Restrukturyzacja technologiczna przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej jako czynnik podnoszenia ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym

Authors

  • Tomasz Rachwał Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.8.18

Keywords:

restrukturyzacja, technologia, przemysł, konkurencja

Abstract

Proces restrukturyzacji przemysłu, w tym podstawowych jego elementów, tj. przedsiębiorstw przemysłowych, jest procesem ze swej natury bardzo złożonym. Za Pasiecznym (1997) i Nalepką (1997, 1998) można wyróżnić dwa główne etapy tego procesu. Pierwszy - to uchronienie się przed upadkiem (jest to tzw. restrukturyzacja ratunkowa lub naprawcza), natomiast drugi - to w zależności od stopnia zaawansowania zmian - restrukturyzacja rekonwalescencyjna lub rozwojowa. Pierwszy etap obejmuje zmiany formy organizacyjno-prawnej (najczęściej przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa) i prywatyzację, racjonalizację poziomu zatrudnienia, restrukturyzację finansową(negocjacje z bankami i wierzycielami), rezygnację z produkcji wyrobów, które nie znajdują nabywców na wolnym rynku, oraz pozbywanie się zbędnego majątku produkcyjnego i nieprodukcyjnego. Drugi etap to doskonalenie zasad funkcjonowania, a więc działania na rzecz obniżenia kosztów, budowanie skutecznych strategii finansowych, wprowadzanie nowych produktów i technologii, modernizacja posiadanego majątku produkcyjnego, szerokie i intensywne działania projakościowe, zwiększanie aktywności marketingowej i ekspansja geograficzna oraz wchodzenie w fuzje i przejmowanie innych przedsiębiorstw.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Nalepka A., 1997, Istota, zakres i metodyka restrukturyzacji przedsiębiorstwa, [w:] Restrukturyzacja

a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, Materiały z konferencji, AE w Krakowie, Kraków

Nalepka A., 1998, Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków

Parysek J.J., 1992a, Polski przemysł a nowe warunki społeczno-ustrojowe, [w:] Studia geograficzne przemian społeczno-gospodarczych, red. Z. Chojnicki, Biuletyn KPZK PAN, z. 159, s. 75–88

Parysek J.J., 1992b, Dobrodziejstwo inwentarza czyli jak zrestrukturyzować przemysł Polski, [w:] Geografia przemysłu w warunkach nowego systemu gospodarowania – problemy badawcze i odzwierciedlenie ich w kształceniu nauczycieli, red. Z. Zioło, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków–Warszawa, s. 28–45

Pasieczny J., 1997, Restrukturyzacja – wczoraj, dziś i jutro, [w:] Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, AE w Krakowie, Kraków

Pełka B., 1994, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa przemysłowego, cz. I i II, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa

Rachwał T., 2000a, Zmiany funkcjonowania Zakładów Przemysłu Cukierniczego „San” S.A. w Jarosławiu pod wpływem inwestycji zagranicznych, [w:] Działalność człowieka i jego środowisko, red. Z. Zioło, Wyd. Nauk. AP, Kraków, s. 323–336

Rachwał T., 2000b, Wpływ inwestycji zagranicznych na zmiany w funkcjonowaniu Huty Szkła Jarosław S.A. w procesie transformacji gospodarczej, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny AP w Krakowie, z. 209, Prace Geograficzne XVIII, red. Z. Zioło, s. 63–72

Rachwał T., 2001a, Proces restrukturyzacji Zakładów Mięsnych „Nisko” S.A. jako potencjalny czynnik aktywizacji rolniczej bazy surowcowej północnej części województwa podkarpackiego, [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 3, Warszawa–Kraków–Rzeszów, s. 181–189

Rachwał T., 2001b, Funkcjonowanie Krakowskich Zakładów Elektronicznych „TELPOD” w świetle przemian w polskim przemyśle elektronicznym, [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 3, Warszawa–Kraków–Rzeszów, s. 167–180

Sadowski Z., 2003, Kierunki modernizacji strukturalnej polskiego przemysłu, [w:] Gospodarka Polski przed wejściem do Unii Europejskiej, red. J. Lipiński, A.Sławiński, PWE, Warszawa, s. 13–22

Sapijaszka Z., 1997, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, WN PWN, Warszawa

Stryjakiewicz T., 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, WN UAM, Poznań

Published

2006-01-01

How to Cite

Rachwał, T. (2006). Restrukturyzacja technologiczna przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej jako czynnik podnoszenia ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 8, 192–203. https://doi.org/10.24917/20801653.8.18

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>