Spatial Dimension of Functioning and Development of the Renewable Energy Sector in Ukraine

Authors

  • Paweł Czapliński Uniwersytet Szczeciński Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
  • Igor Kavetskyy Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.334.7

Keywords:

renewable energy, renewable energy sources, spatial structure, Ukraine

Abstract

The purpose of this work is the evaluation of the level of development of renewable energy industry in Ukraine, with special emphasis on the spatial dimension of its functioning. The authors inquired, among others, the issues of spatial structure of the estimated RES (renewable energy sources) technical potential, spatial diversification of energy production based on renewable sources and policy of supporting investments in renewable energy, and popularising knowledge about RES in Ukraine. The research material comes from available analytical reports, yearbooks and statistical studies published by specialist governmental and international agencies as well as scientific institutions. Primary data were analysed using basic tools of descriptive statistics and spatial analysis methods. As it results from the conducted research, the significance of renewable energy in Ukraine’s energy mix is still negligible. It applies to exploiting the technical potential, the installed power (capacity) and the participation in the structure of the energy production.
The spatial distribution of energy production from renewable sources shows a significant diversity as a consequence of the diversification of its potential. In Ukraine, the availability of sources of finances is a substantial condition for further development of renewable energy industry. Unfortunately, national institutional support, including financial one for this type of investment, is very limited in terms of scale, form and location, as well as funding time.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Paweł Czapliński, Uniwersytet Szczeciński Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Paweł Czapliński, professor, University of Szczecin, Faculty of Economics, Finance and Management, Institute of Spatial Management and Socio-Economic Geography. Member of the editorial board of journals: Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, Entrepreneurship – Education and Scientific Journal of the Kherson State University – Geography. Author of publications and monographs on transformation of spatial structures of industry in Northern Poland, performance and prospects of the development of the fish processing industry in Poland, entrepreneurship of young people and the elderly and some aspects of the management and administration of local government.

Igor Kavetskyy, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Igor Kavetskyy, professor, University of Szczecin, Faculty of Economics, Finance and Management, Institute of Spatial Management and Socio-Economic Geography.

References

Andryushchenko, K. (2018). Mizhnarodnyy dosvid zastosuvannya derzhavnykh prohram shchodo pidtrymky rozvytku vidnovlyuvanykh dzherel enerhiyi [Doświadczenie międzynarodowe w zakresie wykorzystania programów państwowych wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii]. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, 6. Pozyskano z http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/6_2018/3.pdf

DAEEU (2018a, 10 grudnia). Tekhnichno-dosyazhnyy potentsial vyroblennya enerhonosiyiv z vidnovlyuvanykh dzherel enerhiyi ta alternatyvnykh. Derzhavne ahentstvo z enerhoefektyvnosti ta enerhozberezhennya Ukrayiny [Potencjał techniczny wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i alternatywnych. Państwowa Agencja Efektywności Energetycznej i Energooszczędności Ukrainy]. Pozyskano z http://saee.gov.ua/uk/activity/vidnovlyuvana-enerhetyka/potentsial

DAEEU (2018b, 15 grudnia). Zvit pro rezul’taty stymulyuvannya ta vykorystannya enerhiyi, vyroblenoyi z vidnovlyuvanykh dzherel enerhiyi, v Ukrayini za 2014–2015 rr. Derzhavne ahentstvo z enerhoefektyvnosti ta enerhozberezhennya Ukrayiny [Sprawozdanie z wyników stymulowania i wykorzystania energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych na Ukrainie w latach 2014–2015. Państwowa Agencja Efektywności Energetycznej i Energooszczędności Ukrainy]. Pozyskano z http://saee.gov.ua/sites/default/files/Report_ES_RE_Ukraine_2014_15.pdf

DAEEU (2018c, 17 grudnia) Informatsiya shchodo potuzhnosti ta obsyahiv vyrobnytstva elektroenerhiyi obyektamy vidnovlyuvanoyi elektroenerhetyky, yakym vstanovleno «zelenyy» taryf (stanom na 30.09.2018). Derzhavne ahentstvo z enerhoefektyvnosti ta enerhozberezhennya Ukrayiny [Informacje na temat mocy zainstalowanej i wielkości produkcji energii elektrycznej na obiektach energetyki odnawialnej korzystających z zielonej taryfy (stan w dniu 30.09.2018). Państwowa Agencja Efektywności Energetycznej i Energooszczędności Ukrainy]. Pozyskano z http://saee.gov.ua/sites/default/files/VDE.pdf

DSSU (2018a, 1 grudnia). Zahalne postachannia pervynnoi enerhii za 2007–2016 roky. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny [Ogólne zaopatrzenie w energię pierwotną w latach 2007–2016. Państwowa Służba Statystyki Ukrainy]. Pozyskano z https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2016/sg/ekolog/ukr/zp_pen_u.html

