Europejskie uwarunkowania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Authors

  • Andrzej Wieloński Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej
  • Katarzyna Szmigiel Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.8.10

Keywords:

MŚP, Europa, Polska

Abstract

Cechą charakterystyczną gospodarki Unii Europejskiej jest znaczący w niej udział sektora małych i średnich przedsiębiorstw - MSP. Przedsiębiorstwa te, w porównaniu z przedsiębiorstwami dużymi, w tym zwłaszcza spółkami akcyjnymi, są słabszymi podmiotami gospodarczymi. Ich znacznie mniejsze możliwości pozyskiwania kapitału i zaawansowanych technologii powodują, że są w dużym stopniu zagrożone upadłością. Jednak dzięki aktywnej polityce wspierania prywatnej przedsiębiorczości liczba nowo powstających przewyższa liczbę tych, którym się nie powiodło (Leśniewski 2003). Polityka ta opiera się na założeniu, że sektor MSP przyczynia się do powstawania klasy średniej, której istnienie jest warunkiem stabilnej demokracji oraz przeciwdziała procesom koncentracji w gospodarce rynkowej i jej monopolizacji, ograniczającym wolny wybór i konkurencję (Ważniewski 2003).

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Filipowicz O., 2003, Polskie MSP – unijne pieniądze, „Nowy Przemysł”, nr 9, s. 46–49

Gałczyńska M., 2002, Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programu PHARE

i 2001, [w:] Źródła finansowania działalności polskich przedsiębiorstw. Fundusze przedakcesyjne i strukturalne, Centrum Euro Info, Lublin

Grzelakowski A., Jasiński P., Streżyńska A., Szablewski A., Wodniak P., śylicz T., 2003, Biała

Księga, Część III. Liberalizacja i integracja rynków przemysłów sieciowych. Trwały rozwój,Warszawa

Guz-Vetter M., 2001, PHARE 2000 dla Polski Wschodniej i Śląska. Ocena przygotowania administracji, Warszawa

Leśniewski M., 2003, Małe i średnie firmy – sól Unii, „Home & Market”, nr 7–8, s. 48–49

Kaliszuk A., 2003, Mali i średni przedsiębiorcy, [w:] Programy Unii Europejskiej dla Polski. Przewodnik, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa

PHARE 2000 dla Polski Wschodniej i Śląska. Ocena przygotowania administracji, Warszawa

Rachtan P., 2003, Polska Przedsiębiorczość, „Nowe śycie Gospodarcze”, nr 12, s. 4–7

Tworos P., 2000, Pomoc Unii Europejskiej dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej w latach dziewięćdziesiątych, [w:] Droga do Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, red. C. Gołębiowski et al, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa

Ważniewski P., 2003, Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa”, nr 5–6, s. 78–90

Program ramowy badań i rozwoju technicznego (2002–2006) – przewodnik dla wnioskodawców, 2002, Komisja Europejska, PAN, Warszawa

www.parp.gov.pl

www.delpol.pl

www.cie.gov.pl

www.6pr.pl

Published

2006-01-01

How to Cite

Wieloński, A., & Szmigiel, K. (2006). Europejskie uwarunkowania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 8, 109–114. https://doi.org/10.24917/20801653.8.10

Most read articles by the same author(s)