The problems of industry research in geographic and economic sciences

Authors

  • Paweł Czapliński Akademia Pomorska, Słupsk Instytut Geografii i Studiów Regionalnych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.11.4

Keywords:

badania, przemysł, nauki ekonomiczne

Abstract

Currently, there are many premises which invite a debate on the role and position of the geography of industry among geographic sciences, and - possibly above all - among the sciences researching the economic processes, especially those focusing on economic structures. It should be emphasized that, owing to the research subject, the scale of the research itself and the methodological framework, there is strong resemblance between geography of industry and economy of industry. There is, however, serious divergence of perception of both sciences by the society and the scientists themselves. Meanwhile, geography of science, if widely underrated, can offer a range of research possibilities very similar to that of economy of science. What it lacks is a certain fresh perspective and its own - not adopted - research methods. Thus, the future of the geography of science seems uncertain, because maintaining the status quo means the state of temporariness, and in a larger perspective - its scientific non-existence. There is a possibility, however, that consolidation of geographic sub-branches might occur under the name of economic geography. As a consequence, economic geography will be accepted as a legitimate science in the area of economic research.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Bywalec Cz. 1996, Mezoekonomia i megaekonomia – nowe wymiary, [w:] Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką, red. K. Górka, AE, Kraków

Czyż T. 2004, Główne problemy badawcze polskiej geografii społeczno-ekonomicznej i ich ewolucja, [w:] Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, red. Z. Chojnicki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Domański B. 1997, Geografia przedsiębiorstw – niedoceniany nurt badań w polskiej geografii ekonomicznej, [w:] Geografia–Człowiek–Gospodarka. Profesorowi Bronisławowi Kortusowi w 70. rocznicę urodzin, Instytut Geografii UJ, Kraków, s. 101–112

Domański R. 1996, Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, PWN, Warszawa

Górka K. 1996, Ekonomika przemysłu oraz ekonomika ochrony środowiska jako dyscypliny mezoekonomiczne, [w:]Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką, red. K. Górka, AE, Kraków

Horgan J. 1999, Koniec nauki, Prószyński i S-ka, Warszawa

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Lisowski A., Pawelska-Skrzypek G., Rudnicki R. 1999, Funkcje geografii w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej oraz kariery geografów na nowym rynku pracy,[w:] Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, red. B. Domański, W. Widacki, Instytut Geografii UJ, Kraków

Janasz W. (red.), 1997, Podstawy ekonomiki przemysłu, Difin, Warszawa

Janasz W. (red.), 2006, Zarys strategii rozwoju przemysłu, Difin, Warszawa

Krugman P. 1991, Increasing returns and economic geography, „Journal of Political Economy”, vol. 99, no 3, s. 483–499

Liszewski S., Suliborski A. 2006, Jedność geografii a problem kształcenia akademickiego, „Czasopismo Geograficzne”, 77 (1–2), s. 3–22

Łoboda J. 2004, Stan i perspektywy polskiej geografii w opinii geografów, „Przegląd Geograficzny”, 76 (4), s. 389–414

Misztal S., Zioło Z. (red.), 1998, Dorobek polskiej geografii przemysłu w badaniach ośrodków akademickich, Warszawa–Kraków

Wieloński A. 2005, Geografia przemysłu, Wydawnictwa UW, Warszawa

Published

2008-01-01

How to Cite

Czapliński, P. (2008). The problems of industry research in geographic and economic sciences. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 11, 46–52. https://doi.org/10.24917/20801653.11.4

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>