DSSU (2018b, 1 grudnia). Enerhospozhyvannya na osnovi vidnovlyuvalnykh dzherel za 2007–2016 roky. Państwowa Służba Statystyki Ukrainy [Zużycie energii ze źródeł odnawialnych w latach 2007–2016. Państwowa Służba Statystyki Ukrainy]. Pozyskano z http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/sg/ekolog/ukr/esp_vg_u.htm

EnC (2012). Decision 2012/04/MC-EnC implementing Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources. Energy Community. Pozyskano z https://www.energy-community.org/dam/jcr:f2d4b3b8-de85-41b2-aa28-142854b65903/Decision_2012_04_MC_RE.pdf

IEA (2018, 10 grudnia). Atlas of Energy. International Energy Agency. Pozyskano z http://energyatlas.iea.org/#!/tellmap/-297203538/3

IRENA (2015). REmap 2030. Renewable Energy Prospects for Ukraine. Abu Dhabi: InternationalRenewable Energy Agency. Pozyskano z https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2015/Apr/IRENA_REmap_Ukraine_paper_2015.pdf

IRENA (2018). Renewable Energy Statistics 2018. Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency. Pozyskano z https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Jul/IRENA_Renewable_Energy_Statistics_2018.pdf

Kalinichenko, A., Malynska, L., Kalinichenko, W., Sazonova, N. (2014). Energetyka odnawialna – problem czy szansa dla Ukrainy. Proceedings of ECOpole, 8(1), 181–188. Pozyskano z http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-fc4d2503-8c79-4e8e-b716-62046996afff/c/PECO_2014_1_part1-23.pdf

Kost, P. (2017). 9 „wąskich gardeł” ukraińskiej energetyki. Zagrożenie ze strony Rosji i oligarchów. Energetyka, 24. Pozyskano z https://www.energetyka24.com/9-waskich-gardel-ukrainskiej-energetyki-zagrozenie-ze-strony-rosji-i-oligarchow-analiza

Kost, P. (2018). „Odnawialna” Ukraina – nierealne ambicje. Energetyka, 24. Pozyskano z https://www.energetyka24.com/odnawialna-ukraina--nierealne-ambicje

MRR (2017). Rozvytok vidnovlyuvanykh dzherel enerhiyi v Ukrayini. Ministerstvo rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstwa [Rozwój odnawialnych źródeł energii na Ukrainie. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Mieszkalnictwa oraz Usług Komunalnych Ukrainy]. Pozyskano z http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/Rozvitok-VDE-v-Ukrai--ni.pdf

NKPEKP (2018a, 1 grudnia). Zvit pro rezultaty diyalnosti Natsionalnoyi komisiyi, shcho zdiysnyuye derzhavne rehulyuvannya u sferakh enerhetyky ta komunalnykh posluh, u 2017 rotsi. Natsionalna komisiya, shcho zdiysnyuye derzhavne rehulyuvannya u sferakh enerhetyky ta komunalnykh posluh [Sprawozdanie z wyników działalności Narodowej Komisji ds. Regulacji Energetyki i Usług Komunalnych w 2017 roku. Narodowa Komisja ds. Regulacji

Energetyki i Usług Komunalnych]. Pozyskano z http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog3/Richnyi_zvit_NKREKP_2017.pdf

NKPEKP (2018b, 1 grudnia). Informatsiya pro obyekty alternatyvnoyi enerhetyky, yakym vstanovleno „zelenyy” taryf (stanom na 01.01.2018). Natsionalna komisiya, shcho zdiysnyuye derzhavne rehulyuvannya u sferakh enerhetyky ta komunalnykh posluh [Informacje na temat obiektów energetyki alternatywnej, które korzystają z „zielonej” taryfy (stan w dniu 01.01.2018). Narodowa Komisja ds. Regulacji Energetyki i Usług Komunalnych]. Pozyskano z http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/elektro/energo_pidpryemstva/stat_info_zelenyi_taryf/2017/stat_zelenyi-taryf.12-2017.pdf

NKPEKP (2018c, 18 grudnia). Informatsiya pro obyekty alternatyvnoyi enerhetyky, yakym vstanovleno „zelenyy” taryf (stanom na 01.11.2018). Natsionalna komisiya, shcho zdiysnyuye derzhavne rehulyuvannya u sferakh enerhetyky ta komunalnykh posluh [Informacje na temat obiektów energetyki alternatywnej, które korzystają z „zielonej” taryfy (stan w dniu 01.11.2018). Narodowa Komisja ds. Regulacji Energetyki i Usług Komunalnych]. Pozyskano z http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/elektro/energo_pidpryemstva/stat_info_zelenyi_taryf/2018/stat_zelenyi-taryf.10-2018.pdf

Nowak, Z. (2015). Niewykorzystany potencjał – odnawialne źródła energii na Ukrainie. Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, 38(1275), 1–2. Pozyskano z http://www.pism.pl/files/?id_plik=19600

