Offshore industry in Poland – attempt to define, state and possibilities of development

Authors

  • Paweł Czapliński Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi Katedra Badań Miast i Regionów

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.294.7

Keywords:

offshore industry, Poland, production

Abstract

The aim of this article is to critically analyze the “offshore industry” term that is functioning in Polish realities and attempt to systematize knowledge regarding of state and possibilities of its development, from a geographical point of view. Recently, the term “offshore” covers a very diverse range of substantive, organizational and temporal activities with often uncoordinated, fragmented and ad hoc nature, which results in a number of consequences of organizational, technological, managerial and ultimately spatial nature.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Paweł Czapliński, Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi Katedra Badań Miast i Regionów

Paweł Czapliński, Ph.D., an associate professor. Graduate in geography of the Pomeranian Academy in Słupsk, management and economics of Gdańsk University of Technology. In the years 1996–2014 Assistant and then Assistant Professor in the Institute of Geography and Regional Studies Pomeranian Academy in Słupsk. Since 2014 Assistant Professor and currently an Associate Professor in the Regional and Urban Studies Department, Faculty of Geosciences, University of Szczecin. Member of the editorial board of journals: Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, Entrepreneurship – Education and Scientific Journal of the Kherson State University – Geography. Author of more than seventy publications and monographs with subjects of transformation of spatial structures of industry in Northern Poland, performance and prospects of the development of the fish processing industry in Poland, entrepreneurship of young people and the elderly in rural areas and some aspects of the management and administration of local government.

References

Antonowicz, P., Antonowicz, A. (2009). Flota offshore – szansa polskiego przemysłu okrętowego? Pomorski Przegląd Gospodarczy, 2, 17–19.

Baczwarow, M., Suliborski, A. (2003). Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce. Terminologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

BP Statistical Review of World Energy (2014; 2015, 23 stycznia). Pozyskano z http://www.bp.com/ content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2014/BP-statistical-review-of-worldenergy- 2014-full-report.pdf

gospodarkamorska.pl (2014, 29 listopada). Pozyskano z www.gospodarkamorska.pl/przemysl-offshore- przemysl-energetyczny--firmy-offshore-produkcja-dla-offshore-urzadzenia-offshore-wyposazenie- offshore-platformy-offshore-platformy-wiertnicze-morskie-elektrownie-wiatrowe-turbiny- -wiatrowe/lista.html

Karwowski, J. (2010). Centra offshore na globalnych rynkach finansowych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Matusiak, K. B. (2011). Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Pakos, R., Romek, E. (2009). Konstrukcje stalowe pełnomorskie (offshore) – rodzaje, remonty. Przegląd Spawalnictwa, 1, 3–10.

Perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w krajach południowo-wschodniego Bałtyku (2013). Kłajpeda: Instytut Badań Przybrzeżnych i Planowania, Uniwersytet Kłajpedzki.

Piotrowska, A. (2013). Centra finansowe offshore a problem nieuczciwej konkurencji podatkowej. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia, XLV, 2, 133–146.

Rykiel, Z. (2001). Główne nurty filozoficzne, teoretyczne i metodologiczne w teorii regionu społeczno- -ekonomicznego. W: H. Rogacki (red.). Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno- ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Salmonowicz, H. (2010). Gospodarka morska jako element polskiej gospodarki narodowej. Szczecin: Wydawnictwo Akademii Morskiej w Szczecinie.

Study On Blue Growth, Maritime Policy And Eu Strategy For The Baltic Sea Region (2013). Country Fiche Poland, EC, XII.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r., poz. 478).

Wiśniewski, P. (2012). Charakterystyka centrów finansowych offshore – tzw. rajów podatkowych, Studia BAS, 3, 183–204.

Witoński, M. (2013). Uwarunkowania rozwoju przemysłu morskiego na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej – doświadczenia zagraniczne i polskie. W: Morska energetyka kołem zamachowym rozwoju przemysłu i regionów nadmorskich. Słupsk: Słupski Inkubator Technologiczny.

Published

2015-03-19

How to Cite

Czapliński, P. (2015). Offshore industry in Poland – attempt to define, state and possibilities of development. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 29(4), 103–111. https://doi.org/10.24917/20801653.294.7

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>