Rola przedsiębiorstw w polskiej gospodarce w okresie transformacji ustrojowej

Authors

  • Wiesława Gierańczyk Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Geografii, Zakład Geografii Ekonomicznej i Badań Regionalnych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.8.8

Keywords:

gospodarka, przedsiębiorstwa, transformacja,

Abstract

Ogół radykalnych zmian w systemie funkcjonowania polskiej gospodarki po 1989 określany jest mianem transformacji systemowej. Jako główną zasadę przeobrażeń w Polsce przyjęto, że zmiany powinny zmierzać do ukształtowania się gospodarki rynkowej, w której szczególną rolę pełnią przedsiębiorstwa. Pod względem ekonomicznym i prawnym przedsiębiorstwo to wyodrębniona jednostka gospodarcza, prowadząca działalność w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, tj. zysku i wzrostu wartości rynkowej firmy...


Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Bąk M. i in., 2001, Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny, PARP, Warszawa

Chojka J. (red.), 2002, Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym, WSE, Warszawa

Domański B., 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski, UJ, Kraków

Lewandowski M., 2001, Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, Warszawa

Przedsiębiorczość w Polsce. Raport, 2003, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa

Tokarski A., Tokarski M., 2002, Szanse i zagrożenia polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską, „Firma i Rynek”, nr 3

Ważniewski P., 2003, Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa”, nr 5–6

Zorska A., 1998, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa

Published

2006-01-01

How to Cite

Gierańczyk, W. (2006). Rola przedsiębiorstw w polskiej gospodarce w okresie transformacji ustrojowej. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 8, 91–99. https://doi.org/10.24917/20801653.8.8

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>