The Impact of Infrastructure, Industrial and Housing Investments on the Development of Local Systems Based on the Example of the Uniejów Commune in the Łódź Voivodeship (Poland)

Authors

  • Anita Kulawiak Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej
  • Tomasz Rachwał Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
  • Karolina Smętkiewicz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.323.5

Keywords:

entrepreneurs, geothermal water, investments, local development, location factors, socio-economic development, Uniejów commune

Abstract

The subject of the article are investments in the development of tourist, recreational, sports and health infrastructure, as well as production and housing investments that were implemented in 2007-2017 in the area of the urban-rural commune of Uniejów in the Lódź voivodeship and their impact on local development. The starting point in the conducted research was the identification of investment location factors in Uniejów in order to learn the mechanisms of location decisions and motives of entrepreneurs’ activities. The main objective of the research is to determine the impact of investments on local development in the socio-economic and spatial-functional dimension. In order to achieve the above-mentioned research objectives, in-depth interviews with entrepreneurs and an analysis of information and source data obtained from statistical databases, directly from entrepreneurs and from the Local Government Office were carried out. The research results indicate that the socio-economic changes observed in the Uniejów commune have been initiated since 2001 thanks to the use of geothermal water for heating, balneotherapy and recreation purposes. This activity once led to a poor urban-rural commune of mainly agricultural character with a small town of Uniejów for visible development of tourist infrastructure and for the city and surrounding villages to achieve the status of a health resort, which affected changes in the share of employment in the agricultural sector for the benefit of the services sector. The obtained research results indicate that the dynamic development of the Uniejów commune, lasting for the last decade, has its source in the increase in the number of investments, and is the result of the activity of self-government authorities and various social groups operating in the commune. At the same time, a multiplier effect is observed, as a result of which local government investments and the related development of enterprises generate new investments.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Anita Kulawiak, Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej

Anita Kulawiak, Ph.D., University of Lodz, Faculty of Geographical Sciences, Department of Regional and Social Geography. Ph.D. in Geography, assistant professor at the Department of Regional and Social Geography of the University of Lodz. The author’s academic and research interests focus on issues of entrepreneurship in small towns and rural areas, the transformation of the Polish economy and the use of EU funds in a variety of spatial scales. Author or co-author of about 30 publications.

Tomasz Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Tomasz Rachwał, Ph.D., Pedagogical University of Cracow, Institute of Geography, Department of Entrepreneurship and Spatial Management. Head of the Department of Entrepreneurship and Spatial Management of Institute of Geography of the Pedagogical University of Cracow, Rector’s Proxy for Entrepreneurship, member of the Senate of the Pedagogical University of Cracow, Deputy Chair of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, member of the editorial board of several journals, author of textbooks for geography and entrepreneurship. His research interests focus primarily on the issue of change of spatial and branch structures of industry, the determinants for the development of various branches of industrial activity, and the role of manufacturing, selected branches of services and entrepreneurship in local and regional development, as well as on geographical and entrepreneurship education.

Karolina Smętkiewicz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Karolina Smętkiewicz, Ph.D., Pedagogical University of Cracow, Institute of Geography, Department of Entrepreneurship and Spatial Management. Assistant professor at the Institute of Geography, Pedagogical University of Cracow (since 2017). In 2014, she obtained the Ph.D. degree in Earth Sciences in the field of socio-economic Geography at the University of Lodz. The author’s academic and research interests are related to using local resources (in particular geothermal waters) for the economic development of towns and regions, social activity and growth of entrepreneurship. The author deals mainly with the problems of socio-economic and functional-spatial changes of tourist and health resorts in Poland and Austria, as well as the issue of educational activities aimed at building ecological awareness and supporting sustainable development of towns. Thanks to conducting research during scholarship stays at universities in Germany and Austria, she has gained knowledge and experience, among others in the field of regional development opportunities based on local natural resources and socio-economic determinants, especially in the context of tourism development. In the years 2013–2017, as an employee of the Promotion Department of the Uniejów Municipality she dealt with, among others, activities related to the promotion of local natural resources and historical and cultural heritage, as well as ecological education, thus implementing the results of scientific work in practical activities.

