Classification of European Union Countries Based on Employment Structure in Sectors and Selected Sections – Assessment of Similarity of Divisions

Authors

  • Małgorzata Markowska Wrocław University of Economics and Business, Poland
  • Danuta Strahl WSB University in Dąbrowa Górnicza, Poland

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.341.1

Keywords:

employment, EU countries, European Union, sections

Abstract

The aim of the paper is to analyse and evaluate the relation between sector employment structure (sectors are as follows: 1. Agriculture, forestry and fishing; mining and quarrying; 2. Manufacturing; 3. Electricity, gas, steam and air conditioning supply; water supply and construction; 4. Services) and employment structure at selected high technology and knowledge-intensive employment sections in European Union countries. Complete linkage method was used to cluster countries characterised by sector and section employment structures separately, for sector and section structures, and for 2008 and 2018. Respectively 8 and 6 groups of countries in those years have been found with respect to sector structure, while 8 and 9 for high technology and knowledge-intensive sections. Divisions have been compared with Sokołowski’s (1976) measure similar to Rand index. The results are as follows: sector structures between 2008 and 2018 - 0.839; section structures between 2008 and 2018 - 0.913; between sector and section structures in 2008 - 0.704; between sector and section structures in 2018 - 0.807.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Małgorzata Markowska, Wrocław University of Economics and Business, Poland

Małgorzata Markowska associate professor, Wroclaw University of Economics and Business. Is an associate professor at the Regional Economics Chair of Wrocław University of Economics and Business. She is a member of Polish Classification Society and Regional Studies Association. Her research deals with econometric measurement, evaluation, variability and dynamics of development, competitiveness, knowledge-based economy, smart specializations, convergence and innovativeness in European regional space. As an author or co-author she published more than 100 scientific papers and 25 chapters in books, and recently her own dissertation “Dynamic Taxonomy of Regions’ Innovativeness”. She took part in 12 scientific projects financed by Polish National Centre of Science and European Union, and in projects for governmental, local administration and business units.

Danuta Strahl, WSB University in Dąbrowa Górnicza, Poland

Danuta Strahl, full professor WSB University in Dąbrowa Górnicza, Faculty of Management. Is a full professor at WSB University in Dąbrowa Górnicza. For many years she has been the Head of the Department of Regional Economy at Wrocław University of Economics. She is a member of the Statistics and Econometrics Committee of Polish Academy of Sciences and the Section of Classification and Data Analysis of Polish Statistical Association. Her research interests are focused on regional analysis using econometric methods. She is the author and co-author of over 250 scientific studies, including several monographs. She supervised 15 grants financed from the Ministry and the National Science Centre funds and participated in several European Union projects. She is the reviewer of many scientific papers, including postdoctoral and professorship dissertations.

References

Chomątowski, S., Sokołowski, A. (1978). Taksonomia struktur. Przegląd Statystyczny, 2, 217–225.

Eurostat (2019, 25 września). Pozyskano z htec_emp_reg2, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=htec_emp_reg2&lang=en

Markowska, M. (2016). Identyfikacja znaczenia krajów w gospodarce Unii Europejskiej z wykorzystaniem miary dekompozycji zmian struktury. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 9(957), 71–87.

Markowska, M. (2017a). Decomposition of changes in structure and trends in employment in Czechia at NUTS 2 level. GeoScape, 11(2), 84–92.

Markowska, M. (2017b). Province capitals vs. their neighbors – the assessment of changes by dynamic classification of employment structures. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 314, 28–44.

Markowska, M., Sobolewski, M. (2014). Wrażliwość regionalnych rynków pracy Unii Europejskiej na kryzys ekonomiczny. Klasyfikacja metodą Warda z warunkiem spójności. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 308, 87–103.

Markowska, M., Sobolewski, M., Sokołowski, A., Strahl, D. (2014). Tests for connection between clustering of polish counties and province structure. Statistics in Transition. New Series, 15(2), 309–316.

Markowska, M., Sokołowski, A. (2016). Metoda dekompozycji zmian struktury. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(3), 25–32.

Markowska, M., Sokołowski, A. (2017). Ocena udziału sektorów w zróżnicowaniu struktur zatrudnienia w Warszawie i powiatach sąsiadujących w latach 2005–2014. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(4), 25–39.

Markowska, M., Sokołowski, A. (2019). Sektorowe struktury zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 2008–2017 – nowe podejście w ocenie dynamiki. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 33(2), 7–17.

Markowska, M., Sokołowski, A., Strahl, D. (2014). Taksonomia dynamiki zmian struktury zatrudnienia w nowoczesnym przemyśle i usługach, w regionach Unii Europejskiej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 26, 46–64.

Markowska, M., Sokołowski, A., Strahl, D. (2019). Dynamiczne skalowanie wielowymiarowe w analizie zmian struktury zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 1999–2016. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 33(1), 7–17.

Markowska, M., Strahl, D. (2017). Miasta wojewódzkie a ich otoczenie – trendy zmian sektorowej struktury pracujących. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 477, 135–143.

Markowska, M., Strahl, D., Sobczak, E., Hlavacek, P. (2019). Podobieństwo struktur zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 2008–2017 – ocena dynamiki. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 33(4), 283–294.

Najman, K. (2007). Charakterystyka mierników oceny podobieństwa wyników podziałów. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 3, 191–201.

Rand, W.M. (1971). Objective criteria for the evaluation of clustering methods. Journal of the American Statistical Association, 66(336), 846–850.

Sokołowski, A. (1976, 1977). Metoda porównywania wyników podziału zbioru skończonego. XII Konferencja naukowa ekonometryków, statystyków i matematyków z Akademii Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia. Karpacz. Streszczenie: Przegląd Statystyczny, 365.

Węgrzyn, G. (2014). Knowledge-intensity and employment structures in European countries. Journal of International Studies, 7(2), 96–105.

Węgrzyn, G. (2015). Innowacje w sektorze usług a zmiany strukturalne w zatrudnieniu. Monografie i Opracowania, 256. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Węgrzyn, G. (2017a). Employment in the Service Sector – Nature of its Structural Changes. W: Hradec Economic Days Vol. 7(1). Double-blind peer-reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2017, January 31 st and February 1 st, Hradec Králové, Czech Republic / Jedlicka Pavel, Maresova Petra, Soukal Ivan (red.), University of Hradec Králové, 926–935.

Węgrzyn, G. (2017b). Pracujący w sektorze usług w gospodarce opartej na wiedzy – zmiany strukturalne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 475, 368–379.

Węgrzyn, G., Miłaszewicz, D. (2017). Sektor usług w gospodarce opartej na wiedzy – analiza porównawcza. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 47(3), 433–443.

Published

2020-03-30

How to Cite

Markowska, M. ., & Strahl, D. . (2020). Classification of European Union Countries Based on Employment Structure in Sectors and Selected Sections – Assessment of Similarity of Divisions. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 34(1), 7–19. https://doi.org/10.24917/20801653.341.1

Most read articles by the same author(s)