Oharenko, Yu, Aliyeva, O. (red.) (2017). Perekhid Ukrayiny na vidnovlyuvanu enerhetyku do 2050 roku. Zvit za rezultatamy modelyuvannya bazovoho ta alternatyvnykh stsenariyiv rozvytku enerhetychnoho sektoru [Przejście Ukrainy na odnawialne źródła energii do 2050 roku. Raport z wyników symulacji podstawowego i alternatywnych scenariuszy rozwoju sektora energetycznego]. Kyyiv: Vyd-vo TOV «ART KNYHA». Pozyskano z https://ua.boell.org/sites/default/files/perehid_ukraini_na_vidnovlyuvanu_energetiku_do_2050_roku.pdf

Reytynh (2018, 12 grudnia). Otsinky okremykh aspektiv enerhetychnoyi sfery v Ukrayini. Sotsiolohichna hrupa Reytynh [Ocena wybranych aspektów sektora energetycznego na Ukrainie. Socjologiczna Grupa Rejtyng]. Pozyskano z http://ratinggroup.ua/research/ukraine/ocenki_otdelnyh_aspektov_energeticheskoy_sfery_v_ukraine.html

Sukhodolya, O. M., Smenkovskyy, A.Yu., Shevtsov, A. I., Zemlyanyy, M.H. (2014). Stan i perspektyvy rozvytku vidnovlyuvanoyi enerhetyky v Ukrayini [Stan i perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej na Ukrainie]. Kyyiv: NISD. Pozyskano z http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Cyxodolya_Energ-7463d.pdf

Tsentr Razumkova (2018). Rol i mistse ukrayinskoyi enerhetyky u svitovykh enerhetychnykh protsesakh. Ukrayinskyy tsentr ekonomichnykh ta politychnykh doslidzhen im. O. Razumkova [Rola i miejsce energetyki ukraińskiej w światowych procesach energetycznych. Ukraińskie Centrum Studiów Ekonomicznych i Politycznych im. O. Razumkowa]. Pozyskano z http://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_ENERGY_PRINT.pdf

Uaenergy (2018, 15 grudnia). Komu prinadlezhat krupneyshiye solnechnyye elektrostantsii v Ukraine. Uaenergy. Energetika Ukrainy [Kto jest właścicielem największych elektrowni słonecznych na Ukrainie. Uaenergy. Energetyka Ukrainy]. Pozyskano z http://uaenergy.com.ua/post/31201/komu-prinadlezhat-krupnejshie-solnechnye/

Ukrenergo (2018). Zvit z otsinky vidpovidnosti (dostatnosti) heneruyuchykh potuzhnostey. Derzhavne pidpryyemstvo Natsionalna enerhetychna kompaniya Ukrenerho [Sprawozdanie z oceny dostępności (wystarczalności) mocy wytwórczych. Przedsiębiorstwo Państwowe Narodowa Spółka Energetyczna Ukrenergo]. Pozyskano z https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/11/Zvit-z-otsinky-vidpovidnosti-dostatnosti-generuyuchyh-potuzhnostej.pdf

UVEA (2018). Vitroenerhetychnyy sektor Ukrayiny 2017. Ohlyad rynku. Ukrayinska vitroenerhetychna asotsiatsiya [Sektor energetyki wiatrowej na Ukrainie 2017. Przegląd rynku. Ukraińskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej]. Pozyskano z http://uwea.com.ua/uploads/docs/uwea_2017_report_en_web.pdf.

Zakonodavstvo Ukrayiny (2013). Enerhetychna stratehiya Ukrayiny na period do 2030 roku.

Zakonodavstvo Ukrayiny [Strategia energetyczna Ukrainy na okres do 2030 r. Prawo Ukrainy] Pozyskano z http://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/24/f417479n5.doc

Zakonodavstvo Ukrayiny (2014). Natsionalnyy plan diy z vidnovlyuvanoyi enerhetyky na period do 2020 roku. Zakonodavstvo Ukrayiny [Krajowy plan działań w zakresie energetyki odnawialnej na okres do 2020 roku Prawo Ukrainy]. Pozyskano z http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-%D1%80#n10

Zakonodavstvo Ukrayiny (2017). Enerhetychna stratehiya Ukrayiny na period do 2035 roku „Bezpeka, enerhoefektyvnist, konkurentospromozhnist”. Zakonodavstvo Ukrayiny [Strategia energetyczna Ukrainy na okres do 2035 r. „Bezpieczeństwo, efektywność energetyczna, konkurencyjność”. Prawo Ukrainy]. Pozyskano z http://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/58/f469391n10.pdf

Published

2019-12-31

How to Cite

Czapliński, P. ., & Kavetskyy, I. . (2019). Spatial Dimension of Functioning and Development of the Renewable Energy Sector in Ukraine. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 33(4), 114–131. https://doi.org/10.24917/20801653.334.7

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>