The Impact of System and Legal Changes on Improving the Adequacy of Insurance Products to the Consumer’s Needs and Requirements

Authors

  • Paweł Nowak Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.322.11

Keywords:

consumer protection, insurance, insurance distribution directive, misselling

Abstract

The article presents the changes in the supervisory paradigm and the latest legal regulation on insurance market aimed at prevention of misselling. First, the concept, form and scale of this phenomena were briefly described. There were analyzed some regulations of Insurance Distribution Directive (IDD) 2016/97 of 20 January 2016 implemented into Polish legal system, in aspect of their influence on reduction of misselling and inadequate sales to the needs of customers. In particular the norms imposing on distributors to act in the best interest of their consumers, necessity to recognize consumer’s needs and expectations and the compensation system for agents were considered. The conclusions indicate fundamental reconstruction of consumer protection model on insurance market. The implementation of Insurance Distribution Directive will not cause the unification of consumer service between various channels of distribution but will reduce the conflict of interest between contract sides and the unsuitability of insurance products. The efficiency of regulations will depend on the ability of executions by supervisions authority first of all. Research methods used in the article include analysis of literature and legal regulations.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Paweł Nowak, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Paweł Nowak, Ph.D., economist and assistant professor in the Department of Economics and Economic Policy, the Pedagogical University of Cracow. Main research interests: economy, safety of transaction and consumer protection. He is the author of numerous articles on economics, law and finance.

References

Baker, A. (2013). The New Political Economy of the Macroprudential Ideational Shift. New Political Economy, 18(1), 112–139.

Bielecki, M., Jasiński, A., Wiśnios, Z., Wolińska, B. (2016). Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Raport rzecznika finansowego. Warszawa: Rzecznik Finansowy.

Cichorska, J. (2017). Misselling, czyli sprzedaż niepotrzebnych instrumentów finansowych i jej skutki. Stan prawny w Polsce i Wielkiej Brytanii. Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection, 24(2), 18–34.

Flejterski, S., Panasiuk., A., Perenc, J., Rosa, G. (red.) (2005). Współczesna ekonomika usług. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jurczyk, Z., Majewska-Jurczyk, B. (2015). Model ochrony konsumentów w Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 380, 453–464.

Lacko, J.M., Pappalardo, J.K. (2004). The Effect of Mortgage Broker Compensation Disclosures on Consumers and Competition: A Controlled Experiment. Washington: Federal Trade Commission.

Malinowska, K. (2012). Broker a ubezpieczyciel. W: M. Serwach (red.). Broker w świetle prawa i praktyki ubezpieczeniowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Małecki, W. (2014). Przeciwdziałanie procykliczności sektora bankowego. Gospodarka Narodowa, 4(272), 27–54.

Michór, A. (2015). Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym a ochrona konsumenta. Bezpieczny Bank, 1(58), 156–182.

Monkiewicz, J. (2017). W poszukiwaniu nowego paradygmatu ochrony konsumentów na rynkach finansowych. Jak chronić konsumenta na rynku finansowym? Modele i doświadczenia międzynarodowe.

Materiały konferencyjne. Warszawa: Rzecznik Finansowy.

Monkiewicz, J., Monkiewicz, M. (2015). Tendencje rozwoju ochrony konsumentów na rynku ubezpieczeniowym. Rozprawy Ubezpieczeniowe, 18(1), 5–17.

Nowak, P. (2016). Bezpieczeństwo ekonomiczne konsumenta na rynkach usług finansowych. W: A. Piędel, J. Pomiankiewicz, A. Żebrowski (red.). Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa.

Nisko: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Nisku.

Orlicki, J. (2017). Aksjologia dystrybucji ubezpieczeń – kryteria uznawania działań dystrybutora za zgodne z prawem i etyczne. W: B. Gnela, M. Szaraniec (red.). Dystrybucja usług ubezpieczeniowych. Wybrane zagadnienia prawne. Warszawa: Difin.

Polityka ochrony konkurencji i konsumentów (2015). Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Rutkowska-Tomaszewska, E. (2017). Zakres podmiotowy ochrony klienta i jej mechanizmy na regulacji dotyczących dystrybucji ubezpieczeń. W: B. Gnela, M. Szaraniec (red.). Dystrybucja usług ubezpieczeniowych. Wybrane zagadnienia prawne. Warszawa: Difin.

Szaraniec, M. (2013). Kontrowersje wokół relacji łączącej brokera z ubezpieczycielem w zakresie wynagrodzenia brokera w świetle projektu zmiany dyrektywy2002/92 WE o pośrednictwie ubezpieczeniowym. W: J. Kruczalak-Janowska (red.). Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego. Warszawa: LexisNexis.

Szaraniec, M. (2017a). Publicyzacja regulacji dystrybucji usług ubezpieczeniowych. W: B. Gnela, M. Szaraniec (red.). Dystrybucja usług ubezpieczeniowych. Wybrane zagadnienia prawne. Warszawa: Difin.

Szaraniec, M. (2017b). Działalność gospodarcza pośredników ubezpieczeniowych. Studium publicznoprawne. Warszawa: Difin.

Tarasiuk, A. (2017). Zachęty do rekomendowania klientom konkretnego produktu ubezpieczeniowego na tle dyrektywy IDD oraz wytycznych EIOPA. W: B. Gnela, M. Szaraniec (red.). Dystrybucja usług ubezpieczeniowych. Wybrane zagadnienia prawne. Warszawa: Difin.

Wierzbicka, E. (2016). Misseling barierą rozwoju ubezpieczeń w Polsce. Zeszyty Nakowe Wyższej Szkoły Humanistycznej. Zarządzanie, 2, 315–327.

Więcko-Tułowiecka, M. (2014a). Ochrona konsumentów w umowach ubezpieczenia. Warszawa: LexisNexis.

Więcko-Tułowiecka, M. (2014b). Ubezpieczenia kredytu w wybranych pastwach Unii Europejskiej w ocenie Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń. Rozprawy Ubezpieczeniowe, 17(2), 144–158.

Wojewoda-Leśniewicz, K. (2017, 15 grudnia). Przełomowy wyrok sądu: polisolokaty niewiarygodnie oszukańcze. Pozyskano z http://www.bankier.pl/wiadomosc/Przelomowy-wyroksadu- polisolokaty-niewiarygodnie-oszukancze-7270243.html

Published

2018-06-27

How to Cite

Nowak, P. (2018). The Impact of System and Legal Changes on Improving the Adequacy of Insurance Products to the Consumer’s Needs and Requirements. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(2), 164–174. https://doi.org/10.24917/20801653.322.11

Most read articles by the same author(s)