Wybrane problemy kształtowania się nowej struktury przemysłowej na obszarze GOP

Authors

  • Krzysztof Wiedermann Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.7.5

Keywords:

struktura, przemysł, GOP

Abstract

Od ponad dwustu lat na obszarze dzisiejszego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego dominował model gospodarki opartej na węglu. Tworzone na tym terenie przedsiębiorstwa wykształciły strukturę przemysłową zdominowaną przez „przemysł ciężki”, w którym najważniejszą rolę, mierzoną zarówno liczbą pracujących, majątkiem trwałym, jak i wartością sprzedaną produkcji, odgrywało górnictwo węgla kamiennego, hutnictwo żelaza, koksownictwo i energetyka (ryc. 1).

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI wieku, 2001, red. A. Kukliński, Warszawa

Materiały Agencji Rozwoju Lokalnego (www.arl.pl/inkubator.html)

Materiały Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (www.ksse.com.pl)

Tkocz M., 2001, Restrukturyzacja przemysłu regionu tradycyjnego, Katowice

Wiedermann K., 2002, Restrukturyzacja i modernizacja hutnictwa Żelaza Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (w druku)

Published

2004-01-01

How to Cite

Wiedermann, K. (2004). Wybrane problemy kształtowania się nowej struktury przemysłowej na obszarze GOP. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 7, 53–62. https://doi.org/10.24917/20801653.7.5

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>