

Skawińska, E. (1994). Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w regionie toruńskim. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Sprawozdanie wójta z rozwoju gminy Wilkowice w latach 2006–2018 (2018, wrzesień). Głos Gminy Wilkowice, 140, 1–13.

Stanienda, J. (2011). Determinanty rozwoju stref aktywności gospodarczej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1(17), 255–265.

Stola, W. (1991). Zróżnicowanie funkcjonalne gmin Polski. Przegląd Geograficzny, 63(3–4), 284– 296.

Szaja, M. (2016). Polityka przestrzenna w zakresie kreowania zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Tkocz, M. (2010). Ewolucja przestrzeni turystycznej gminy Wilkowice a przemiany krajobrazu. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 14, 296–305.

Wiedermann, K. (2008). Koncepcja efektów mnożnikowych w wyznaczaniu wpływu przedsiębiorstw na otoczenie społeczno-gospodarcze. Prace Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 11, 98–106.

Wieloński, A. (2004). Lokalizacja działalności gospodarczej. Teoretyczne podstawy. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Wlazły, A. (2018). Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w aspekcie teorii wielofunkcyjności.Progress in Economic Sciences, 5, 65–94.

Wojtyra, B. (2016). Funkcjonowanie lokalnych stref aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(2), 95–107.

Published

2019-05-01

How to Cite

Tkocz, M. . (2019). Directions of Economic Transformation of the Wilkowice Commune in the Bielsko County, in the Śląskie Voivodeship (Poland). Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 33(2), 81–94. https://doi.org/10.24917/20801653.332.6

Most read articles by the same author(s)