Influence of human capital supplies on the creation of information society and the innovation of industrial structures

Authors

  • Monika Borowiec Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
  • Sławomir Dorocki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
  • Bartosz Jenner Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Katedra Toksykologii Klinicznej i Środowiskowej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.13.8

Keywords:

kapitał ludzki, społeczeństwo informacyjne, przemysł, innowacyjność

Abstract

In the transformation process from the industrial phase of civilizational development to the information phase, the economic base of different scales of spatial structures undergoes fundamental changes. The result of this process is the transformation of the job market. The number of workers in traditional industrial sectors decreases as the result of the development of new sectors connected with computer industry, which leads to workers’ change in sectors of high technologies, both the industry and the services.This article presents the analysis of differentiation of European space and the changes of chosen indicators related to the quality of human capital which determine the development of information society and the growth of economic innovation.The authors of the article attempt to determine the relations between selected features, the dynamics of their development and the time correlation by means of a synthetic measure, related to the differentiation of intellectual potential and advanced economic technology in the analysed spatial structures (regions NUTS 2 and NUTS 1).The research takes into account the influence of particular empirical indicators on the value of the synthetic measure. This allows creation of a kind of hierarchy of European space according to the analysed features and the synthetic values determining the differentiation of the quality of intellectual supplies and economic innovation.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Babiak J. red., 2008, Fundusze europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.

Bal-Woźniak T., 2009, Infrastruktura systemu innowacyjnego jako czynnik transformacji struktur przemysłowych, [w:] Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 12, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa–Kraków.

Borowiec M., 2008, Rola kapitału ludzkiego w procesie podnoszenia konkurencyjności układów przestrzennych, [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, red. D. Ilnicki, K. Janc, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 3, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Chojnicki Z., Czyż T., 2008, Gospodarka oparta na wiedzy w regionach metropolitalnych i aglomeracjach miejskich w Polsce, [w:] Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej, red. T. Marszał, Studia, t. CXX, Tom wydany z okazji jubileuszu 50-lecia KPZK PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polska Akademia Nauk, Warszawa.

Daszkiewicz N., Korol T., Lachman E., Olczyk M., Starnawska M., Wolszczak-Derlacz J., 2008, Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, WN PWN, Warszawa.

Goldberg I., Goddard G., Kuriakose S., 2008, Building Knowledge-Based Economy and Absorptive Capacity to Enhance Growth: The Role of Cross-Border Knowledge Flows in Europe and Central Asia (ECA), [w:] Knowledge-Based Economy as Factor of Competitiveness and Economy Growth, ed. M. Runiewicz-Wardyn, L. Koźmiński, Academy of Entrepreneurship and Management, Warszawa.

Hastie T., Tibshirani R., Friedman J., 2001, The elements of statistical learning. Data mining, inference, and prediction Canada: Springer.

Markowski T., 2008, Gospodarka bazująca na wiedzy (GOW) a wyzwania wobec zagospodarowania przestrzennego – konceptualizacja problemu, [w:] Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej, red. T. Marszał, Studia, t. CXX, Tom wydany z okazji jubileuszu 50-lecia KPZK PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polska Akademia Nauk, Warszawa.

Okoń-Horodyńska E., 2000, Narodowy system innowacji w Polsce. W kierunku podejścia sieciowego, [w:] Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej, Wydawnictwo AE, MWES w Tarnowie, Kraków–Tarnów.

Reichel M., 2006, Potencjał innowacyjny Polski południowo-wschodniej w strukturach subregionalnych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz.

Skrzypek E., 2007, Rola wiedzy we współczesnym zarządzaniu, [w:] Polskie firmy wobec globalizacji, red. A. Sitko-Lutek, PWN, Warszawa.

Węgrzyn G., 2008, Zatrudnieni w nauce i technice a innowacyjność gospodarki – dokument elektroniczny (http://www.instytut.info/IVkonf/referaty/Wegrzyn.pdf).

Zioło Z., 1985, Zastosowanie miernika syntetycznego w badaniu układów przestrzennych w geografii przemysłu, Seminarium KGP PTG, Łódź, Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie.

Published

2009-01-01

How to Cite

Borowiec, M., Dorocki, S., & Jenner, B. (2009). Influence of human capital supplies on the creation of information society and the innovation of industrial structures. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 13, 95–109. https://doi.org/10.24917/20801653.13.8