The influence of transformational processes on the local industrial structures on the example of the former Słupsk voivodship

Authors

  • Paweł Czapliński Akademia Pomorska, Słupsk Instytut Geografii i Studiów Regionalnych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.9.5

Keywords:

transformacja, przemysł, lokalne, słupskiego

Abstract

In the industry of the former Słupsk voivodship, in the period of 1989-2000 substantial changes took place, both quantitative and qualitative, and its future, without any doubt, will depend not only on the possibility of effective local and regional development, but also on the municipal authorities that are responsible for its area’s social and industrial development. As a consequence of the structural changes, there has been a diminution of the cities’ role as important centres assembling industrial production potential. The industrial activity has considerably been shifted to the suburban and country areas, where it has found better economic conditions. After the year of 1992, there have been considerable spatial transformations of industry’s division structure. The region’s traditional divisions have lost their leading role to the chemical (plastic) and the electromechanical industries.

During the 1997-2002 period, locational preferences changed. There was an increase in the importance of the following: the cost-factor, institutional support and accessibility of communication. The factor described as business environment, however, was developing in an unsteady fashion, deepening hitherto existing spatial differences. The privatization process of the state property, the founder’s organ of which was the Słupsk voivod, had not been completed till 31st December, 1998. The initiated administration reform did not disturb the processes already in action. The industry’s model of privatization in Slupsk voivodship is very characteristic for the general tendency all over the country

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Czapliński P. 2003, Ścieżki prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w regionie słupskim, Słupskie Prace Geograficzne, nr 1, Wydawnictwo PAP, Słupsk

Czapliński P. 2004, Czynniki podjęcia działalności produkcyjnej w podregionie słupskim, [w:] Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, red. Z. Michalczyk, Wydawnictwo UMCS, Lublin

Kukliński A. 1961, Problemy badań nad lokalizacją poszczególnych gałęzie przemysłu w Polsce,Biuletyn KPZK PAN, nr 7 (9), PWN, Warszawa

Kukliński A. 1995, Europejski kontekst polskiej przestrzeni, [w:] Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, red. J. Kołodziejski, t. 1, Warszawa

Makieła Z. 2000, Restrukturyzacja przemysłu Polski w latach 1989–1999 (na wybranych przykładach), „Geografia w Szkole”, nr 4

Mikołajewicz Z. 1995, Procesy restrukturyzacji przemysłu w regionach, Wydawnictwo UO, Opole

Pełka B., 1998, Przemysł Polski w perspektywie strategicznej, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Wydawnictwo „Orgmasz”, Warszawa

Rydz E., Jażewicz I. 1994a, Przemiany struktur gałęziowo-przestrzennych przemysłu województwa słupskiego w zmieniających się warunkach gospodarowania, [w:] Zachowanie przestrzenne przemysłu w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, Wydawnictwo Naukowe WSP, Warszawa–Kraków

Rydz E., Jażewicz I. 1994b, Procesy transformacji słupskiego ośrodka przemysłowego w latach 1990–1995, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, Wydawnictwo Naukowe WSP, Warszawa–Kraków

Rydz E., Zaleski J. 1992, Słupsk jako ośrodek przemysłowy, [w:] Rola i funkcje Słupska na tle sieci osadniczej Środkowego Wybrzeża, Wydawnictwo WSP, Słupsk

Stryjakiewicz T. 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Wydawnictwo UAM, Poznań

Zioło Z. 1997, Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Wydawnictwo Naukowe WSP, Warszawa–Kraków

Zioło Z. 1999, Transformacja struktur subregionalnych Polski południowo-wschodniej w procesie zmian systemu gospodarowania, Wydawnictwo PAN, Oddział w Krakowie, Kraków

Zioło Z. 2000, Problemy integracji międzynarodowej przemysłu w procesie zmian systemu gospodarowania, [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 1, Warszawa–Kraków, s. 13–21

Published

2013-03-19

How to Cite

Czapliński, P. (2013). The influence of transformational processes on the local industrial structures on the example of the former Słupsk voivodship. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 9, 52–61. https://doi.org/10.24917/20801653.9.5

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>