Global corporations’ shaping processes and influence on their environment

Authors

  • Zbigniew Zioło Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.12.1

Keywords:

korporacje, otoczenie, kształtowanie

Abstract

The chief role in the development of economy is played by the leading global corporations, characterized by great economic potential and network layout of the location of their branches. Basing on this, an attempt was made to build a model of a global corporation, including its structure and outline of functioning. Next, various types of its connection with its environment were determined. These relations were presented in a matrix and verified on the example of location of global corporations service centres and the location inquiries of Far East companies in Poland.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Domański B., 2006, Polski przemysł na tle przemysłu Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Warszawa–Kraków, s. 27–46

Brezień P., 2006, Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych i ich wpływ na umiędzynarodowienie działalności gospodarczej w województwo dolnośląskim, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Warszawa–Kraków, s. 60–73

Huculak M. 2006, Procesy współkształtujące globalizację przemysłu piwowarskiego Europy, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Warszawa–Kraków, s. 152–159

Gierańczyk W., 2003, Wybrane aspekty konkurencyjności polskiego przemysłu w dobie globalnych wyzwań, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Warszawa–Kraków, s. 77–86

Gierańczyk W., 2006, Rola przedsiębiorstw w polskiej gospodarce w okresie transformacji ustrojowej, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Warszawa–Kraków, s. 91–99

Gierańczyk W., Stańczyk A., 2003, Korporacje międzynarodowe w przestrzeni globalnej, [w:] Kształtowanie się struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 5, Warszawa–Kraków, s. 73–83.

Kitowski J.(red.), 2003, Eastern Dimension of European Union, Geopolitical Studies, vol. 11, Polish Academy of Sciences, Institute of Geography and Spatial Organization, Warsaw

Komornicki T., 2006, Eksport w ujęciu regionalnym jako miernik rozwoju przemysłu, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Warszawa–Kraków, s. 167–178

Kukliński (red.), 2001, Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI wieku, Komitet BadańNaukowych, Warszawa

Paszkowski M., Luchter L., 2006, O problemach pomiaru efektów transformacji gospodarczej w porównaniach międzynarodowych, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Warszawa–Kraków, s. 100–108

Rachwał T., 2003, Globalne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw Polski PołudniowoWschodniej, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji

Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Warszawa–Kraków, s. 129–138

Rachwał T., 2006, [w:] Restrukturyzacja technologiczna przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej jako czynnik podnoszenia ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Warszawa–Kraków, s. 192–203

Reśko D., 2006, Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w otoczeniu międzynarodowym, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Warszawa–Kraków, s. 115–126

Sala S., 2003, Wybrane cechy działalności korporacji transnarodowych i ich implikacje dla Polski, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Warszawa–Kraków, s. 101–107

Sala S., 2006, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a procesy globalizacji, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Warszawa–Kraków, s. 80–90

Szpytkowska M., 2006, Rozwój sektora teleinformatycznego w Trójmieście jako przejaw procesów globalizacji, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Warszawa–Kraków, s. 160–166

Tkocz M., 2003, Przejawy procesu globalizacji w przemyśle województwa śląskiego, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Warszawa–Kraków, s. 67–76

Tkocz M., Sobala O., 2006, Kapitał zagraniczny w przemianach gospodarczych tradycyjnego ośrodka przemysłowego na przykładzie Chorzowa, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Warszawa–Kraków, s. 74–79

Toboska A., Matykowski R., 2006, Działalność przemysłowa w warunkach wzrastającej internacjonalizacji i globalizacji na przykładzie wybranych produktów, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Warszawa–Kraków, s. 47–59.

Wajda E., 2003, Proces kształtowania się Motoroli jako firmy ponadnarodowej, [w:] Kształtowanie się struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 5, Warszawa–Kraków, s. 85–114

Wajda E., 2006, Rozwój i struktura przestrzenna działalności Nokia w latach 1997–2003, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Warszawa–Kraków, s. 219–240

Wajda E., Zoricic-Wołek, 2003, Proces kształtowania się korporacji IBM, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Warszawa–Kraków, s. 117

Wajda E., Zalewska K., 2003, Struktura przestrzenno-organizacyjna General Motors, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Warszawa–Kraków, s. 119–127

Wieloński A., 2003, Przemysł Nowej Gospodarki, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Warszawa–Kraków, s. 21–25

Wieloński A., Szmigiel K., 2006, Europejskie uwarunkowania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Warszawa–Kraków, s. 109–114

Zioło Z., 1999, Model funkcjonowania przestrzeni geograficznej jako próba integracji badań geograficznych, [w:] Geografia na przełomie wieków – jedność w różnorodności, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 122–131

Zioło Z., 2003, Kształtowanie się przedsiębiorstw przemysłowych w procesie globalizacji, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Warszawa–Kraków, s. 9–19

Zioło Z., 2006, Zróżnicowanie światowej przestrzeni przemysłowej w świetle koncentracji siedzib zarządów wiodących korporacji, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Warszawa–Kraków, s. 9–26

Published

2009-01-01

How to Cite

Zioło, Z. (2009). Global corporations’ shaping processes and influence on their environment. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 12, 11–32. https://doi.org/10.24917/20801653.12.1

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>