Działalność przemysłowa w warunkach wzrastającej internacjonalizacji i globalizacji na przykładzie wybranych produktów

Authors

  • Anna Tobolska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Roman Matykowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.8.4

Keywords:

przemysł, internacjonalizacja,

Abstract

Celem pracy jest przedstawienie przebiegu procesów globalizacji zachodzących na płaszczyźnie działalności przemysłowej w wybranych jej działach: hutnictwie i produkcji farmaceutyków. Termin globalizacja, mimo że powszechnie stosowany, jest bardzo niejednoznaczny. W bogatej literaturze poświęconej tej problematyce można znaleźć bardzo wiele definicji i charakterystyk tego procesu. Brak jednoznacznej definicji wynika głównie z tego, że jest to proces wielowymiarowy, który można analizować z różnych punktów widzenia. Niektórzy badacze porównują go z procesami internacjonalizacji, przy czym albo utożsamiają obydwa pojęcia …

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Czupiał J., 1997, Organizacja przedsiębiorstw wielonarodowych, [w:] Olszewski L., Mozrzymasa J. (red.), Struktury przemysłowe w gospodarce. Aspekty ekonomiczne, społeczno-kulturowe i polityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

Dicken P., 1992, Global shift. The internationalization of economic activity, Guilford Press: New York–London

Dicken P., 1998, Global shift. Transforming the world economy, Paul Chapman Publ. Ltd.: London

Kowalski P., 1978, Stal, „Poznaj świat”, nr 1, s. 39–40

Kukułka J., 2002, Prawa rozwoju i zmienności stosunków międzynarodowych w świetle procesów globalizacji. Oblicza procesów globalizacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin

Liberska B., 2002, Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Moraczewska A., 2002, Korporacje transnarodowe w procesach globalizacji, [w:] Pietraś M. (red.), Oblicza procesów globalizacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin

Zorska A., 1998, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszaw

Published

2006-01-01

How to Cite

Tobolska, A., & Matykowski, R. (2006). Działalność przemysłowa w warunkach wzrastającej internacjonalizacji i globalizacji na przykładzie wybranych produktów. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 8, 47–59. https://doi.org/10.24917/20801653.8.4

Most read articles by the same author(s)