Amazon.com corporation operating in economic crisis

Authors

  • Wioletta Kilar Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.27.4

Keywords:

Amazon, Bezos, corporation, crisis

Abstract

The paper analyses operations of Amazon.com, with a particular focus on the period of the global crisis. The aim is identifying changes in its economic potential and presenting actions undertaken by Amazon.com in order to reinforce its competitiveness and financial condition during the crisis. The research conducted showed that the corporation was growing fast and steady, as proven by the number of its staff and its financial performance. Contrary to most corporations in a variety of business sectors, performance of Amazon.com did not deteriorate as a result of the global crisis.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Wioletta Kilar, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Wioletta Kilar, Ph.D., the Pedagogical University of Cracow, Institute of Geography, the Departmentof Entrepreneurship and Spatial Management. She is an economic geographer. She is currently employedas an assistant professor in the Department of Entrepreneurship and Spatial Management in theInstitute of Geography at the Pedagogical University of Cracow. Her research interests focus primarilyon the processes of formation and operation of multinational corporations; globalization; transformationof spatial structures of industry; and issues of teaching entrepreneurship and geography in schools.

References

Dorocki, S. (2010). Współczesne procesy internacjonalizacji produkcji i delokalizacji przemysłu samochodowego Francji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 125−136.

Flejterski, S. (2010). Globalny kryzys bankowo-finansowy. Geneza, aktorzy, konsekwencje. W: G.W. Kołodko (red.). Globalizacja, kryzys i co dalej? Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 134−154.

Kalicki, K., Krześniak, A. (2010). Polityka pieniężna w strefie euro i USA a ceny aktywów w świetle doświadczeń kryzysu. W: G.W. Kołodko (red.). Globalizacja, kryzys i co dalej?. Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 155−185.

Kilar, W. (2007). Zarys kształtowania się korporacji ponadnarodowej Microsoft. W: I. Kiniorska, S. Sala (red.). Rola Geografii Społeczno-Ekonomicznej w Badaniach Regionalnych. Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych, tom II. Kielce: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Oddział Kielecki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 381−389.

Kilar, W. (2009). Rola korporacji Apple w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 5, 48−56.

Kilar, W. (2010). Procesy kształtowania się korporacji Ericsson. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 153−168.

Kilar, W. (2011). Wpływ kryzysu na funkcjonowanie korporacji Panasonic. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 187−196.

Kutera, M., Surydykowska, S.T. (2009). Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych. Warszawa: Difin.

Michalski, R. (2010). Globalny kryzys finansowo-gospodarczy a zmiana układu sił w gospodarce i finansach świata. W: G.W. Kołodko (red.). Globalizacja, kryzys i co dalej? Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 317−337.

Rachwał, T. (2009). Changes of industry in the countries of Central and Eastern Europe under conditions of economic transformation and european integration. W: J. Kitowski (red.). Geopolitical Studies, vol. 15. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 133−164.

Raporty roczne Amazon.com z lat 1997−2011. Pozyskano z http://www.amazon.com

Rosati, D. (2010). Przyczyny i mechanizmy kryzysu finansowego w USA w latach 2007−2009. W: G.W. Kołodko (red.). Globalizacja, kryzys i co dalej? Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 103−133.

Stodolak, S. (2009, 17 marca). Historia sukcesu sklepu Amazon.com. MamBiznes.pl. Pozyskano z http://mambiznes.pl/artykuly/czytaj/id/1090

Spector, R. (2000). Amazon.com. Historia przedsiębiorstwa, które stworzyło nowy model biznesu. Warszawa: K.E. Liber.

Wajda, E. (2003). Proces kształtowania się Motoroli jako firmy ponadnarodowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 5, 85−114.

Wajda, E. (2006). Rozwój i struktura przestrzenna działalności Nokii w latach 1997−2003. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 219−240.

Wajda, E., Zoričič-Wołek, M. (2003). Proces kształtowania się korporacji IBM. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 6, 109−118.

Zioło, Z. (2008). Procesy transformacji przemysłowych układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 11−22.

http://www.amazon.com

Published

2014-01-03

How to Cite

Kilar, W. (2014). Amazon.com corporation operating in economic crisis. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 27, 72–83. https://doi.org/10.24917/20801653.27.4

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 > >>