Dissemination of CSR Practices within the Framework of Cooperation Between International Corporations and Local Companies of the Host Country

Authors

  • Katarzyna Kowalska Uniwersytet Pedagogiczny Wydział Politologii Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.322.9

Keywords:

competition, cooperation, corporation, CSR

Abstract

In the era of globalization, where many companies have extensive supply chains, cooperation with suppliers is a key area for limiting reputational risk, as well as a field for implementing CSR practices. Reducing reputational risk means the need of conducting integrated operations within the supply chain; building permanent relationships with cooperators based on CSR standards and standards applicable to both parties of the transaction. The cooperation of international corporations with local businesses evokes adaptation processes among suppliers (also in the area of CSR); it also means redistribution of skills and knowledge towards contractors, which in practice has a positive impact on the competitive position of the analyzed groups of entities. In the article, a descriptive method was used. The purpose of this article is to characterize the cooperation of international corporations with local companies in the context of dissemination of CSR practices in the supply chain. The subject of the article is cooperation of international corporations with companies of the host country within the so-called backward linkages; with particular emphasis on CSR practices.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Katarzyna Kowalska, Uniwersytet Pedagogiczny Wydział Politologii Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katarzyna Kowalska, Ph.D. in Economics (Cracow University of Economics). Research interests: competitiveness of enterprises, cooperation of enterprises, strategies of enterprise development, sustainable supply chain, CSR.

References

Burt, R.S. (2001). Structural Holes versus Network Closure as Social Capita. W: N. Lin, K. Cook, R.S. Burt (red.). Social Capital: Theory and Research. New York: Aldine Transaction.

CSRinfo (2012) (2017, 14 lutego). Jak zyskać na odpowiedzialności? CSR w strategiach spółek giełdowych. Pozyskano z http://seg.org.pl/sites/seg13.message-asp.com/files/jak_zyskac_na_ odpowiedzialnosci_csrinfo.pdf

Ćwik, N. (2011) (2016, 10 czerwca). Wspólna odpowiedzialność. Rola dostaw i zakupów. FOB. Pozyskano z http://odpowiedzialnybiznes.pl/wpcontent/uploads/2014/01/Wspolnaodpowiedzialnosc_ rola_dostaw_i_zakupow.pdf

Fundacja Centrum CSR.PL (2013) (2017, 2 czerwca). Brudny zysk. Pozyskano z http://www.centrumcsr. pl/wp- Brudny zysk

Kłosiewicz-Górecka, U. (2014). Nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu dostaw FMCG. Przemysł Spożywczy, 68.

Kochaniec, A. (2002). Zagraniczne przedsiębiorstwa handlowe w Polsce. W: A. Zorska (red.). Korporacje międzynarodowowe w Polsce. Wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Difin, 110–135.

Kowalska, K. (2012). Rozwój polskich sieci detalicznych jako sposób ograniczania siły rynkowej międzynarodowych korporacji handlowych. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Makuch, Ł. (2011) (2017, 16 lutego). Normy i standardy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Pozyskano z https://obszarcsr.files.wordpress.com/2011/04/standardy_csr.pdf

Meronk, H., Bielewicz, A. (2009). 10 pułapek projektów outsourcingowych. Harvard Business Review, 71, 148–153.

NIK (2002) (2016, 5 kwietnia). Informacja o wynikach kontroli lokalizacji dużych obiektów handlowych (super i hipermarketów). Białystok. Pozyskano z https://bs.sejm.gov.pl/F?func=find- b&request=000059034&find_code=SYS&local_base=BIS01

PARP (2015) (2016, 5 kwietnia). Odpowiedzialność się opłaca, czyli CSR w MŚP. Pozyskano z https:// www.parp.gov.pl/attachments/article/48658/Odpowiedzialnos%CC%81c%CC%81%20 sie%CC%A8%20op%C5%82aca,%20czyli%20CSR%20w%20MS%CC%81P.pdf

Prahald, C.K., Krishan, M.S. (2008). The New Age of Innowation: Driving Cocreated Value Through Global Networks. Nowy Jork: McGraw-Hill.

Przybylska, K. (2001). Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Przybylska, K. (2010). Obszary współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi dostawcami kraju goszczącego. W: Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 59–77.

Rojek-Nowosielska, M. (2017). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Model–diagnoza– ocena, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Rymarczyk, J. (1996). Internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Sulejewicz, A. (1997). Partnerstwo strategiczne. Modelowanie współpracy przedsiębiorstw. Warszawa: Szkoła Głowna Handlowa.

Szwajca, D. (2016). Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa. Warszawa: CeDeWu.

Taymaz, E., Kılıcaslan, Y. (2005). Determinants of subcontracting and regional development: An empirical study on Turkish textile and engineering industries. Regional Studies, 39.

Tylec, T. (2010). Transfer technologii z transnarodowych korporacji do lokalnych przedsiębiorstw. W: Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego. Kraków: Badania statutowe UEK, 97–117.

Published

2018-06-27

How to Cite

Kowalska, K. (2018). Dissemination of CSR Practices within the Framework of Cooperation Between International Corporations and Local Companies of the Host Country. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(2), 142–151. https://doi.org/10.24917/20801653.322.9