Creating a New Spatial Structure of Fish Processing Industry in Poland

Authors

  • Paweł Czapliński Akademia Pomorska w Słupsku Instytut Geografii i Studiów Regionalnych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.21.7

Keywords:

fish processing industry, location, distribution, spatial structure, cluster

Abstract

The article is an attempt to determine the weight of factors and advantages of location forfish processing industry in Poland and their influence on the changes in the spatial structure. What ismore, the changes in distribution of food processing companies in Poland were characterized takinginto consideration their concentration in view of the theory of cluster. At present the most cruciallocation factors in fish processing in Poland are the ones connected with labour resources which arecost, competence and culture factors. Market factors of quality character (for example market wealth)constitute the second group in terms of importance. The observed process of deconcentration studyindustrial group concerns mostly the decrease in the amount of fish processing potential in coastalvoivodeships (Pomeranian and West Pomeranian Voivodeships). New locations of companies and alsoorganizational and ownership changes within already existing units (relocation, among others) havecaused to come into existence “new” or reformate “old” concentrations of food processing companies. A new formula of activity might be based on the theory of cluster. However, the process of creatingthem on the national scale is rather at the stage of incubation.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Paweł Czapliński, Akademia Pomorska w Słupsku Instytut Geografii i Studiów Regionalnych

Paweł Czapliński, Ph.D., Graduate of Geography at the Pomeranian Academy in Slupsk, andManagement and Economy at Gdańsk University of Technology. Doctor of Geographical Sciences –Pedagogical University in Cracow (2004). In 1996–2004 Assistant Lecturer and then Senior Lecturerin the Institute of Geography and Regional Studies at Pomeranian Academy in Slupsk. Secretary ofthe Editorial Committee of Slupsk Geographical Works and Member of the editorial board of journals:Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego and Przedsiębiorczość –Edukacja. Author of more than seventy publications and monographs with subjects of transformationof spatial structures of industry in Northern Poland, performance and prospects of the development ofthe fish processing industry in Poland, entrepreneurship of young people and the elderly in rural areasand some aspects of the management and administration of local government.

References

Brodzicki, T., Ciołek, D., Tarkowski M. (2012). Mapowanie klastrów w Polsce – próba dostosowania metody. W: T. Brodzicki, J. Kuczewska (red.), Klastry i polityka klastrowa w Polsce. Konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe UG, 60–98.

Czapliński, P. (1999). Gospodarka rybna w województwie słupskim na tle polskiego rybołówstwa bałtyckiego. Słupskie Prace Matematyczno-Przyrodnicze, 12c, 17–32.

Czapliński, P. (2012). Consolidation strategy in the polish fishing industry in the light of globalization processes and the European integration. W: P. Slaveykov (red.), Security in the age of global changes. Sofia: University St. Kliment Ohridski, 236–240.

Ćwikałowska, A., Pieńkowski, M., Przybyłowski, M., Rybacka, M., Szultka, S., Tamowicz, P., Wal-kiewicz, D. (2011). Istniejące klastry i inicjatywy klastrowe w województwie zachodniopomorskim. Szczecin–Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, ICG.

Dziemianowicz, W. (2008). Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne – inwestorzy za¬graniczni. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego.

Godlewska, H. (2001). Lokalizacja działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo WSHiFM.

Ketels, Ch. (2004). European Cluster. Structural Change in Europe 3 – Innovative City and Business Regions. Bollschweil: Hagbarth Publications.

Kuciński, K. (2009). Geografia ekonomiczna. Warszawa: Wolters Kluwer.

McCann, P., Sheppard, S. (2003). The rise, fall and rise again of industrial location theory. Regional Studies, 37, 6–7.

Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Rachwał, T. (2010). Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia procesów transformacji systemowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 105–124.

Stryjakiewicz, T. (2010). Przemiany w geografii przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 15, 30–44.

Wieloński, A. (2005). Geografia przemysłu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego.

Zioło, Z. (2008). Problemy badawcze struktury przestrzennej przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 11, 9–25.

Published

2013-11-21

How to Cite

Czapliński, P. (2013). Creating a New Spatial Structure of Fish Processing Industry in Poland. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 21, 121–132. https://doi.org/10.24917/20801653.21.7

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>