The Structure of Users’ Needs in Local Service Centres in Urban and Suburban Settlements. Comparative Study of I.L. Pereca Square in Wrocław and Siechnice Main Square (Poland)

Authors

  • Jacek Pluta Uniwersytet Wrocławski Instytut Socjologii Zakład Socjologii Kultury i Cywilizacji
  • Łukasz Damurski Politechnika Wrocławska Wydział Architektury Katedra Urbanistyki i Procesów Osadniczych
  • Jerzy Ładysz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie
  • Wawrzyniec Zipser Politechnika Wrocławska Wydział Architektury Katedra Urbanistyki i Procesów Osadniczych
  • Magdalena Mayer-Wydra Politechnika Wrocławska Wydział Architektury Katedra Urbanistyki i Procesów Osadniczych
  • Agnieszka Kriesel Politechnika Wrocławska Wydział Architektury Katedra Urbanistyki i Procesów Osadniczych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.322.16

Keywords:

local (neighbourhood) service centre, needs, services, Siechnice, suburban neighbourhoods, urban neighbourhoods, Wroclaw

Abstract

The aim of the paper is to define the everyday needs of citizens in urban areas and to evaluate the potential for satisfying them in local (neighbourhood) service centres defined as multi-functional public spaces offering access to basic services, enabling social integration and building territorial identity of residents. Bearing in mind the diverse dynamics of urban development in Poland, the research refers to two typical forms of urban settlement: a neighbourhood in a big city and a suburban neighbourhood. The research conducted in June and July 2017 in I.L. Pereca Square in Wrocław and in Siechnice Main Square (232 respondents in total) enables to draw a structure of users’ needs, the practices of satisfying them and deficits in the field of everyday services. A comparison of the results for local communities in a big city and in suburbs provides a wide picture of relationships between the development of public spaces and actual functioning of their users in various settlement contexts. The paper confirms the need for building and supporting local service centres as an important tools for shaping quality of life in urban areas. It also gives a reasoning for elaborating some universal solutions for building strong local communities in Poland.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Jacek Pluta, Uniwersytet Wrocławski Instytut Socjologii Zakład Socjologii Kultury i Cywilizacji

Jacek Pluta, Ph.D., assistant professor at the Institute of Sociology at the University of Wroclaw. His research interests are focused around the field of sociology of culture, urban sociology, social problems, quality of life and entrepreneurship. He specialises in preparing and implementing methodologies in applied social sciences (CAPI, PAPI, FGI). As an expert he widely cooperates with public authorities, NGOs and market actors in social policy, social services culture and free time organisation. He is a director of many research projects, including Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych (2008–2010), Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych (2012–2013), Czynniki rozwoju przedsiębiorczości na lokalnym rynku pracy (2005–2007), Ewaluacja Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 (2016–2017), Analiza funkcjonalna osiedli (2015–2016), Wrocławska diagnoza społeczna (edycja 2010, 2014, 2017), Strategia Kultura Obecna! (2017), Strategia Wrocław 2030 (2018). He is an author and co-author of books: Atlas problemów społecznych Wrocławia (2006), My, Wrocławianie. Społeczna przestrzeń miasta (2006), Problemy społeczne w przestrzeni Wrocławia (2010), Stare i nowe problemy społeczne wielkiego miasta (2010), City and Power – Postmodern Urban Spaces in Contemporary Poland (2018).

Łukasz Damurski, Politechnika Wrocławska Wydział Architektury Katedra Urbanistyki i Procesów Osadniczych

Łukasz Damurski, Ph.D., urban planner, post-doc researcher and academic teacher at the Faculty of Architecture, Wroclaw University of Science and Technology, Poland (since 2006). His research interests focus on local (neighbourhood) service centres, public communication in urban planning and e-planning issues. He has conducted numerous research projects funded within grant programmes from the European Commission, Polish Ministry of Science and National Research Centre Poland. Since 2014 he has been a member of the Editorial Review Board in the International Journal of E-Planning Research (IJEPR). His works – papers and books on various aspects of urban planning theory and practice – are characterised by a wide, political and axiological perspective. Currently he is working on a multi-disciplinary project on local service centres in functional urban areas.

Jerzy Ładysz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie

Jerzy Ładysz, Ph.D., economist and urban planner, assistant professor at the Department of Enterprise Studies at the Wroclaw University of Economics; graduate of the Faculty of National Economy of the Wrocław University of Economics and the Faculty of Architecture at the Wrocław University of Science and Technology. He specializes in modelling and optimization of the location of service facilities, territorial cohesion and cross-border cooperation. Author of over 85 publications. Executant of several national and international research projects.