References

Apartamenty termalne (2017, 20 grudnia). Pozyskano z http://apartamentytermalne.pl/ Aparthotel „Termy Uniejów” (2017, 20 grudnia). Pozyskano z http://www.aparthotel-termyuniejow.pl/

Bank danych lokalnych GUS (2017, 20 grudnia). Pozyskano z https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST 2016 (2017, 20 grudnia). Pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota”. Pozyskano z http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/ Ranking/Ranking_-_Zamoznosc_samorzadow_2016_r_OK.pdf

Brol, R. (1998). Zarządzanie rozwojem lokalnym – studium przypadków. Wrocław: Akademia Ekonomiczna.

Castells, M. (1983). The city and the grassroots. London: E. Arnold.

Chudak, M. (2012). Regulacje planistyczne jako istotny czynnik przyspieszający i usprawniający proces inwestycji gospodarczych. W: M.J. Nowak, T. Skotarczak (red.). Inwestycje w mieście.Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne. Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 105–120.

Gorczyczewska, E., Smętkiewicz, K. (2013a). Budowa i promocja marki miejsca na przykładzie uzdrowiska termalnego Uniejów. W: K. Heffner, M. Twardzik (red.). Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego – zastosowanie i efekty w małych miastach. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 396–408.

Gorczyczewska, E., Smętkiewicz, K. (2013b). The use of territorial marketing in the development of the municipality – case study of the thermal Spa Resort in Uniejów. Intercathedra, 29(4), 50–56.

Gorzelak, G. (2009). Fakty i mity rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne, 2(36), 5–27.

Grzymała, Z. (2012). Inwestycje komunalne w miastach. W: M.J Nowak, T. Skotarczak (red.). Inwestycje w mieście. Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne. Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 121–166.

Jaworek, M., Kuczmarska, M., Lizińska, W. (2016). Kreowanie klimatu inwestycyjnego na rzecz przyciągania inwestorów zagranicznych przez jednostki samorządu terytorialnego w wybranych województwach Polski. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 47(1), 53– 72.

Kotlińska, J. (2012). Inwestycje w mieście – aspekty finansowe. W: M.J. Nowak, T. Skotarczak (red.). Inwestycje w mieście. Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne. Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 29–44.

Kukliński, A. (1990). Experiences and prospects. W: A. Kukliński (red.). Globality versus Locality. Warszawa: University of Warsaw.

Kulawiak, A. (2015). Wykorzystanie funduszy strukturalnych w Uniejowie w latach 2004–2013. Biuletyn Uniejowski, 4, 157–166.

Kulawiak, A., Smętkiewicz, K. (2016). Polityka lokalna gminy Uniejów – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 24, 87–104 Kwiatkowski, E., Milewski, R. (2005). Podstawy ekonomii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Lizińska, W. (2011). Interwencje władz lokalnych jako systemu kształtującego klimat inwestycyjny. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Polityka ekonomiczna, 166, 395–404.

Meme Tech (2017, 20 grudnia). Pozyskano z http://www.memetech.pl/

Misterek, W. (2008) Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej samorządu terytorialnego. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Miszczuk, M. (2012). Polityka podatkowa miasta stymulująca przedsiębiorczość. W: M.J. Nowak, T. Skotarczak (red.). Inwestycje w mieście. Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne. Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 61–88.

Nowe osiedle termalne domków jednorodzinnych w Uniejowie. O inwestycji. (2017, 20 grudnia). Pozyskano z http://domkitermalne.pl/o-inwestycji/

Nowy inwestor chce wybudować w Uniejowie kompleks hotelowo-rekreacyjny (2017, 20 grudnia).

Portal Uniejów.net.pl. Pozyskano z http://uniejow.net.pl/pl/11_wiadomosci/1181_nowy_ inwestor_chce_wybudowac_w_uniejowie_kompleks_hotelowo_rekreacyjny.html

Parysek, J. (2001). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Płaziak, M., Rachwał, T. (2014). The Role of Entrepreneurship in Regional Development Strategies (based on the Polish National Strategy of Regional Development 2010–2020). Europa XXI, 26, 97–110.

Pronk, J.P. (2004). Aid as a catalyst. W: J.P. Pronk (red.). Catalysing Development? A Debate on Aid. Malden−Oxford−Carlton: Blackwell Publishing.

Rachwał, T. (2006). Podstawy przedsiębiorczości. Słownik. Warszawa: Nowa Era.

