Spatial Differentiation of Outstanding Financial Liabilities of Natural Persons in Poland

Authors

  • Paweł Nowak Pedagogical University of Krakow

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.333.4

Keywords:

culture of saving, lending culture, loans, overdue debt, state farms

Abstract

The aim of the article is to present the degree of indebtedness of Poles in spatial terms and to explain the causes of this phenomenon. The conclusions from the analysis show that the overdue debt is the result of a combination of causes, two of which seem to be essential - these are economic (structural) and cultural reasons. Economic reasons relate mainly to a large number of state-owned farms in Western and Northern Poland in the period before 1989. On the other hand, cultural causes are related to the first and also relate to the issue of connection with the place of residence and ownership. The inhabitants of Western Poland constitute an immigrant population, poorly emotionally and legally bound with the place of residence. The opposite are the inhabitants of Eastern Poland, who are often associated with the same place for generations. Aspirations affecting the financial behaviour of the population, shaped by neighbouring countries, are not without significance. Rich Germany creates other (higher) consumption standards in the West of Poland, rather than poor Ukraine in the East. The article uses causal relationships and elements of historical analysis. The information in it comes from scientific studies and reports on overdue debt in 2007-2017. Due to the complexity of the issues undertaken, the findings in the article are mainly of a directional nature and constitute a starting point for further in-depth research.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Paweł Nowak, Pedagogical University of Krakow

Paweł Nowak, PhD, Pedagogical University of Krakow, Faculty of Political Sciences, Department of Economics and Economic Policy. Economist and assistant professor in the Department of Economics and Economic Policy at the Faculty of Political Sciences of the Pedagogical University of Krakow. His main research interests include economy, safety of transaction and consumer protection. He is an author of numerous articles on economics, law and finance.

References

Bauman, Z. (2009). Konsumowanie życia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Choroś-Mrozowska, D., Clowes, D. (2012). Regionalne zróżnicowanie PKB i dochodów ludności w Polsce. Podstawowe relacje i uwarunkowania. W: B. Szopa (red.). Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Czapiewska, G. (2012). Ekonomiczno-społeczne skutki restrukturyzacji PGR na Pomorzu Środkowym. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Czapiński, J., Panek, T. (2009). Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.

Czubkowska, S. (2019, 15 stycznia). 60 lat temu powstały pierwsze PGR-y. Pozyskano z https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/138263,60-lat-temu-powstaly-pierwsze-pgr-

y.html

InfoDług. Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka. 21 edycja. (2012). BIG InfoMonitor.

InfoDług. Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i niesolidnych dłużnikach. 34 edycja (2018). BIG InfoMonitor.

Kisiel, M. (2019, 10 stycznia). Antylichwa 2.0 ma już 2 lata, a prawo wciąż dziurawe. Pozyskano z https://www.bankier.pl/wiadomosc/Antylichwa-2-0-ma-juz-dwa-lata-a-prawo-wciazdziurawe-7576474.html.

Kuśmierczyk, K. (2011). Ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania konsumpcji w regionach. W: A. Kusińska (red.). Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Michałek, M. (2013). Przemiany polskiej wsi w latach 1918–1989. Klio, 26, 55–80.

Nowak, P. (2018a). Ocena zdolności kredytowej jako narzędzie ochrony konsumenta. W: M. Jagielska, K. Podgórski, E. Sługocka-Krupa, M. Fras (red.). Prawa konsumenta w teorii i praktyce. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 199–210.

Nowak, P. (2018b). Udział biur informacji gospodarczej w systemie wymiany informacji o zobowiązaniach finansowych dłużników. Przedsiębiorczość–Edukacja, 14, 221–233.

Opolski, K., Gemzik-Salwach, A. (2016). Perspektywy finansowe i wiarygodność kredytowa gospodarstw domowych w kontekście programu „Rodzina 500+” (Propozycja metody kalkulacji finansowej na przykładzie województwa podkarpackiego). Bezpieczny Bank, 2(63), 90–118.

Polak, E. (2016). Jakość życia w polskich województwach – analiza porównawcza wybranych regionów. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 48, 66–89.

Raport o sytuacji banków w 2017 roku (2018). Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Rząd przyjął plan finansowy na lata 2017–2020 – prognoza spadku bezrobocia i wzrostu płac. (2019, 15 stycznia). Pozyskano z https://www.bankier.pl/wiadomosc/Rzad-przyjal-planfinansowy-na-lata-2017-20-prognoza-spadku-bezrobocia-i-wzrostu-plac-3684142.html.

Sepioło, M (2019, 10 stycznia). Ostatnie tchnienie PGR-u. Pozyskano z http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,23349338,ostatnie-tchnienie-pgr-u-mlodzi-ktorzy-tu-zostali-nadal.html

Suliborski, A., Kujawiak, A. (2017). Transformacja Państwowych Gospodarstw Rolnych Sarnów i Bełdów w województwie łódzkim w prywatne przedsiębiorstwa. Konsekwencje społeczne. Acta Universitatis Lodziensis, 29, 5–26.

Szarfenberg, R. (2019, 10 stycznia). Wpływ świadczenia wychowawczego (500+) na ubóstwo ogółemi ubóstwo dzieci na podstawie mikrostymulacji. Pozyskano z http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/wplyw500+.pdf.

Szpringer, W. (2009). Społeczna odpowiedzialność banków. Między ochroną konsumenta a ochroną socjalną. Warszawa: Wolters Kluwer.

Wróbel, M., Stach, D. (2014). Odpowiedzialność w zaciąganiu zobowiązań finansowych wyzwaniem dla współczesnych konsumentów i przedsiębiorców. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistycznej Zarządzanie, 2, 307–320.

Wskaźnik urbanizacji w Polsce (2019, 10 stycznia). Pozyskano z https://www.rozmiar.com/wskaznik-urbanizacji-w-polsce.php

Zadłużenie na mieszkańca w gminach (2019, 15 stycznia). Pozyskano z http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.praca.akty/184197/Zadluzenie-na-mieszkanca-w-gminach-1-250

Published

2019-09-30

How to Cite

Nowak, P. (2019). Spatial Differentiation of Outstanding Financial Liabilities of Natural Persons in Poland. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 33(3), 58–69. https://doi.org/10.24917/20801653.333.4

Most read articles by the same author(s)