Wawrzyniec Zipser, Politechnika Wrocławska Wydział Architektury Katedra Urbanistyki i Procesów Osadniczych

Wawrzyniec Zipser, Ph.D., urban planner, assistant professor at the Faculty of Architecture at the Wroclaw University of Science and Technology. He was born in Wroclaw, although his family roots reach cities important for urban planning: Lviv and Prague. He has graduated from the newly-launched Spatial Management (one of the first two in Poland) at the Faculty of Architecture of the Wrocław University of Science and Technology where he obtained his doctoral title in 2005 based on a dissertation about the impact of large-scale retail on shaping the city structure. He works as a teacher and researcher at the Department of Urban Design & Planning and Settlement Processes at the Wrocław University of Science and Technology. He deals mainly with the problems of settlement processes: on a local – regional scale, uses simulation tools and spatial information systems

Magdalena Mayer-Wydra, Politechnika Wrocławska Wydział Architektury Katedra Urbanistyki i Procesów Osadniczych

Magdalena Mayer-Wydra, M.Sc., geographer and town planner, Ph.D. candidate at the Faculty of Architecture at the Wroclaw University of Science and Technology. In her research she deals with problems of service (retail) structure of spatial units, post-industrial cities, quality of public spaces, place identity.

Agnieszka Kriesel, Politechnika Wrocławska Wydział Architektury Katedra Urbanistyki i Procesów Osadniczych

Agnieszka Kriesel, B.Sc., graduate of Spatial Planning at the Faculty of Architecture, Wroclaw University of Science and Technology. Her research interest is connected with regeneration processes and shaping urban structures. She is a member of the Students Association of Spatial Planning. She co-organized a summer school with Here Company and worked as a volunteer on the 4th Congress of Towns Regeneration in Wałbrzych, Poland. Currently she is a research fellow within a research project “Model of a local service centre” financed by National Science Centre Poland.

References

Borsa, M. (2016, 20 września). Pozyskano z www.m-borsa.net/edu

Borys, T., Rogala, P. (red.) (2008). Jakość życia na poziomie lokalnym – ujęcie wskaźnikowe. Warszawa: UNDP Polska.

Brzosko-Sermak, A., Płaziak, M., Trzepacz, P. (2017). Przemiany funkcji handlowych i usługowych centrum dzielnicy mieszkaniowej na przykładzie Krakowa-Nowej Huty. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(2), 95–110.

CBOS (2010). Jak Polacy mieszkają a jak chcieliby mieszkać. Komunikat z badań CBOS BS/120/2010. Warszawa.

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej (2017, 29 lipca). Pozyskano z www.cal.org.pl

Dom Pokoju (2016, 2 listopada). Pozyskano z http://www.lokietka5.pl/badanie-miejskie-analiza-funkcjonalna-wroclawskich-osiedli/

Domaradzka, A., Sadowy, K. (2015). Definicja i funkcje centrum lokalnego. W: Studium koncepcyjne dotyczące centrów lokalnych w Warszawie. Warszawa: Wydawnictwo Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich, 10–15.

Faliszek, K., Kowalczyk, B., Mandrysz, W., Leśniak-Berek, E., Wódz, K. (2010). Programy aktywności lokalnej jako instrument aktywizacji środowiska lokalnego w rozwiązywaniu problemów mieszkańców. Przegląd Socjologiczny, 4, 29–60.

Flejterski, S., Panasiuk, A., Perenc, J., Rosa, G. (red.) (2005). Współczesna ekonomika usług. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kowicki, M. (2004). Współczesna agora. Wybrane problemy kształtowania ośrodków usługowych dla małych społeczności lokalnych. Kraków: Politechnika Krakowska.

Mantey, D. (2015). Miejsca spotkań w kontekście postmaterialistycznych wartości w suburbiach (przykład gmin Podkowa Leśna i Brwinów). Przestrzeń Społeczna (Social Space Journal), 2(10), 91–126.

OpenStreetMap (2017, 30 listopada). Pozyskano z https://www.openstreetmap.org/

Ostrowski, W. (2001). Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Perry, C. (1998). The Neighbourhood Unit, a Scheme for Arrangement for the Family-Life Community (1929). London: Reprinted Routledge/Thoemmes.

Zipser, T. (1983). Zasady planowania przestrzennego. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Published

2018-06-28

How to Cite

Pluta, J., Damurski, Łukasz, Ładysz, J., Zipser, W., Mayer-Wydra, M., & Kriesel, A. (2018). The Structure of Users’ Needs in Local Service Centres in Urban and Suburban Settlements. Comparative Study of I.L. Pereca Square in Wrocław and Siechnice Main Square (Poland). Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(2), 229–244. https://doi.org/10.24917/20801653.322.16

Most read articles by the same author(s)