Rachwał, T. (2012). Inwestycje w dużych miastach i obszarach metropolitalnych. W: M.J. Nowak, T. Skotarczak (red.). Inwestycje w mieście. Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne. Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 195–218.

Ranking Samorządów. XIII edycja Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2017 (2017, 24 listopada). Pozyskano z https://rankingsamorzadow.pl

Remont uliczek w centrum Uniejowa z dotacji uzdrowiskowej (2017, 20 grudnia). Portal Uniejów.net.pl. Pozyskano z http://uniejow.net.pl/pl/11_wiadomosci/1152_remont_uliczek_w_centrum_ uniejowa_z_dotacji_uzdrowiskowej.html

Rusza budowa Aparthotelu „Termy Uniejów” (2017, 20 grudnia). Urząd Miasta w Uniejowie. Pozyskano z https://uniejow.pl/aktualnosci/rusza-budowa-aparthotelu-termy-uniejow.html

Słownik języka polskiego (1978). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Smętkiewicz, K. (2014). Świadomość społeczna wykorzystania wód geotermalnych w województwie łódzkim i landzie Styria w kontekście zrównoważonego rozwoju regionów. Łódź: Wydawnictwo Ibidem.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Uniejów za rok 2017 (2018, 1 marca). Pozyskano z http://www.uniejow.bip.net.pl/?c=1005

Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012, 2015, 2016 dla gminy miejsko-wiejskiej Uniejów (2017, 20 grudnia). Urząd Statystyczny w Łodzi. Pozyskano z http://lodz.stat.gov.pl/statystyczne- vademecum-samorzadowca/

Statystyczne Vademecum Samorządowca 2017 dla gminy miejsko-wiejskiej Uniejów (2017, 20 grudnia). Urząd Statystyczny w Łodzi. Pozyskano z http://lodz.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_ lodzkie/portrety_gmin/poddebicki/gmina_uniejow.pdf

Suliborski, A., Walkiewicz, D. (2009). Współczesne zróżnicowanie społeczno-gospodarcze województwa łódzkiego. W: K. Badziak, M. Łapa. Województwo łódzkie 1919–2009. Studia i materiały. Łódź: Dom Wydawniczy Księży Młyn, 243–253.

Śleszyński, P. (2007). Zmiany liczby bezrobotnych w gminach. Wiadomości Statystyczne, 2, 55–67.

Uniejów wysoko w rankingu „Liderzy inwestycji”. Na którym miejscu? (2017, 20 grudnia). Portal Uniejów.net.pl. Pozyskano z http://uniejow.net.pl/pl/11_wiadomosci/1080_uniejow_wysoko_ w_rankingu_liderzy_inwestycji_na_ktorym_miejscu.html

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395).

Wach, K. (2014). Paradygmat gospodarki przedsiębiorczej a polityka wspierania przedsiębiorczości (rozdział 1). W: K. Zieliński (red.). Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: Difin, 13–30.

Wach, K. (2015). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: przegląd literatury. Przedsiębiorczość–Edukacja, 11, 24–36.

Wysokie miejsce Uniejowa w rankingu „Bogactwo samorządów” (2017, 20 grudnia). Urząd Miasta w Uniejowie. Pozyskano z https://uniejow.pl/aktualnosci/wysokie-miejsce-uniejowa-w- -rankingu-bogactwo-samorzadow.html

Zioło, Z. (2006). Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki. Przedsiębiorczość–Edukacja, 2, 10–17.

Zioło, Z. (2007). Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej – zarys modelu. Przedsiębiorczość–Edukacja, 3, 10–17.

Zioło, Z. (2015). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych. Przedsiębiorczość–Edukacja, 11, 8–23.

Zioło, Z. (2016). Przedsiębiorczość w rozwoju układów lokalnych. Przedsiębiorczość–Edukacja, 12, 6–17.

Zioło, Z., Rachwał, T. (2012). Entrepreneurship in geographical research, W: P. Churski (red.). Contemporary Issues in Polish Geography. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 135– 155.

Published

2018-09-20

How to Cite

Kulawiak, A., Rachwał, T., & Smętkiewicz, K. (2018). The Impact of Infrastructure, Industrial and Housing Investments on the Development of Local Systems Based on the Example of the Uniejów Commune in the Łódź Voivodeship (Poland). Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(3), 69–97. https://doi.org/10.24917/20801653.323.5

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>