Special economic zones in economic space of the Dolnośląskie Voivodship

Authors

  • Paweł Brezdeń Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Analiz Regionalnych i Lokalnych
  • Waldemar Spallek Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Kartografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.10.18

Keywords:

SSE, dolnośląskie

Abstract

A special economic zone (SEZ) is an area of the Republic of Poland separated pursuant to the Law where business activity may be run with more advantageous conditions than the rules of economic activity in the State. Main reasons of establishing of the SEZ are: business activation of regions; restoration of old industrial areas; use of the existing industrial assets and economic infrastructure; establishment of new workplaces, especially in territories with high unemployment; development of new technical and technological solutions and their application in the national economy; increase of competitiveness of the products and services offered.Now in Poland there are 14 special economic zones. This paper focuses on the influence of the SEZ on region economy, with the Dolnośląskie Voivodship as an example. Three special economic zones in the region stimulate its economic development and bring about an increase of its investment attractiveness among other regions in Poland. The Wałbrzyska SEZ and the Legnicka SEZ belong to the best special economic zones in the country in relation to achieved investment value and effectiveness of the development area.The investment in a zone the is important for the local economy. The paper describes this question with the Legnicka SEZ as an example.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Bazydło A., Smętkowski M., 2000, Specjalne strefy ekonomiczne – światowe zróżnicowanie instrumentu, [w:] E. Kryńska (red.), Polskie specjalne strefy ekonomiczne, Warszawa, s. 17–55.

Informacje o specjalnych strefach ekonomicznych w 2005 r., 2006, MGiP, Warszawa.

Kalinowski T., 2006, Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2006, Gdańsk.

Kryńska E., 2000, Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce – teraźniejszość i przyszłość, [w:] E. Kryńska (red.), Polskie specjalne strefy ekonomiczne, Warszawa, s. 170–186.

Liberska B., 1999, Czynniki przyciągające zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Wnioski dla Polski z doświadczeń innych krajów, [w:] Z. Sadowski (red.), Kapitał zagraniczny w Polsce. Warunki działania, Warszawa, s. 35–64.

„Prawo i Gospodarka” z 31 sierpnia 2001.

Raport o polityce regionalnej, 2004, MGiP, Warszawa.

Rocznik statystyczny województw z lat 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, GUS, Warszawa.

Rocznik statystyczny województwa jeleniogórskiego, 1998, US w Jeleniej Górze.

Rocznik statystyczny województwa kaliskiego, 1998, US w Kaliszu.

Rocznik statystyczny województwa leszczyńskiego, 1998, US w Lesznie.

Rocznik statystyczny województwa legnickiego, 1998, US w Legnicy.

Rocznik statystyczny województwa wałbrzyskiego, 1998, US w Wałbrzychu.

Rocznik statystyczny województwa wrocławskiego, 1998, US we Wrocławiu.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze, Dz. U. z 1997, nr 135, poz. 903.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej, Dz. U. z 1997, nr 44, poz. 274, oraz Dz. U. z 2000, nr 66, poz. 788.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej, Dz. U. z 1997, nr 46, poz. 290, oraz Dz. U. z 1999, nr 53, poz. 556.

„Wiadomości Gospodarcze”, 2006, Nr 9, Specjalne strefy ekonomiczne. Stan i perspektywy, PKO Bank Polski, Departament Strategii, Warszawa, s. 40–47.

Województwo dolnośląskie w 1998 r., 1999, US we Wrocławiu.

Województwo dolnośląskie. Podregiony, powiaty i gminy, 2005, US we Wrocławiu.

http://www.strefa-legnica.com

http://www.paiz.gov.pl

Published

2008-01-01

How to Cite

Brezdeń, P., & Spallek, W. (2008). Special economic zones in economic space of the Dolnośląskie Voivodship. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 10, 217–229. https://doi.org/10.24917/20801653.10.18

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>