Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Authors

  • Zbigniew Zioło Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.7.9

Keywords:

informatyka, struktura, przemysł

Abstract

Postępujący proces rozwoju społeczno-gospodarczego związany z przechodzeniem z fazy postindustrialnej do fazy informacyjnej przejawia się w powstawaniu nowych sektorów gospodarczych oraz instytucji, które podejmują nowe funkcje wynikających z nowych potrzeb postępu cywilizacyjnego. Istotną cecha społeczeństwa informacyjnego jest pojawianie się firm, które reprezentują nowy sektor przedsiębiorstw związanych z IT. Zróżnicowana przestrzeń geograficzna, przejawiająca się w określonym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego różnej skali układów przestrzennych (od skali globalnej po skalę lokalną) sprawia, że układy te stwarzają często odmienne uwarunkowania dla nowych impulsów rozwojowych związanych z fazą rozwoju informacyjnego na ich obszarze (Kukliński 2001, Wierzbicki 1995, Zioło 2001, 2003)

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, 2001, red. A. Kukliński, Warszawa

Wierzbicki A.P., 1995, Perspektywy cywilizacji światowej XXI wieku a przemiany w Polsce, [w:] Świat przyszłości a Polska. Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku”, Warszawa

Zioło Z., 2001, Informatyzacja przestrzeni gospodarczej jako wyznacznik konkurencyjności regionu, [w:] Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne, red. A. Klasik, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice, s. 37–57

Published

2004-01-01

How to Cite

Zioło, Z. (2004). Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 7, 97–106. https://doi.org/10.24917/20801653.7.9

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>